Odvodnění staveb - označování potrubí a žlabů

Poslal(a) 18.11. 2008 18:50:11 (39348 čtenářů)

Odvodnění staveb - přípojka kanalizace

Kanalizační potrubí a drenáže
Základní veličinou popisující kanalizační potrubí je jmenovitá světlost. Jedná se o označení rozměru části potrubního systému, které se skládá ze zkratky DN (diameter nominalis, lat.) a bezrozměrného celého čísla vztahujícího se k vnitřnímu průměru (ID) (inside diameter, angl.) nebo vnějšímu průměru (OD) (outside diametr, angl.) v milimetrech.

Norma pro kanalizaci ČSN EN 476 (75 6301) předepisuje označení jmenovitých světlostí vztažených k vnitřnímu průměru zkratkou DN/ID a jmenovitých světlostí vztažených k vnějšímu průměru DN/OD. Označení DN/ID se má používat především pro ocelové a litinové trouby, kde nahrazuje původní označení zkratkou DN (DN 100), a označení DN/OD pro plastové trubky, kde nahrazuje dřívější označení se symbolem vnějšího průměru (∅ 110) nebo písmenem D (D 110). Pro informaci je níže uvedena tabulka s přehledem jmenovitých světlostí DN/ID a DN/OD.

Potrubí pro gravitační kanalizaci musí odolat zkušebnímu tlaku 0,05 MPa. V místě vtoku odpadní vody do kanalizace musí potrubí odolat její občasné teplotě 95 °C.

Označování a tvar žlabů a klempířských potrubí
Žlaby se podle umístění na střeše objektu rozdělují na podokapní, nástřešní, nadřímsové, mezistřešní a zaatikové. Tvar průřezu žlabu bývá buď kruhový (půlkruh) nebo hranatý (velmi často čtvercový). Zaoblené žlaby jsou výhodnější z hlediska hydrauliky průtoku vody a samočisticí schopnosti. Malý průtok vody odtéká při větší výšce hladiny a větší rychlostí vody v kruhovém žlabu než v hranatém.

Rozměry žlabů se uvádí šířkou (u hranatých žlabů i výškou) žlabu spolu s rozvinutou šířkou žlabu (je to vlastně jeden rozměr plechu, ze kterého je žlab vytvořen).

Potrubí vně budovy může být buď kruhové nebo hranaté. Vzhledem k malé tloušťce stěny se u klempířských výrobků pro dimenzování potrubí nerozlišuje vnitřní a vnější rozměr potrubí. Pro označení se používá vnější rozměr potrubí.

Odvodnění staveb - přehled světlostí potrubí, údaje uvedené v závorkách se v ČR nepoužívají

Ukázka části textu a tabulky z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: odvodnění staveb

10.11. 2008
21.57 kB čtenářů
Odvodnění staveb
27.11. 2008
37.37 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
05.12. 2008
27.63 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
24.11. 2008
35.88 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
08.12. 2008
22.17 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
01.12. 2008
17.97 kB čtenářů
Odvodnění staveb - zpětné armatury
09.12. 2008
26.30 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
23.11. 2008
36.03 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
21.11. 2008
11.49 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
20.11. 2008
27.18 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
04.12. 2008
32.07 kB čtenářů
Vegetační střecha
Diskusní fórum / Ostatní
27.10. 2017
3.04 kB čtenářů
Velký dům s velkou zahradou
25.04. 2017
4.98 kB čtenářů
Svah - zabezpečení proti sesuvu
25.04. 2017
2.24 kB čtenářů
Geotextilie
02.03. 2016
4.59 kB čtenářů
Hmyzí hotel
17.03. 2014
8.53 kB čtenářů
Zakládáme zahradu
22.01. 2014
23.79 kB čtenářů
Výkvěty na zdi
25.10. 2012
7.02 kB čtenářů
Ozim
25.10. 2012
21.29 kB čtenářů
Jmelí
19.03. 2012
27.10 kB čtenářů
Rumiště
21.07. 2011
12.18 kB čtenářů
Je možný pěstovat květiny mobilem?
03.07. 2011
10.91 kB čtenářů
Mech na fasádě