Zavlažování - zdroje vody

Poslal(a) 07.05. 2008 21:42:34 (18215 čtenářů)

Zavlažování - čerpadlo do vrtu SPERONI (MOUNTFIELD)

Máme-li vlastní studnu, ještě k tomu kopanou, je vyhráno. Můžeme nainstalovat dostatečně výkonné čerpadlo a zaléváme téměř zadarmo. Pokud musíme použít vodu z vodovodního řadu, je možnost požádat správce vodovodu o nainstalování podružného vodoměru a z tohoto odebraného množství vody se pak platí pouze vodné, nikoli stočné.

Při napojení na vodovodní řad se snažíme, aby napojované místo bylo co nejblíže k venkovnímu rozvodu z ulice, abychom tak využili největšího průměru potrubí, jakého jen lze. Kdybychom se například se závlahou napojili na půlcoulový kohoutek někde na venkovní zdi, můžeme počítat s průtokem max. do 0,6 m3/h při optimálním tlaku kolem 3 barů. Ale pokud se nám podaří napojit se rovnou na coulový přívod do vodoměrné šachty, můžeme využít již 2,8 m3/h. Pro režim závlahy to má dost podstatný vliv, nebo čím větší je průtok, tím dalekonosnější postřikovače můžeme použít a tím méně sekcí můžeme nainstalovat, čímž se nám celý systém zlevňuje a zjednodušuje. Podobné problémy odpadají, pokud je k dispozici kopaná studna s dostatečnou zásobou vody nebo zásobní nádrž doplňovaná z vodovodního řadu nebo vrtu.

Ovšem s vlastnictvím podzemního zdroje vody souvisí i některé povinnosti. Studny vybudované před 1. lednem 1955 jsou považovány za povolené i kolaudované. Pro potřebu jednotlivých domácností je možné vodu odebírat a nemusí se o nic žádat. Pro účely podnikání (provoz právnických a fyzických osob) je po 1. 1. 2008 nutno požádat o povolení k odběru podzemní vody.

Studny vybudované v letech 1955–2001 spolu se stavbou hlavní (dům, chata apod.) mají být povoleny a kolaudovány. To se považuje za splněné, pokud je v kolaudačním rozhodnutí na stavbu hlavní zmínka, že objekt bude zásobován z vlastního vodního zdroje. V každém případě je ale nutno požádat o vydání povolení k odběru podzemní vody z této studny.

Pokud je studna samostatně zbudována v období 1955–2001, musí být samostatně povolena a zkolaudována. Pokud tomu tak není, je potřeba požádat o její dodatečné povolení podle § 129 odst. 2 platného znění stavebního zákona s tím, že stavebník předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o řádné stavební povolení. Zároveň je třeba podat žádost o povolení k odběru podzemních vod.

Studny vybudované po 1. 1. 2002 musejí mít vydána povolení podle § 8 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příslušným úřadem pro vydání výše citovaných povolení je vodoprávní úřad, který je zároveň i speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl – studní (obvykle se jedná o příslušné městské úřady). Pokud vlastníme pouze slabší vrt nebo nemáme studnu žádnou a můžeme zachytávat srážkovou vodu, nabízí se řešení v podobě záchytné jímky. Pro malou zahradu postačí jímka o objemu kolem 5 m3. Obecně platí – čím je větší jímka, tím větší objem srážkové vody můžeme na zavlažování využít a tím delší suché období překleneme.

Jímka je výborný zdroj vody zejména z důvodu možnosti osazení dostatečně výkonným čerpadlem. Doplňování je zajišťováno buď čerpadlem z vrtu nebo z vodovodního řadu. K nezbytnému osazení jímky patří sondy, snímající minimální a maximální hladinu. Při sepnutí spodní sondou je zapnuto doplňování vody do jímky, po dosažení horní sondy je doplňování zavřeno. Častá je kombinace doplňování jímky z několika zdrojů: například prvním zdrojem je vrt, pokud dojde voda, čerpadlo ve vrtu se automaticky vypne a ihned nastoupí druhý zdroj, například se otevře elektromagnetický ventil na vodovodním řadu. Schéma zásobní nádrže s čerpáním vody je v barevné příloze v knize.
Ukázka části textu z knihy Zavlažování, Jan Maroušek

Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.mountfield.cz

Články: zavlažování zdroje

25.01. 2009
23.65 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - zavlažování zahrad
16.07. 2007
19.06 kB čtenářů
Závlahové systémy (1)
23.06. 2002
18.99 kB čtenářů
Vyšší technická
29.10. 2001
18.12 kB čtenářů
Voda nemusí padat jen z nebe (2)
18.07. 2007
15.73 kB čtenářů
Závlahové systémy (2)
13.05. 2008
17.53 kB čtenářů
Zavlažování v zahradě - jak udržet zem vlhkou?
Diskusní fórum / Závlahy
08.10. 2013
4.84 kB čtenářů
Zavlažování zahrady
20.05. 2009
30.64 kB čtenářů
Zavlažování - automatický zavlažovací systém
23.03. 2009
20.61 kB čtenářů
Zavlažování - spotřeba vody pro trávník
22.07. 2019
19.99 kB čtenářů
Zavlažování - dešťová voda na zálivku