Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 18.09. 2008 16:30:45 (57442 čtenářů)

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, smrk pichlavý - Picea pungens

Jehličnaté dřeviny, náležící mezi rostliny nahosemenné (Gymnospermae), se poprvé objevily na počátku druhohor, tedy podstatně dříve než krytosemenné dřeviny listnaté. Jejich rozmnožovací orgány jsou většinou uspořádány v drobných šišticích. Pyl bývá vytvářen ve velkém množství v samčích šišticích buď na stejné rostlině, která nese i samičí šištice (jednodomé druhy), nebo na jiném jedinci (dvoudomé druhy).

Jehličnany jsou rostliny větrosprašné a jejich pyl bývá rozšiřován větrem na velké vzdálenosti. Výrazné barvy rozmnožovacích orgánů nejsou u jehličnanů obvyklé, jelikož v dobách, kdy se tyto stromy na zemi objevily, neexistovali ještě hmyzí opylovači a proto by nápadné zbarvení bylo nadbytečné.

Samičí šištice jehličnanů jsou nápadnější a za zralosti se většinou mění ve zdřevnatělé šišky. Ty jsou tvořeny souborem šupin, které nesou nechráněná vajíčka (později semena). Semena jsou zpravidla křídlatá a mohou tak být snadno rozšiřována větrem. Větší (a často bezkřídlá) semena jsou vyhledávána zvířaty, která tak připívají k jejich rozšiřování (např. limbové a piniové „oříšky“). Zvláštností jsou plody jalovců, u nichž několik semenných šupin srůstá dohromady a vytváří šištice podobné bobulím.

Zajímavé plody tisů se skládají z barevného míšku (arillus), který je jedlý a slouží k lákání ptáků. Uvnitř je ukryto semeno uložené v tvrdém osemení. Ptáci stráví míšek, avšak osemení zůstane neporušeno a semeno dá vyloučení, často ve velké vzdálenosti od mateřského stromu, vznik novému jedinci. O úspěšnosti tohoto způsobu opylování a šíření semen svědčí dnešní obrovské rozšíření jehličnatých stromů.

Díky odolnosti jehličnanů vůči klimatickým podmínkám a jejich nízkým nárokům na půdu se jim daří jak ve vysokých horských polohách, tak v chladných severských oblastech. Najdeme je však i v suchých a teplejších oblastech (Středomoří atd.). Listy jehličnatých dřevin většinou bývají stálezelené a redukované v úzké jehlice nebo šupiny. Díky jejich malému povrchu, silné voskové vrstvě a zanořeným průduchům jsou ztráty vody redukovány na minimum. Z tohoto důvodu jehličnany dobře snášejí sucho a horko i chlad.

Vysoké jehličnaté stromy jsou vhodné pouze pro větší zahrady a parky nebo pro krajinářské výsadby, jelikož během krátké doby dorostou do značných rozměrů. Pro zahrady přicházejí v úvahu spíše zakrslé a nízké druhy a odrůdy. Mnohé se výborně uplatní také v předzahrádkách a hodí se i pro osázení hrobů.

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, smrk ztepilý - Picea abies

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, jalovec chvojka - Juniperus sabina

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, modřín opadavý - Larix decidua

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, tis červený - Taxus baccata

Ukázka části textu z knihy Atlas okrasných rostlin, Martin Haberer
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

foto Hana Vymazalová

Články: přehled dřevin

23.09. 2016
13.74 kB čtenářů
Řez a tvarování ovocných i okrasných dřevin
21.09. 2008
18.96 kB čtenářů
Jehličnaté dřeviny
20.09. 2008
85.07 kB čtenářů
Přehled dřevin - listnaté dřeviny
08.03. 2012
42.69 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
24.07. 2012
23.90 kB čtenářů
Dřevo na dřevěné terasy
24.09. 2008
50.51 kB čtenářů
Přehled dřevin - keře, polokeře, popínavé dřeviny
11.08. 2008
24.09 kB čtenářů
Slivoně - botanické a pomologické třídění slivoní (1)
18.01. 2006
16.79 kB čtenářů
Máte zájem o kurz Komplexní péče o dřeviny?
24.03. 2010
30.46 kB čtenářů
Pylové alergie - když květy přinášejí radost i potíže
28.03. 2008
65.86 kB čtenářů
Malus - okrasná jabloň
10.03. 2004
25.07 kB čtenářů
Konec zahradníkova půstu (1)
Diskusní fórum / Jehličnany
02.05. 2019
9.73 kB čtenářů
Tůje - výsadba, pěstování
08.10. 2018
6.31 kB čtenářů
Thuja - hnědnutí, hnojení
27.06. 2017
7.93 kB čtenářů
Borovice - pěstování
26.05. 2017
6.35 kB čtenářů
Smrk stříbrný - řez živého plotu
26.05. 2017
7.12 kB čtenářů
Zakrslá borovice - stříhání
22.05. 2017
9.58 kB čtenářů
Thuja smaragd - problém
07.05. 2017
47.02 kB čtenářů
Jedle korejská - pěstování
04.05. 2017
5.62 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii - pěstování
24.04. 2017
6.64 kB čtenářů
Množení jehličnanů
04.04. 2017
5.77 kB čtenářů
Smrk - pěstování ze semen
02.04. 2017
4.94 kB čtenářů
Borovice - pěstování ze semene