Pozvánka: Náhradní výsadby podle zákona 114/1992 Sb., oceňování a ohodnocování dřevin

Poslal(a) 15.02. 2004 11:54:08 (15355 čtenářů)

Společnost pro zahradní a krajinářskou trvorbu,občanské sdružení - Sekce správy zeleně, si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář pořádaný ve čtvrtek 1. dubna 2004 ve velké zasedací síni městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou oceňování a ohodnocování dřevin pro účely náhradních výsadeb za dřeviny kácené. Seminář je určen zejména osobám činným ve státní správě a samosprávě, tj. starostům
a členům komisí obcí, pracovníkům odborů životního prostředí měst a obcí, odborů životního prostředí krajských úřadů, pracovníkům České inspekce životního prostředí a správ CHKO a NP, všem, kteří jakýmkoliv způsobem pečují o dřeviny a navrhují, resp. schvalují jejich kácení a výsadby.

Odborný garant semináře: Ing. Jiří Lederer (Městský úřad Frýdek-Místek)

PROGRAM :

9.00 - 9.30 prezence účastníků, zahájení semináře
9.30 - 12.00 dopolední blok přednášek
12.00 13.00 přestávka
13.00 15.00 odpolední blok přednášek
15.00 16.00 diskuse

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ :

- JUDr. Ing. Filip Dienstbier (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
PRÁVNÍ VÝCHODISKA OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN

- Ing. Jiří Grulich (autor návrhu zákona o odvodech za vykácené dřeviny, soudní znalec, Praha)

- Ing. Samuel Burian (soudní znalec a projektant, Průhonice)
PROČ EXISTUJÍ RŮZNÉ PŘÍSTUPY PŘI OCEŇOVÁNÍ A OHODNOCOVÁNÍ DŘEVIN

- Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc., Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
(Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně)
PREZENTACE NÁVRHU METODIKY OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN

- Ing. Eva Mračanská (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
ČINNOST AOPK ČR JAKO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ VE VZTAHU K DŘEVINÁM

- Ing. Jiří Lederer (Městský úřad Frýdek-Místek)
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S UKLÁDÁNÍM POVINNOSTI NÁHRADNÍCH VÝSADEB


INFORMACE O ORGANIZACI SEMINÁŘE
Vložné na seminář činí dle zákona 526/1990 Sb.
pro člena SZKT 600 Kč
pro nečlena SZKT 750 Kč

POČET ÚČASTNÍKŮ JE Z DŮVODŮ OMEZENÉ KAPACITY SÁLU OMEZEN NA 50 OSOB!!

Pořadatel NEZAJIŠŤUJE ubytování a stravování pro účastníky semináře
V případě zájmu o ubytování je možné kontaktovat:
Hotel Paskov a Permon tel: 558 432 491-2
ul. Pionýrů 1157-8, Frýdek-Místek

Hotel Centrum tel: 558 405 111
Na poříčí 494, Frýdek-Místek

Hotel Permon se ve Frýdku-Místku nalézá v městské části Místek cca 5 minut od autobusového nádraží na sídlišti Anenská, hotel Centrum leží na nábřeží řeky Ostravice mezi Frýdkem a Místkem cca 5 minut od vlakového nádraží a 5 minut od autobusového nádraží.

Závazné přihlášky posílejte laskavě nejpozději do 15. března 2004 na adresu:
Kancelář SZKT,
Staropramenná 29,
150 00 Praha 5
tel/fax. 257 324 124 nebo 257 323 953

Vložné uhraďte laskavě nejpozději do 25. 3. 2004 na účet SZKT
Bankovní spojení SZKT: ČSOB Praha 5, číslo účtu: 157864624/0300
var. symbol: rodné číslo účastníka (č. faktury) konst. symbol: 0308 spec. symbol: 02
Při platbě po 25. březnu předložte doklad o zaplacení při prezenci!!

IČO SZKT: 44684932 SZKT, o.s. není plátce DPH !

Veškeré informace Vám ochotně podá kancelář SZKT, Ing. Eva Voženílková, tel.: 257 324 124

Kontakt na odborného garanta semináře:
Ing. Jiří Lederer, Městský úřad Frýdek-Místek odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 558 609 480

Články: náhradní výsadby

23.06. 2007
28.62 kB čtenářů
Brněnská uliční stromořadí (1)
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
863 čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
7.93 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
15.25 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.10 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
6.48 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)