Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (1)

Poslal(a) 17.03. 2008 12:33:18 (55987 čtenářů)

Vchodové pergoly
Užívají se ke zdůraznění vstupu do domu. Architektura pergoly vstup zvýrazňuje, zvyšuje jeho význam, zeleň a květy vítají návštěvníka a navozují dojem a očekávání příjemného prostředí a pobytu, který by měl návštěvníka čekat uvnitř. U domu s předzahrádkou může vchodová pergola přejít v loubí, které vytváří polokrytý prostor v předzahrádce.


Brány
Jsou podobným typem jako pergoly vchodové, často ve tvaru oblouku. Zdůrazňují vstup, vyznačují branku v oplocení, popř. v dělicí pergole vytváří prostup do další části zahrady. Mohou být i samostatné.

Loubí
V zahradní architektuře má význam komunikační. Usměrňuje pohyb návštěvníka a zavádí ho podle zá měru tvůrce zahrady na místa, jejichž význam chtěl autor zahrady zdůraznit a na jejichž zajímavost či estetickou výjimečnost chtěl upozornit. Loubí také může vzájemně propojovat jiné, nezahradní objekty, např. dům s dětským hřištěm, bazénem nebo garáží.

Rohové pergoly
Rohové pergoly se staví většinou za účelem vytvořit soukromí a zajistit klid pro uživatele zahrady a jako ochrana před pohledy kolemjdoucích a sousedů. Staví se buď do prostoru zahrady, se dvěma plnými a pevnými stěnami, nebo se k tomu účelu využívají vhodné části oplocení nebo zdiva domu.

Dělicí pergoly
Účelem dělicích pergol je vizuálně oddělovat jednotlivé části zahrady, např. užitkovou část od okrasné nebo prostory užívané jinak (bazén, hřiště), popř. oddělit od sebe architektonicky odlišné části zahrady. S nimi souvisejí pergoly typu bran a samostatné podpůrné pergolové kostrukce. Principem dělicí pergoly je navíc zvýraznit výšky a hloubky zahrady. Svou poloprůhledností jednak kryje to, co má být z různých důvodů skryto, jednak naznačuje a vábí do prostor skrytých, ale poodhalených.

Rohová pergola - pergoly (WOOD-INTEX)

Brána s dělící stěnou - pergoly (VLADEKO)

Ukázka textu z knihy Pergoly, Karel Pavas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto www.wood-intex.cz, www.vladeko.cz

Články: pergoly rozdělení

10.12. 2003
31.89 kB čtenářů
Pergoly
21.03. 2008
141.87 kB čtenářů
Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (2)
Diskusní fórum / Zahradní domky, altány, pergoly
21.09. 2016
1.74 kB čtenářů
Kvalitní zahradní domek
14.07. 2016
83.44 kB čtenářů
Pergola
11.09. 2015
66.59 kB čtenářů
Altán a pergola z bambusu
26.08. 2014
32.23 kB čtenářů
Trámky na pergolu
23.05. 2014
16.01 kB čtenářů
Jak osázet prostor mezi pergolou a plotem?
24.12. 2013
8.03 kB čtenářů
Sítě proti hmyzu
30.10. 2011
17.56 kB čtenářů
Podzimní dekorace pergoly
25.05. 2011
27.71 kB čtenářů
Treláž - konstrukce na popínavé růže
23.03. 2010
14.51 kB čtenářů
Altán z rostlých stromů
04.03. 2010
16.20 kB čtenářů
Altán