Rostliny: Primula veris - prvosenka jarní

Poslal(a) 18.03. 2008 13:25:56 (23570 čtenářů)

Čeleď: prvosenkovité (Primulaceae); Lidové názvy: petrklíč, primulka, housátka
Popis: Je to vytrvalá bylina s krátkým, ale dosti silným a téměř kolmým válcovitým oddenkem, porostlým četnými žlutavými kořínky. Z oddenku vyrůstá přízemní listová růžice tvořená protáhle vejčitými a silně svraskalými listy s křídlatým řapíkem a vlnitým, v mládí silně podvinutým listovým okrajem. Na rubu jsou listy šedozelené a chlupaté, se silně vyniklou žilnatinou.

Ze středu listové růžice vyrůstá jeden nebo více 10 až 20 (- 30) cm vysokých stvolů, zakončených jednostranným převislým okolíkem příjemně vonících květů. Pravidelné, stopkoplátečné květy jsou pětičetné, mají zelenožlutý nafoukle trubkovitý kalich a trubkovitou, nahoře zvonkovitě rozšířenou žloutkově žlutou korunu s oranžovými skvrnami v ústí; korunní trubka je poněkud delší než kalich. Ke korunní trubce přirůstá 5 tyčinek; svrchní semeník se po oplození mění v jednopouzdrou vejčitou tobolku, ukrytou ve vytrvalém kalichu. Kvete v dubnu a květnu.

Výskyt: Je rozšířena téměř po celé Evropě, na východ zasahuje až do západní Asie. Na rozdíl od prvosenky vyšší (Primula elatior (L.) Hill.) roste hojně především v teplejších polohách nížin a pahorkatin, zejména ve světlých listnatých lesích, hájích, na loukách a v křovinách na vápencových podkladech.

Možnost záměny: Ve vyšších a chladnějších polohách od pahorkatiny vysoko do hor se především na vlhkých loukách vyskytuje podobná prvosenka vyšší (Primula elatior (L.) Hill.). Od prvosenky jarní se liší poněkud širšími, na bázi náhle zúženými listy, až 30 cm vysokým stvolem sírově žlutých květů s plochou korunou, jejiž trubka je mnohdy téměř dvakrát delší něž kalich. Tobolka je válcovitá, delší než vytrvalý kalich, a kořeny jsou hnědavé.

Primula veris - prvosenka jarní

Primula veris - prvosenka jarní

Michal Sochor
Botanika - teorie a praxe
botanika.borec.cz

foto Hana Vymazalová

Články: primula veris

27.04. 2004
59.91 kB čtenářů
Primula veris L. - prvosenka jarní, petrklíč
24.01. 2012
6.79 kB čtenářů
Primula veris - prvosenka jarní
26.12. 2016
892 čtenářů
Primula veris - prvosenka jarní
14.10. 2016
1.17 kB čtenářů
Lokalita Lubnická stráň
10.10. 2016
1.07 kB čtenářů
Lokalita Kadovská skála
01.03. 2010
30.29 kB čtenářů
Trvalky - první květy
29.04. 2008
20.54 kB čtenářů
Aromatické rostliny pro každé období
15.03. 2017
863 čtenářů
Výsev pod sklem