Trávníky - ochrana trávníků proti plevelům

Poslal(a) 05.04. 2008 06:02:34 (31467 čtenářů)

AGROFIT kombi (AGROBIO)

V nově založených i starších trávnících se postupně objevuje i nežádoucí plevelná vegetace. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších trávnících se zpravidla neobjevují. Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, jetel plazivý apod.). Tyto druhy jsou schopné přizpůsobit se režimu pravidelného kosení a v trávníku se rozšiřovat a dále mu konkurovat.

Jediná účinná ochrana je použití herbicidních přípravků. V ČR jsou pro tento účel nejrozšířenější herbicidy na bázi účinných látek MCPA, clopyralid a fluroxypyr, které jsou obsaženy v přípravcích Aminex 500, Agroxone 750, Lontrel 300, Cliophar 300SL, Starane 250 EC a Tomigan 250 EC. Pro malospotřebitelský sektor je určen i přípravek Bofix, který obsahuje směs všech tří uvedených účinných látek. Známá je i kombinace přípravků Lontrel 300 a Starane 250 EC dodávaná v malém balení pod značkou Agrofit.

Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však třeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 15–20 °C.

Alternativně lze použít i kombinované přípravky (Travin, Trastan), které spojují hnojení s aplikací herbicidní účinné látky. Úspora času je však vykoupena výrazně vyššími náklady na ošetřenou plochu. Ještě složitější je likvidace nežádoucích jednoděložných druhů, plevelných trav. Nejrozšířenější jsou lipnice roční, ježatka kuří noha, béry, rosička krvavá a další. Pro jejich chemickou likvidaci však u nás není dosud žádný registrovaný přípravek. V případě úporných problémů s těmito druhy je vhodnější kontaktovat odbornou firmu, která navrhne řešení v konkrétních situacích.
Ukázka části textu z knihy Trávníky, Radek Otevřel, Josef Straka, Martin Přibyl
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto AgroBio Opava, s.r.o. www.agrobio.cz

Články: trávníky ochrana

21.03. 2008
10.42 kB čtenářů
Trávníky
08.04. 2008
46.13 kB čtenářů
Trávníky - nejvýznamnější choroby trávníků
Diskusní fórum / Trávník
16.11. 2016
118.13 kB čtenářů
Založení trávníku
07.10. 2016
1.82 kB čtenářů
Prosím o určení plevele v trávníku
02.07. 2015
7.22 kB čtenářů
Trávník - spáleno herbicidem?
25.12. 2014
4.92 kB čtenářů
Trávník - úklid listí
28.07. 2014
6.26 kB čtenářů
Travní choroba
07.05. 2014
9.68 kB čtenářů
Nemoc trávníku?
23.10. 2013
5.04 kB čtenářů
Travní koberce
16.03. 2013
6.75 kB čtenářů
Trávník - vertikutace
09.11. 2012
6.68 kB čtenářů
Trávník - hromádky na trávníku
06.10. 2012
8.77 kB čtenářů
Trávník - mulčování trávy
19.07. 2012
18.15 kB čtenářů
Trávník - hnojení