Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (1)

Poslal(a) 17.03. 2008 12:33:18 (59929 čtenářů)

Vchodové pergoly
Užívají se ke zdůraznění vstupu do domu. Architektura pergoly vstup zvýrazňuje, zvyšuje jeho význam, zeleň a květy vítají návštěvníka a navozují dojem a očekávání příjemného prostředí a pobytu, který by měl návštěvníka čekat uvnitř. U domu s předzahrádkou může vchodová pergola přejít v loubí, které vytváří polokrytý prostor v předzahrádce.


Brány
Jsou podobným typem jako pergoly vchodové, často ve tvaru oblouku. Zdůrazňují vstup, vyznačují branku v oplocení, popř. v dělicí pergole vytváří prostup do další části zahrady. Mohou být i samostatné.

Loubí
V zahradní architektuře má význam komunikační. Usměrňuje pohyb návštěvníka a zavádí ho podle zá měru tvůrce zahrady na místa, jejichž význam chtěl autor zahrady zdůraznit a na jejichž zajímavost či estetickou výjimečnost chtěl upozornit. Loubí také může vzájemně propojovat jiné, nezahradní objekty, např. dům s dětským hřištěm, bazénem nebo garáží.

Rohové pergoly
Rohové pergoly se staví většinou za účelem vytvořit soukromí a zajistit klid pro uživatele zahrady a jako ochrana před pohledy kolemjdoucích a sousedů. Staví se buď do prostoru zahrady, se dvěma plnými a pevnými stěnami, nebo se k tomu účelu využívají vhodné části oplocení nebo zdiva domu.

Dělicí pergoly
Účelem dělicích pergol je vizuálně oddělovat jednotlivé části zahrady, např. užitkovou část od okrasné nebo prostory užívané jinak (bazén, hřiště), popř. oddělit od sebe architektonicky odlišné části zahrady. S nimi souvisejí pergoly typu bran a samostatné podpůrné pergolové kostrukce. Principem dělicí pergoly je navíc zvýraznit výšky a hloubky zahrady. Svou poloprůhledností jednak kryje to, co má být z různých důvodů skryto, jednak naznačuje a vábí do prostor skrytých, ale poodhalených.

Rohová pergola - pergoly (WOOD-INTEX)

Brána s dělící stěnou - pergoly (VLADEKO)

Ukázka textu z knihy Pergoly, Karel Pavas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto www.wood-intex.cz, www.vladeko.cz

Články: pergoly rozdělení

10.12. 2003
33.78 kB čtenářů
Pergoly
21.03. 2008
148.12 kB čtenářů
Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (2)
Diskusní fórum / Zahradní domky, altány, pergoly
27.09. 2018
18.59 kB čtenářů
Altán
26.01. 2018
95.18 kB čtenářů
Pergola
21.09. 2016
4.59 kB čtenářů
Kvalitní zahradní domek
11.09. 2015
72.45 kB čtenářů
Altán a pergola z bambusu
26.08. 2014
37.57 kB čtenářů
Trámky na pergolu
23.05. 2014
18.92 kB čtenářů
Jak osázet prostor mezi pergolou a plotem?
24.12. 2013
10.02 kB čtenářů
Sítě proti hmyzu
30.10. 2011
20.99 kB čtenářů
Podzimní dekorace pergoly
25.05. 2011
31.26 kB čtenářů
Treláž - konstrukce na popínavé růže
23.03. 2010
15.99 kB čtenářů
Altán z rostlých stromů