Orchideje - co jsou to orchideje? (2)

Poslal(a) 11.11. 2008 13:44:56 (22148 čtenářů)

Orchideje

Listy
Jako u všech zelených rostlin i listy orchidejí přeměňují za pomoci světla anorganické látky na organické, tedy provádějí fotosyntézu. Mají sice stavbu jako normální listy, ale přesto se liší. Listy mohou být okrouhlé, podlouhlé, měkké nebo dužnaté, jejich žilky probíhají souběžně. Se svými různě stavěnými listy, měkkými či tuhými, velkými či malými jsou orchideje optimálně přizpůsobené původním klimatickým podmínkám.

Listy bývají často uspořádány na stonku ve dvou řadách, protistojně. Jak již bylo zmíněno, mnoho výhonů má pouze jeden list, ostatní jsou zakrnělé a připomínají spíše šupiny. Jen málo orchidejí se pěstuje výhradně pro tuto jejich část.

Orchideje s ozdobnými listy
Téměř purpurově červené, se žlutými žilkami jsou např. listy Ludisia discolor, kterou lze v Evropě často koupit jako „Vánoční orchidej“. Tato rostlina má navíc i krásné květy. Ostatní orchideje s ozdobnými listy se však bohužel pěstují velmi obtížně.

Mramorování nebo síťkované žilkování listů se objevuje i u tropických druhů střevičníkovce (Paphiopedilum). S téměř červenými listy a světlým žilkováním odrážejí světlo. Orchideje někdy využívají těchto svých částí také jako zásobních orgánů, tak jako známý můrovec (Phalaenopsis). Na extrémně slunných místech je list redukován na jakési válcovité těleso, které slouží pro zásobování a fotosyntézu.

Jinou zvláštností je saprofytický životní styl několika málo orchidejí. Neasimilují vůbec nebo jen krátkou dobu a jsou závislé na symbióze s houbami. Své listy si ponechávají jen krátkodobě nebo je mají redukované do několika málo šupin.

Formy růstu
Podle formy růstu se orchideje rozdělují do dvou skupin s několika přechodnými formami:

Sympodiální, tedy s více výhony stavěné rostliny má většina orchidejí. Období růstu ukončují každoročně vytvořením koncového pupenu a růst opět obnovují z postranního pupenu. Takto sympodiálně rostlé orchideje se mohou rozrůstat do všech stran. Popsaný princip je znám u domácích trvalek.
• Druhá skupina orchidejí se vyznačuje monopodiálním růstem, jde tedy o rostliny s jedním rostoucím výhonem. U nich roste hlavní výhon neomezeně. Růst však samozřejmě – v závislosti na klimatických podmínkách – prochází různými fázemi odpočinku, pak je ale znovu aktivován.

U sympodiálně rostoucích orchidejí se květy objevují na konci nebo po straně na výhonu, u monopodiálních jen po straně.

Kořeny orchidejí
Kořeny orchidejí se odlišují od kořenů většiny jiných rostlin. Jsou navenek tlustší, bílé, šedé nebo žlutavé, na povrchu měkké, nebo naopak tvrdé jako drát. U terestrických orchidejí, jako je střevičník, jsou někdy porostlé hnědým, žlutým nebo bílým vlášením. Rozvětvují se přímo z báze stonku a často se skládají do kořenového svazku. K růstu dochází na zelených špičkách. V neposlední řadě má kořen za úkol přijímat vodu a živiny, umožňovat dýchání a upevňovat rostlinu v půdě. Utvořil se však poněkud jinak, než jak bývá u rostlin běžné. Specializace orchideje může jít až tak daleko, že kořen přebírá i asimilační funkce.

Vzdušné kořeny jako optimální přizpůsobení
To, že většina orchidejí vyvinula tzv. vzdušné kořeny, souvisí především s epifytickým způsobem života. Tyto orchideje nejsou schopné přijímat vodu ze země. Mají ji k dispozici jen krátkodobě (po přívalech deště nebo rose), a právě tehdy musí vodu přijmout a uložit.

Kořeny plní i další úlohy, především slouží při uchycení k podkladu. Pokusíte-li se uvolnit epifytickou orchideu z místa, kde roste, nikdy se vám to nepodaří bez poškození kořenů. Ty vyrůstají těsně při povrchu podkladu (větve), přilnavě a využívají každé nerovnosti či skuliny. Když kořeny odumřou, přebírá upevňující funkci jejich zbytek tuhý jako drát.

Dále je kořen hostitelem houby, která prorůstá pletiva kořenů; po čase teristrická odrůda začne vlákna rozpouštět a čerpá z nich živiny. Tento jev se nazývá mykotrofismus nebo (endotrofní) mykorrhiza.

Stavba kořenů
Podíváte-li se na kořen epifytické orchideje podrobněji, můžete rozpoznat několik vrstev. Zvenku se nachází nejprve velamen, vícevrstvá epidermis tvořená především z odumřelých buněk, které absorbují vodu jako houba. Je-li suchá, má stříbřitou barvu, buňky jsou naplněny vzduchem. Ve vlhkém stavu prosvítají chloroplasty (v nichž se odehrává fotosyntéza) ze spodnější vrstvy vláken a propůjčují kořenu zelenou barvu. Tzv. propustné buňky vytvářejí propojení k centru kořene, tedy k samotnému vodivému systému. Za velamenem leží vnější slupka, doprovázená kůrou kořene a vnitřní slupkou, tedy poměrně pevná vrstva buněk (rovněž s propustnými buňkami).

Většina terestrických (půdních) orchidejí roste na humusu, tedy ve velmi propustné vrstvě substrátu, podobné měkké lesní půdě. I u nich je možné velamen najít, a tento fakt je nutné zohlednit při pěstování. Proniknou-li kořeny epifytických orchidejí do substrátu, přemění se. Budou spíše kulaté než ploché a vrstvy velamenu se zploští.

Dále jsou známy více či méně vodorovně rostlé, tenčí vzdušné kořeny, které posléze rostou vzhůru a připomínají koš. V něm se zachycují části listů a rostlin, zvířecí trus a zbytky organismů, např. hmyzu, které později slouží jako živiny. Další zvláštnost orchidejí je, že kořeny rostou pouze po dobu jednoho vegetačního období, pak růst ukončují, přesto však mohou zůstat plně funkční. S novým výhonem se začnou tvořit už jen nové kořeny. Narušené části se proto nedokáží zregenerovat.

Orchideje

Orchideje: kořeny

Ukázka textu z knihy Orchideje, Jörn Pinske
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto Hana Vymazalová

Články: orchideje

07.11. 2008
22.14 kB čtenářů
Orchideje - co jsou to orchideje? (1)
24.11. 2008
28.93 kB čtenářů
Orchideje - botanická jména
26.03. 2009
41.21 kB čtenářů
Orchideje - exotické krásky
18.11. 2008
65.41 kB čtenářů
Orchideje - přesazování orchidejí
19.11. 2008
29.08 kB čtenářů
Orchideje - výživa orchidejí
22.01. 2008
25.88 kB čtenářů
Orchideje na internetu
22.02. 2012
9.16 kB čtenářů
Listová výživa pro orchideje
23.11. 2008
22.56 kB čtenářů
Orchideje - pěstování orchidejí ve skleníku
20.11. 2008
82.70 kB čtenářů
Orchideje - pěstování orchidejí v bytě (1)
21.11. 2008
86.68 kB čtenářů
Orchideje - pěstování orchidejí v bytě (2)
Diskusní fórum / Tropické a subtropické rostliny
24.12. 2013
33.06 kB čtenářů
Orchideje - pěstování
10.06. 2012
9.68 kB čtenářů
Orchideje - lze je letnit?
01.03. 2012
19.20 kB čtenářů
Orchideje - výstava zahradnictví Chládek
24.03. 2012
34.99 kB čtenářů
Orchideje
20.02. 2011
24.04 kB čtenářů
Orchideje - zbytek kvetoucích orchidejí 19.2.2011
23.06. 2010
9.00 kB čtenářů
Orchideje - pěstování v zimní zahradě
17.04. 2012
16.14 kB čtenářů
Orchideje - nádoby na rostliny
18.08. 2009
34.31 kB čtenářů
Orchideje - Cambria
11.01. 2009
15.71 kB čtenářů
Orchideje - opadání květů
17.12. 2012
33.97 kB čtenářů
Orchideje - podmínky pro pěstování v bytě
29.09. 2010
36.29 kB čtenářů
Orchideje - škůdci