Odvodnění staveb

Poslal(a) 10.11. 2008 11:52:07 (18177 čtenářů)

Kniha je určena všem, kdo se rozhodují stavět či opravovat svoji nemovitost a chtějí mít základní informace o možnostech řešení odvádění a využití povrchových a podzemních vod. Jsou zde popsány všechny způsoby odvodnění rodinných domů, garáží a prostor v okolí domu.

Odvodnění staveb

Čtenář se dozví, jak má voda správně odtékat ze stavby, a v návaznosti na to se seznámí s jednotlivými odvodňovacími prvky (žlaby, vpustmi, svody, drenážemi atd.). Nechybí ani informace o odvádění odpadních vod a o odvodnění střech. Rozsáhlá kapitola je věnována materiálům pro potrubí kanalizace a drenáže. Podrobně je zde popsán systém vnitřní kanalizace. Druhé vydání je doplněno o kapitolu Vsakování a poruchy staveb. Cílem této publikace je upozornit na vazby mezi odváděním vody a ostatními částmi stavby.

V knize najdete:
+ ochrana staveb před podzemní a povrchovou vodou
+ systém vnitřní kanalizace
+ zvláštní systémy odvodnění

Autor: Zdeněk Žabička
108 stran, brožovaná, 148 x 210 mm
Edice: Stavíme
ISBN: 80-7366-012-1
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: odvodnění staveb

27.11. 2008
34.15 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
05.12. 2008
25.01 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
24.11. 2008
32.43 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
02.12. 2008
35.56 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
08.12. 2008
19.95 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
09.12. 2008
23.26 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
18.11. 2008
36.15 kB čtenářů
Odvodnění staveb - označování potrubí a žlabů
23.11. 2008
33.03 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
21.11. 2008
10.73 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
20.11. 2008
22.69 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
04.12. 2008
28.06 kB čtenářů
Vegetační střecha
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
7.55 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
238.48 kB čtenářů
Doporučená literatura od členů diskuzního fora
19.08. 2013
13.34 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
16.22 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
16.77 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda