Jehličnany pro živé ploty

Poslal(a) 13.11. 2008 13:31:02 (48488 čtenářů)

Jehličnany pro živé ploty: tis

Živé ploty z jehličnanů jsou stále oblíbené. Jasně a trvale rozdělují nebo vymezují prostor. Blízko komunikací je důležitá jejich hygienická funkce lapačů prachu. Tvoří i vhodné pozadí uměleckým dílům v zahradách. Že je to dnes záležitost velmi nákladná, o tom se přesvědčí každý majitel zahrady, který bude chtít vysázet dlouhý živý plot z co největších jehličnanů.

Pokud má být plot kvalitní, je třeba počítat s takovým počtem, aby se už při výsadbě jehličnany téměř dotýkaly svými spodními větvemi. Pro správný růst a vývoj živého plotu musí být půda i její příprava jednotná po celé délce plotu. Pokud by tomu tak nebylo, pak volně rostoucí (nestřihané) živé ploty rostou nerovnoměrně. Také nejednotný výsadbový materiál způsobuje různou rychlost růstu. Zvláště nesourodě vypadají živé ploty střihané, u nichž je třeba z nějakého důvodu (sníh, pes, uschnutí) chybějící kusy nahradit novými. Může být totiž problém sehnat tentýž druh téhož větvení a téže barvy, aby úplně zapadl mezi původní dřeviny. Živé ploty vysoké nad 70 až 80 cm střiháme či řežeme mírně kónicky, což znamená, že směrem nahoru se jejich šířka (proti základně u země) mírně zužuje. Má to význam především pro udržení spodních partií větví v zeleném stavu, protože při kónickém řezu (na rozdíl od svislého) se k nim snáze dostanou sluneční paprsky. Jehličnaté živé ploty řežeme nebo střiháme jednou ročně, a to v předjaří před rašením, nebo lépe v srpnu po ukončení prodlužovacího růstu výhonků.

Druhy pro tvarované (střihané) živé ploty podle výšky:
• výška do 60 cm: Chamaecyparis pisiferaNana’, Chamaecyparis pisiferaSquarrosa Dumosa’, Picea abiesNidiformis’, Pinus mugo, Taxus baccataAdpressa’, Thujopsis dolabrataNana’,
• výška 60–100 cm: Chamaecyparis pisiferaSquarrosa’, Juniperus chinensisPfitzeriana Compacta’, Picea abies, Thuja occidentalisGlobosa’, Thuja occidentalisRhein-gold’, Taxus baccataFastigiata’, Taxus x mediaHicksii’,
• výška 100–150 cm: Chamaecyparis pisiferaPlumosa’, Larix decidua, Picea abies, Taxus baccataErecta’, Thuja occidentalisWareana’,
• výška 150–200 cm: Chamaecyparis lawsonianaAlumii’, Chamaecyparis pisiferaPlumosa’, Juniperus chinensisObelisk’, Juniperus virginiana, Larix decidua, Taxus baccata, Thuja occidentalis,
• výška nad 200 cm: Juniperus chinensis, Juniperus virginiana, Taxus baccata, Thuja occidentalisMalonyana’, Thuja plicata.

Pokud je třeba hluboce zmladit starý živý plot z jehličnanů, můžeme si - tento zásah dovolit pouze u tisu červeného (Taxus baccata). Ten je jediný, který radikální řez snáší a rychle obrůstá i ze starých kmenů.

Do živých plotů je možné používat k rozčlenění prostoru i jehličnany volně rostoucí, nestříhané, netvarované. I když budou tyto ploty také v řadách, nebudou působit tak stroze a fádně jako tvarované. K tomuto účelu jsou vhodné hlavně zakrslé cypřišky, smrky nebo zeravy (pro nízké ploty), pro vyšší a vysoké cypřišky, rozložité jalovce, tisy nebo zeravy. Máme-li na živý plot vymezen jenom úzký pás, budeme volit kultivary sloupovité nebo úzce kuželovité.

Jehličnany pro živé ploty: smrk

Jehličnany pro živé ploty: borovice

Ukázka textu z knihy Jehličnany pro zahrady a skalky, Petr Pasečný
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto Hana Vymazalová

Články: jehličnany živé

25.11. 2016
6.36 kB čtenářů
Jehličnany snášející stříhání
07.03. 2008
71.02 kB čtenářů
Řez dřevin - jehličnany
10.01. 2004
40.79 kB čtenářů
Dřeviny pro živé ploty (2)
20.06. 2004
90.30 kB čtenářů
Dřeviny pro živé ploty (3)
16.03. 2008
37.45 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (1)
29.05. 2016
3.84 kB čtenářů
Chamaecyparis lawsoniana 'Cream Glow' - cypřišek Lawsonův
19.10. 2002
27.16 kB čtenářů
Česká zahrada - knihy nakladatelství Grada (1)
28.01. 2009
24.00 kB čtenářů
Dřeviny - kdy provádíme řez
07.04. 2008
54.26 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii 'Castewelan Gold' - cypřišek Leylandův
24.11. 2008
41.69 kB čtenářů
Taxus - tis
30.06. 2011
23.09 kB čtenářů
Stříhání živých plotů
Diskusní fórum / Jehličnany
25.03. 2017
1.71 kB čtenářů
Jehličnany - hnojení
22.10. 2015
6.72 kB čtenářů
Jehličnany, hnědnutí a opadávání jehličí
17.01. 2012
27.04 kB čtenářů
Kamenná koryta - osázení zakrslými jehličnany
25.09. 2011
69.52 kB čtenářů
Moje jehličnany
02.04. 2011
20.88 kB čtenářů
Jehličnany
18.02. 2011
44.89 kB čtenářů
Rychle rostoucí jehličnany
02.03. 2010
13.05 kB čtenářů
Jehličnany - fotografie
25.03. 2017
31.14 kB čtenářů
Jehličnany - pěstování ze semen