Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 18.09. 2008 16:30:45 (43827 čtenářů)

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, smrk pichlavý - Picea pungens

Jehličnaté dřeviny, náležící mezi rostliny nahosemenné (Gymnospermae), se poprvé objevily na počátku druhohor, tedy podstatně dříve než krytosemenné dřeviny listnaté. Jejich rozmnožovací orgány jsou většinou uspořádány v drobných šišticích. Pyl bývá vytvářen ve velkém množství v samčích šišticích buď na stejné rostlině, která nese i samičí šištice (jednodomé druhy), nebo na jiném jedinci (dvoudomé druhy).

Jehličnany jsou rostliny větrosprašné a jejich pyl bývá rozšiřován větrem na velké vzdálenosti. Výrazné barvy rozmnožovacích orgánů nejsou u jehličnanů obvyklé, jelikož v dobách, kdy se tyto stromy na zemi objevily, neexistovali ještě hmyzí opylovači a proto by nápadné zbarvení bylo nadbytečné.

Samičí šištice jehličnanů jsou nápadnější a za zralosti se většinou mění ve zdřevnatělé šišky. Ty jsou tvořeny souborem šupin, které nesou nechráněná vajíčka (později semena). Semena jsou zpravidla křídlatá a mohou tak být snadno rozšiřována větrem. Větší (a často bezkřídlá) semena jsou vyhledávána zvířaty, která tak připívají k jejich rozšiřování (např. limbové a piniové „oříšky“). Zvláštností jsou plody jalovců, u nichž několik semenných šupin srůstá dohromady a vytváří šištice podobné bobulím.

Zajímavé plody tisů se skládají z barevného míšku (arillus), který je jedlý a slouží k lákání ptáků. Uvnitř je ukryto semeno uložené v tvrdém osemení. Ptáci stráví míšek, avšak osemení zůstane neporušeno a semeno dá vyloučení, často ve velké vzdálenosti od mateřského stromu, vznik novému jedinci. O úspěšnosti tohoto způsobu opylování a šíření semen svědčí dnešní obrovské rozšíření jehličnatých stromů.

Díky odolnosti jehličnanů vůči klimatickým podmínkám a jejich nízkým nárokům na půdu se jim daří jak ve vysokých horských polohách, tak v chladných severských oblastech. Najdeme je však i v suchých a teplejších oblastech (Středomoří atd.). Listy jehličnatých dřevin většinou bývají stálezelené a redukované v úzké jehlice nebo šupiny. Díky jejich malému povrchu, silné voskové vrstvě a zanořeným průduchům jsou ztráty vody redukovány na minimum. Z tohoto důvodu jehličnany dobře snášejí sucho a horko i chlad.

Vysoké jehličnaté stromy jsou vhodné pouze pro větší zahrady a parky nebo pro krajinářské výsadby, jelikož během krátké doby dorostou do značných rozměrů. Pro zahrady přicházejí v úvahu spíše zakrslé a nízké druhy a odrůdy. Mnohé se výborně uplatní také v předzahrádkách a hodí se i pro osázení hrobů.

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, smrk ztepilý - Picea abies

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, jalovec chvojka - Juniperus sabina

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, modřín opadavý - Larix decidua

Přehled dřevin: jehličnaté dřeviny, tis červený - Taxus baccata

Ukázka části textu z knihy Atlas okrasných rostlin, Martin Haberer
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

foto Hana Vymazalová

Články: přehled dřevin

23.09. 2016
641 čtenářů
Řez a tvarování ovocných i okrasných dřevin
21.09. 2008
13.43 kB čtenářů
Jehličnaté dřeviny
20.09. 2008
69.21 kB čtenářů
Přehled dřevin - listnaté dřeviny
08.03. 2012
22.29 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
24.07. 2012
12.82 kB čtenářů
Dřevo na dřevěné terasy
24.09. 2008
43.48 kB čtenářů
Přehled dřevin - keře, polokeře, popínavé dřeviny
11.08. 2008
17.60 kB čtenářů
Slivoně - botanické a pomologické třídění slivoní (1)
24.03. 2010
21.38 kB čtenářů
Pylové alergie - když květy přinášejí radost i potíže
18.01. 2006
15.40 kB čtenářů
Máte zájem o kurz Komplexní péče o dřeviny?
28.03. 2008
52.37 kB čtenářů
Malus - okrasná jabloň
10.03. 2004
21.09 kB čtenářů
Konec zahradníkova půstu (1)
Diskusní fórum / Jehličnany
29.09. 2016
38.37 kB čtenářů
Zerav - přesazení tůje
20.09. 2016
20.88 kB čtenářů
Thuja occidentalis - černání, hnědnutí větviček
11.08. 2016
23.90 kB čtenářů
Borovice černá - řez
16.07. 2016
1.36 kB čtenářů
Sekvoj - hnědnutí a lámání větviček
19.04. 2016
89.92 kB čtenářů
Thuja - prosychání thují
05.11. 2015
2.75 kB čtenářů
Thuja smaragd - problém
22.10. 2015
3.71 kB čtenářů
Jehličnany, hnědnutí a opadávání jehličí
19.10. 2015
2.43 kB čtenářů
Pomoc s určením
09.09. 2015
2.92 kB čtenářů
Abies pinsapo - pěstování
17.10. 2014
35.81 kB čtenářů
Ginkgo biloba - využití listů a plodů
22.06. 2014
18.77 kB čtenářů
Borovice - škůdci