Kompost (3)

Poslal(a) 18.03. 2008 11:01:40 (23275 čtenářů)

Správné založení kompostu
Pokud je na místě, kde budeme zakládat kompost, těžká půda, je důležité ji prokypřit do hloubky přibližně 20 cm. Na půdu uložíme vzdušnou vrstvu z větví a zbytků trvalek, aby mohl do kompostu vnikat vzduch. Tento materiál, bohatý na uhlík, zároveň může nasávat prosakující vodu s obsahem dusičnanů, která se jinak ztratí z kompostu a zatíží půdu.

Kompostér (LIMES)

Oddělení různých materiálů není pro rozkladný proces příznivé. Proto nad hrubou spodní vrstvu umístíme všechny předem shromážděné odpady rozmělněné a dobře promíchané. Pokud je složení jednostranné, upravujeme strukturu nebo obsah živin hnojivem, vápnem nebo horninovou moučkou. Tyto přísady se přidávají v jemné vrstvě vždy po 20 cm.

Průběh rozkladu
Po několika málo dnech se vnitřek kompostu zahřeje až na 70 °C, protože některé rozkladné organismy spotřebovávají při odbourávání látek mnoho kyslíku a přitom vydávají teplo. Během horkého rozkladu se ničí zárodky mnoha chorob (nikoli všech) a také semena plevelů, což je pro zahradu velmi prospěšné. Po 6–10 týdnech končí fáze odbourávání a teplota se vrací k normálním hodnotám.

Vnitřní zóna, ve které probíhá rozklad, se utužuje, takže začíná docházet kyslík a rozkladné organismy mohou jen omezeně pracovat. Okrajové zóny se však stejným způsobem nezahřívají. Nyní můžeme zlepšit provětrávání tím, že na různých místech zarazíme kolík a opět ho vytáhneme.

Mnohem lépe se však vyrovná nerovnováha mezi vnitřkem a vnějškem přeházením kompostu. Přitom se zhutnělé vnitřní zóny nakypří a uloží se blíže k okraji kompostu. Naopak materiál, který byl dříve při okraji, se má umístit doprostřed, aby v něm rovněž proběhla záhřevná fáze.

Přeházení a přikrytí
Čím častěji se kompost přehazuje, tím je horký rozklad rychlejší a silnější. Vytvářený humus se však poměrně rychle rozkládá, takže se doporučuje více trpělivosti. Jedno až dvě přeházení jsou nejlepším kompromisem mezi nároky kompostu a zájmem zahrádkáře nevynakládat příliš mnoho práce. Takový Potom kompost lze použít za půl roku až za jeden rok – v závislosti na použitém materiálu a na podmínkách pro rozklad a zrání kompostu.

Nechráněný kompost je vystavený povětrnostním vlivům. Proto se doporučuje přikrývka, která ochrání kompost před přímým sluncem, vysušujícím větrem a silnými srážkami. Až po dobu horkého rozkladu jsou k tomu vhodné materiály propouštějící vzduch, například rákosové rohože, jutové pytle nebo sláma. Později se nejlépe uplatní černá fólie, protože zabraňuje náletu semen plevelů a také vyplavování uvolněných živných látek.

Zvláštní případ: uzavřený kompostér
Při uzavřeném kompostování je pro průběh rozkladu velmi důležitý cit pro vytváření vhodných poměrů vlhkosti. Hlavně čerstvé odpady mají sklon k zamokření, protože voda se nemůže z kompostéru odpařovat ani odtékat.

Tmavě zbarvené kompostéry se slunečním zářením zahřívají velmi rychle a silně, takže dochází k přerušení rozkladného procesu z důvodu nedostatku vody. Za slunných dnů by bylo zapotřebí přidávat vodu každý den. Již při směšování materiálů bychom se měli snažit o příznivou střední míru, protože v uzavřené nádobě jsou vnější zásahy značně ztížené.

Deset zlatých pravidel pro kompostování
1. Místo pro kompost má být dobře přístupné a chráněné před sluncem a deštěm.
2. Používáme výhradně rostlinné odpady, které nejsou významně zatížené škodlivými látkami a uleželý hnůj užitkových zvířat.
3. Velké kusy je třeba zmenšit na 5–10 cm.
4. Podložní vrstva z hrubých materiálů zlepšuje přívod vzduchu do kompostu, řezanka ze slámy nasává vyplavované živiny.
5. V běžném kompostu je pro rozklad nejlepší, když se různé materiály dobře promíchají.
6. Hrubé a jemné, vlhké a suché, dřevnaté a zelené součásti mají být zastoupené rovnovážně.
7. Při nadbytku suchého a dřevnatého materiálu je prospěšné doplnění dusíku. „Startovací“ prostředky pro kompost mohou rozklad zlepšit, ale nezbytné nejsou.
8. Při přehazování kompostu je třeba, aby se části ležící původně při okraji dostaly dovnitř, kde rozklad probíhá nejintenzivněji. Přehazování slouží také k provzdušňování kompostu.
9. Přikrytí po horkém rozkladu zabraňuje náletu semen plevelů, vyrovnává vlhkost a redukuje ztráty živin vyplavením.
10. Při optimálním průběhu rozkladu je čerstvý kompost použitelný již po šesti týdnech, ale patřičnou zralost kompost zpravidla nabývá teprve po šesti měsících.
Ukázka textu z knihy: Kompost, půda, hnojení; Robert Sulzberger
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto: www.limes.cz

Články: kompost

10.03. 2008
28.90 kB čtenářů
Kompost (1)
16.03. 2008
20.55 kB čtenářů
Kompost (2)
07.09. 2011
9.85 kB čtenářů
Kompost jednoduše
15.11. 2017
392 čtenářů
Kompost - co můžeme kompostovat?
03.04. 2012
9.32 kB čtenářů
Kompost svědčí půdě i rostlinám
20.04. 2009
40.52 kB čtenářů
Kompostéry - kompost na minimálním prostoru
20.09. 2011
10.69 kB čtenářů
Kompostování - jak rychle připravit kompost
08.04. 2014
9.67 kB čtenářů
Bokashi kompost - vlastní výroba cenného hnojiva
Diskusní fórum / Zahradní substráty, rašelina
13.09. 2016
41.44 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
129.58 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
26.01 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
12.63 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
121.00 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
19.12 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
5.36 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
7.30 kB čtenářů
Výsevní substráty
20.05. 2011
18.39 kB čtenářů
Lávová drť
03.05. 2011
15.46 kB čtenářů
Okyselovač půdy
04.03. 2011
17.77 kB čtenářů
Výsev