Náhrada trávníku (1)

Poslal(a) 13.05. 2008 12:55:33 (52088 čtenářů)

Náhrada trávníku - Microbiota decussata

Všude tam, kde nejsou pro trávník dobré podmínky, nebo na místech, kde by se trávník špatně udržoval, jako jsou prudké svahy, používáme takzvané půdopokryvné rostliny, které mohou trávník nahradit. Jiné druhy samozřejmě sázíme na osluněnou suchou stráň a jiné pod velký strom, který nepropouští příliš světla.

Výhodou těchto rostlin je také to, že s nimi osazujeme i menší plochy, které by při zatravnění vyžadovaly složitou údržbu. Při osazování svahů bereme v úvahu jak estetické hledisko, tak jednoduchost údržby. Nejvhodnější jsou půdopokryvné rostliny, které svým kořenovým systémem svah zpevňují. Další jejich výhodou je velká rozmanitost. Máme velký výběr od poléhavých, nízkých konifer přes plazivé listnaté keře, vřesy, vřesovce a polštářové trvalky. Výška porostu musí být podřízena měřítku celé výsadby. Sázíme je proto do větších či menších skupinek tak, aby vytvořily souvislé kobercové plochy. Tyto výsadby můžeme ještě doplnit většími přírodními kameny, které pomohou zpevnit svah, a přiblížíme se s nimi přirozenému stanovišti. Kameny by měly mít oblé přirozené tvary, je vhodné je částečně zapustit do země a měly by se co nejvíce podobat kamenům v našem okolí.

Samostatnou kapitolou jsou dnes moderní střešní zahrady. Na ně se hodí trvalky a pokryvné keře pro extrémní sucho. Technické řešení takové zahrady je však natolik složité, že nemůže být součástí této knihy.

Půdopokryvné rostliny – rostliny, které kryjí půdu, najdeme mezi nízkými keři jehličnany i listnáči a také mezi trvalkami. Mnohé z nich při rozrůstání dále prokořeňují, odnožují, a tím půdu nejen kryjí, ale i zpevňují. Při výběru rostlin musíme dbát na to, jestli je osazované místo na slunci či ve stínu, a podle toho volit rostlinný kryt.

Příklady půdopokryvných rostlin
Jehličnany
Juniperus horizontalis – jalovec polehlý – slunce i polostín, několik variet, přímo kopíruje terén a dále prokořeňuje;
Juniperus communis ‘Repanda’ – jalovec obecný – roste celkem pravidelně do kruhu, slunná místa, nízký;
Microbiota decussata – microbiota křížolistá – otužilá, snese přistínění, na zimu se barví do bronzova;
Taxus baccata ‘Repandens’ – tis červený – nejraději polostín, kde snese i sucho, na slunečném stanovišti vyžaduje dostatek zálivky, výška cca 50 cm.

Listnáče
Cotoneaster – skalník – možnost výběru mnoha plazivých variet – otužilý, snáší slunce i polostín, při rozrůstání větve prokořeňují, neopadává;
Euonymus fortunei – brslen Fortunův – barevnolisté kultivary, na zimu neopadává, snese slunce i stín s dostatkem vláhy, poléhavé větve prokořeňují;
Stephanandra incisa – korunatka klaná – slunce i polostín, nesnáší větší sucho, rychle rostoucí, vyžaduje častější řez, opadavá;
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’ – pámelník Chenaultův – nenáročný, slunce i polostín, rychle rostoucí, může namrznout, dobře regeneruje.

Slunná stanoviště
Potentilla fruticosa – mochna křovitá – mnoho odrůd různě barevně kvetoucích, dobře propustné půdy, občas zmlazovací řez (více kvete);
Spiraea japonica – tavolník japonský – nízké kultivary – nenáročná, otužilá;
Rosa – růže – pokryvné, rozprostřeně rostoucí – pozor, některé odrůdy mají dlouhé výhony, je možné použít i nižší parkové odnožující.

Stinná místa
Hedera helix – břečťan popínavý – postupně prokořeňuje, snese tak i suchý stín, jsou variety s různým tvarem i barvou listu (odrůdy s pestrobarevnými listy bývají choulostivější – sázíme na místa chráněná proti mrazu);
Pachysandra terminalis – pachysandra klasnatá – stálezelená, otužilá;
Vinca minor – barvínek menší – otužilý, snese sucho, rozrůstá se zakořeňujícími lodyhami, neopadává;

Náhrada trávníku - Cotoneaster

Náhrada trávníku - Vinca minor

Ukázka části textu z knihy Jak založit zahradu, Dalibor Gut
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: náhrada trávníku

04.04. 2003
39.52 kB čtenářů
Vinca minor L. - brčál menší (barvínek)
07.07. 2008
16.88 kB čtenářů
Pleioblastus pumilus - bambus
23.07. 2007
17.06 kB čtenářů
Origanum vulgare - dobromysl
07.10. 2007
23.23 kB čtenářů
Cotoneaster - skalník
30.09. 2007
25.99 kB čtenářů
Symphoricarpos chenaultii - pámelník
16.09. 2008
18.59 kB čtenářů
Leontopodium alpinum 'Mignon' - protěž alpská
05.08. 2006
41.76 kB čtenářů
Trvalky - jejich použití v zahradě (1)
03.07. 2003
22.96 kB čtenářů
Královny stínu (1)
19.12. 2003
29.26 kB čtenářů
Květina pro několik generací
05.08. 2010
32.50 kB čtenářů
Traviny - trávy pro trvalkové záhony
25.06. 2012
7.25 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
06.01. 2017
83 čtenářů
Smíšené trvalkové záhony
20.09. 2016
593 čtenářů
Čarověník
10.04. 2015
53.11 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
05.04. 2015
70.64 kB čtenářů
Živé ploty - vhodné rostliny na živý plot
19.01. 2015
111.22 kB čtenářů
Mravenci
23.11. 2014
6.32 kB čtenářů
Terčovník zední - Xanthoria parietina
25.10. 2013
16.02 kB čtenářů
Balkonové rostliny - rady pro pěstování
16.10. 2013
25.62 kB čtenářů
Úprava záhonků na podzim
15.10. 2013
210.69 kB čtenářů
Podzimní plody - jedlé i nejedlé
17.09. 2013
9.34 kB čtenářů
Kokotice evropská - Cuscuta europaea
23.06. 2013
54.82 kB čtenářů
Půdokryvné rostliny na zpevnění svahu