Jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 21.09. 2008 19:36:07 (13583 čtenářů)

Jehličnaté dřeviny

Přehled nahosemenných i výtrusných dřevin. Lesnická dendrologie I.
Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) – především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského – ale i sadovnického.

Ekologicky zaměřený text je účelně členěn a doplněn praktickým užitím dřeviny. Zahrnuje určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů – i nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů uvádí rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin jsou i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.

Autoři: Ivan Musil, Jan Hamerník
10509-352 str., váz., 165 x 234
ISBN 978-80-200-1567-9, EAN 9788020015679
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
www.academia.cz

Články: jehličnaté dřeviny

08.03. 2002
11.57 kB čtenářů
Kurz
21.03. 2009
37.49 kB čtenářů
Živé ploty - zelené stěny
10.06. 2008
28.21 kB čtenářů
Taxus baccata - tis červený
08.12. 2009
15.40 kB čtenářů
Ilex - cesmína
07.04. 2008
52.77 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii 'Castewelan Gold' - cypřišek Leylandův
07.05. 2015
6.80 kB čtenářů
Balkonová zeleň s minimem péče
04.11. 2010
23.72 kB čtenářů
Listopad - okrasná zahrada (1)
18.02. 2011
12.90 kB čtenářů
Únor - okrasná zahrada
26.06. 2007
29.10 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
19.05. 2008
17.95 kB čtenářů
Mobilní zeleň (1)
02.12. 2015
14.12 kB čtenářů
Roubování (1)
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
4.66 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
214.90 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
11.63 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
14.51 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
15.06 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda