Rostliny: Tulipa - tulipán

Poslal(a) 28.04. 2008 07:54:58 (63611 čtenářů)

Tulipán potřebuje dostatek slunce a teplé, propustné, dostatečně humusem zásobené půdy. Hloubky výsadby 15 cm. Tulipány mohou zůstat na stanovišti několik let, ale mohou se také za 6 - 8 týdnů po odkvětu po zaschnutí nadzemních částí rostlin a vyzrání rostlin ze země vyjmout. Po očistění se cibule umístí v suchém prostředí.

Tulipa - tulipán

Zásady pěstování: Cibuloviny, jejichž zásobárnou živin, nutných k přežití zimy a vývinu těla je cibule, nebo hlíza. Hlízu je možno na rozdíl od cibule rozřezávat a dělit na několik částí, u cibulí lze oddělit jen jejich pacibulky, které musí pak v zemi zesílit a dorůst.Všechny druhy cibulmatých a hlízovitých květin vyžadují stanoviště s hluboko prokypřenou půdou s dobrou drenáží.

Hlavním obdobím výsadby je druhá polovina září a první polovina října. Nejdříve se vysazují narcisy a sněženky, protože potřebují k zakořenění vyšší teplotu. Později vysazené cibule špatně zakoření a mají menší květy. Tulipány, narcisy a většina lilií se sázejí 12 cm hluboko / měřeno od špičky cibule /, hyacinty 15 cm, drobné cibuloviny,např. sněženky, bledule, ladoňky a modřence se sázejí do hloubky 6 - 8cm.

Nemoci tulipánů:
1. Fasciace tulipánů - z jedné cibule vyrůstá více květních lodyh, které spolu po délce srůstají.Jen konce lodyh a květy jsou volné.Dědičně založená porucha.
Ochrana: nenormální květiny odstraňovat

2. Slepota tulipánů - při silném poškození lodyha zastaví růst, rostlina nekvete, na průřezu cibule uvnitř nevyvinutý nebo zhnědlý květní základ. Při slabším poškození lodyha zakončena zaschlým papírově tenkým okvětím. Příčinou může být i nevyzrání cibule po sklizni, hlavně však působení nepříznivé teploty na cibuli po sklizni, při dopravě nebo během skladování.

3. Gumóza tulipánu - na povrchu sklizených cibulí jsou patrné tmavé podlitiny. Po protržení povrchové vrstvy z nich prýští žlutavá nebo světle gumovitá na vzduchu zasychající hmota. Příčinou jsou fyziologické poruchy, způsobené nadměrnou vlhkostí půdy a mechanickým poškozením, hlavně hlavně však uvolňování etylalkoholu ze sousední fuzariózní sadby.

4. Nadměrný rozpad cibule - kolem nové cibule se tvoří velké množství těsně přilehlých, věncovitě uspořádaných malých cibulek. Jde o dědičnou poruchu
Ochrana : při výsadbě nenormální cibule odstranit.

5. Pestrokvětost - původce virus pestrokvětosti tulipánu - tulip breaking virus. Na květech ppruhy nebo drobné čárky rozdílného tónu než je základní barva korunního plátku, na listech žlutozelené pruhy probíhající podél žilek.Virus rychle rozšiřují v porostu mšice.
Ochrana: včasné odstraňování infekčních rostlin z porostu. Postřiky mšic účinné jen zčásti.

6. Nekróza - původce virus mozaiky tabáku. Na listech, někdy i na stoncích nebo korunních plátcích podélné nekrotické skvrny nebo pruhy. Napadené rostliny předčasně zatahují. Útočné viry jsou přenosné a do rostliny se dostávají kořeny.
Ochrana : ničit nekrotické rostliny a nevysazovat tulipány na místa, kde se choroba vyskytuje / špatně provzdušněné a přemokřené půdy /.

7. Korkovitost cibulí - původcem virus mozaiky okurky - na povrchu i uvnitř cibule se vytvářejí šedohnědé vpadlé skvrny. Příznaky se začínají projevovat až ve skládce. Druhotně jsou napadány cibule houbami a roztoči.
Ochrana : před výsadbou odstranit nemocné cibule.

8. Žilková skvrnitost - původce virus kroužkovitosti tabáku - na počátku vegetace patrny na listech chlorotické skvrny probíhající podél hlavních žilek. Později se příznaky ztrácejí. Při rychlení může docházet k nekrózám. Rozvod příznaků podporuje těžká půda.
Ochrana : odstraňovat nemocné rostliny.

9. Srpovnička - původce skladištní hniloby cibulí.. Cibule měkne a vydává zvláštní jakoby banánovou vůni. Místa infekce jsou špinavě bílá, lemovaná tmavohnědou zónou, za vlhka narůžovělý plísňový povlak. Často druhotné napadení roztoči.
Ochrana: moření cibulí Fundazolem 50 WP nebo 0,25% Benlate. Včasná sklizeň, rychlé sušení, vzdušné skladování cibulí.Odstraňování nemocných rostlin a nižší teploty při rychlení.

10. Tulipánová plíseň - primární infekce stonků z půdy nebo nemocné cibule, sekundární z výtrusů na listech. Listy mají hnědavé, za vlhka rychle se šířící skvrny s prášivým povlakem výtrusů. Na květech jsou patrny drobné tečky.Na odumřelých pletivech se objevují drobná černá sklerocie. Deštěm a zálivkou jsou výtrusy splavovány do půdy , kde infikují cibule. Napadené cibule mají vpadlé hnědé oválné skvrny se zřetelně vyvýšeným okrajem.
Ochrana: moření cibulí Fundazol 50 WP.

Tulipa - tulipán

Tulipa - tulipán

Tulipa - tulipán

Tulipa - tulipán

Články: tulipa tulipán

07.09. 2007
19.17 kB čtenářů
Tulipa greigii - tulipán
21.02. 2003
28.38 kB čtenářů
Tulipa kaufmanniana REGEL - tulipán
06.09. 2007
20.57 kB čtenářů
Tulipa tarda - tulipán
22.03. 2003
29.40 kB čtenářů
Tulipa tarda STAPF. - tulipán
07.05. 2005
23.95 kB čtenářů
Tulipa turkestanica REGEL - tulipán turkestánský
05.09. 2007
16.15 kB čtenářů
Tulipa urumiensis - tulipán
16.03. 2008
29.95 kB čtenářů
Tulipa - tulipán
06.02. 2008
31.48 kB čtenářů
Tulipa - tulipán
Diskusní fórum / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
26.05. 2017
43.05 kB čtenářů
Brambořík - péče po odkvětu
24.04. 2017
130.53 kB čtenářů
Begonie - pěstování
15.04. 2017
907 čtenářů
Bramboříky
26.03. 2017
1.88 kB čtenářů
Hymenocallis - pěstování
26.03. 2017
1.41 kB čtenářů
Úpolín - pěstování
17.03. 2017
844 čtenářů
Cibule a hlízy - rozdíl
22.09. 2016
2.04 kB čtenářů
Cibule tulipánů
22.09. 2016
5.99 kB čtenářů
Kana - pěstování
19.04. 2016
2.27 kB čtenářů
Šafrán zahradní - jedlost?
15.04. 2016
23.65 kB čtenářů
Liliochvostec, Kleopatřina jehla - pěstování
17.04. 2015
28.26 kB čtenářů
Brambořík - množení