Přehled dřevin - listnaté dřeviny

Poslal(a) 20.09. 2008 10:06:36 (85059 čtenářů)

Přehled dřevin: listnaté dřeviny

Listnaté dřeviny patří mezi rostliny krytosemenné (Angiospermae). Jejich samičí orgány jsou ukryty v semenících a chráněny tak před povětrnostními vlivy. Pyl se vytváří v tyčinkách, které vyrůstají buď ve stejném (květy oboupohlavné) nebo jiném květu (květy jednopohlavné). Pro úspěšné opylení musí být větrem nebo hmyzem přenesen na samičí blizny. Květy větrosprašných druhů (javor, rakytník) mívají jednoduchou stavbu, jsou nenápadné a produkují velké množství pylu. Naproti tomu květy rostlin hmyzosprašných bývají nápadné a slouží k lákání opylovačů. Vedle barev je hmyz přitahován také vůní a nektarem. Samoopylení zabraňují nebo jej ztěžují různé důmyslné mechanismy.

Tvorba pylu bývá u listnatých dřevin mnohem nižší, avšak úspěšnost opylení je srovnatelná s jehličnany. V průběhu miliónů let se vytvářely stále rafinovanější tvary květů, na které se postupně přizpůsobily jejich opylovači. Rostliny a živočichové se tak stali vzájemně závislými. Z tropických oblastí, kde opylování zajišťují také netopýři, drobní hlodavci, motýli atd., jsou známé opravdu neobvyklé tvary květů.

Plody listnatých dřevin jsou značně variabilní. Jejich rozšiřování zajišťuje nejčastěji vítr (bříza, javor) nebo mnozí živočichové, kteří se jimi živí (zejména ptáci). Dužnina plodů bývá konzumenty strávena, ale nepoškozená semena jsou na jiném místě opětovně vyloučena a semena tak mohou vzklíčit daleko od mateřské rostliny, kde většinou mají lepší šance na příznivý vývoj.

Domácí druhy listnatých stromů se během mnoha stovek let přizpůsobily zdejšímu klimatu a jsou tedy poměrně nenáročné na stanoviště. Patří převážně do volné krajiny. Jejich květy jsou většinou nenápadné, zaujmou však na podzim pěkným zbarvením listů.

Cizokrajné druhy listnatých stromů, se kterými se můžete setkat v našich zahradách a parcích, pocházejí z celého světa. Často se vyznačují neobvyklým vzrůstem nebo zajímavě barevnými listy. Nápadné zbarvení listů bývá nápadné zejména na podzim, u některých druhů však může být celoroční nebo se naopak objevuje při jarním rašení.

Podzimní zbarvení
Zkracování dnů a pokles teplot představuje pro mnoho dřevin signál k opadu listů, čímž jsou redukovány ztráty vody. Všechny využitelné látky jsou odbourány a uskladněny v kořenech a zdřevnatělých částech. Nejprve dochází k odbourání listové zeleně (chlorofylu). Barviva, která jsou během vegetace chlorofylem překryta, se tak mohou na krátkou dobu projevit. Podle převahy karotenů, antokyanů nebo xantofylů bývá výsledné zbarvení listů oranžové, červené nebo žluté. Po několika dnech jsou však odbourána i tato barviva a hnědé listy odpadnou na zem.

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, javor mléč - Acer platanoides

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, javor mléč - Acer platanoides

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, hloh jednosemenný - Crataegus monogyna

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, hloh jednosemenný - Crataegus monogyna

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, jeřáb obecný - Sorbus aucuparia

Přehled dřevin: listnaté dřeviny, jeřáb obecný - Sorbus aucuparia

Ukázka textu z knihy Atlas okrasných rostlin, Martin Haberer
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

foto Hana Vymazalová

Články: přehled dřevin

23.09. 2016
13.73 kB čtenářů
Řez a tvarování ovocných i okrasných dřevin
21.09. 2008
18.96 kB čtenářů
Jehličnaté dřeviny
08.03. 2012
42.68 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
18.09. 2008
57.44 kB čtenářů
Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny
24.07. 2012
23.90 kB čtenářů
Dřevo na dřevěné terasy
24.09. 2008
50.51 kB čtenářů
Přehled dřevin - keře, polokeře, popínavé dřeviny
11.08. 2008
24.08 kB čtenářů
Slivoně - botanické a pomologické třídění slivoní (1)
18.01. 2006
16.79 kB čtenářů
Máte zájem o kurz Komplexní péče o dřeviny?
24.03. 2010
30.46 kB čtenářů
Pylové alergie - když květy přinášejí radost i potíže
28.03. 2008
65.86 kB čtenářů
Malus - okrasná jabloň
10.03. 2004
25.07 kB čtenářů
Konec zahradníkova půstu (1)
Diskusní fórum / Stromy listnaté opadavé
23.07. 2018
2.53 kB čtenářů
Vadnutí a zaschnutí listů ambroně
13.07. 2017
9.94 kB čtenářů
Katalpa - řez
08.07. 2017
4.32 kB čtenářů
Kaštan jedlý - kvetení
08.07. 2017
4.55 kB čtenářů
Javor - přesazování
08.07. 2017
6.60 kB čtenářů
Ořešák - řez
11.05. 2017
5.25 kB čtenářů
Akát - řez
04.05. 2017
6.29 kB čtenářů
Habr - pěstování
28.04. 2017
5.57 kB čtenářů
Rychle rostoucí stromy na palivo
10.04. 2017
4.33 kB čtenářů
Stromková vrba - proč nekvete
05.04. 2017
13.87 kB čtenářů
Křídlatec trojlistý - Ptelea trifoliata
12.10. 2016
8.40 kB čtenářů
Okrasná vrba - množení