Jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 21.09. 2008 19:36:07 (14079 čtenářů)

Jehličnaté dřeviny

Přehled nahosemenných i výtrusných dřevin. Lesnická dendrologie I.
Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) – především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského – ale i sadovnického.

Ekologicky zaměřený text je účelně členěn a doplněn praktickým užitím dřeviny. Zahrnuje určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů – i nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů uvádí rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin jsou i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.

Autoři: Ivan Musil, Jan Hamerník
10509-352 str., váz., 165 x 234
ISBN 978-80-200-1567-9, EAN 9788020015679
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
www.academia.cz

Články: jehličnaté dřeviny

22.03. 2003
20.53 kB čtenářů
Rok v zahradě ( 3)
18.09. 2008
47.24 kB čtenářů
Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny
04.11. 2010
24.43 kB čtenářů
Listopad - okrasná zahrada (1)
05.12. 2001
63.96 kB čtenářů
Skutečně živý plot (1)
19.05. 2008
18.50 kB čtenářů
Mobilní zeleň (1)
01.09. 2007
35.56 kB čtenářů
Bambus (2)
29.10. 2001
20.32 kB čtenářů
Upadnou trvalky v nemilost a zapomnění? (1)
02.12. 2015
17.70 kB čtenářů
Roubování (1)
02.07. 2007
23.88 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
15.06. 2012
8.26 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník I-K
03.12. 2009
24.29 kB čtenářů
Taxus - tis | Dendrologická zahrada VÚKOZ (1)
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
6.02 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
225.58 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
12.57 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
15.37 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
15.85 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda