Podnože pro ovocné dřeviny

Poslal(a) 20.11. 2008 15:28:47 (17568 čtenářů)

Přehled častěji používaných podnoží hrušní, jabloní a třešní

Hrušně - kdouloň MA - Roste slaběji, naštěpované odrůdy na ní rostou cca o 30-40% slaběji než na semenáči. Je citlivá na sucho a vyšší obsah vápníku v půdě, s některými odrůdami nemá dobrou afinitu. Vyžaduje půdy velmi dobré bonity, u naštěpovaných odrůd přibližuje nástup plodnosti a zvyšuje velikost a vybarvenost plodů. Používá se pro zákrsky a intenzivní tvary. Má dobrou afinitu s odrůdami Konference, pastornice, Madame Verté, Hardyho, Děkanka Robertova, Dielova, Alfa, Dicolor, Erika, Jana, Jizera, Bohemica, Morava.

Hrušně - semenáč hrušně - Roste středně až silně, hodí se pro všechny odrůdy, u slabě rostoucích a velmi plodných (Konference, Williamsova) i pro zákrsky. Snese široké spektrum půd, má dobrou afinitu jak s evropskými, tak asijskými (nashi) odrůdami hrušní.

Jabloně - M 11 - (Zelený duzén) Anglie. Roste silně, používá se pro vyšší tvary. Je vhodná pro zatravněné pozemky a řidší spony, vzrůst odrůd na ní naroubovaných je na podobné úrovni jako na semenáči. Jejich plodnost nastupuje později, ale je dobrá a pravidelná až do vysokého věku. Je vysoce mrazuvzdorná a vhodná i pro pozemky s horší půdní bonitou.

Jabloně - J-TE-H - Selekce ze ŠS Těchobuzice. Roste slebě a zakrsle, je na úrovni M 9, lépe zakořeňuje. Vyžaduje dobré půdní podmínky, nezaplevelenost a oporu. Vhodná pro plodné odrůdy slabšího a středního vzrůstu. Velmi příznivě ovlivňuje plodnost naštěpovaných odrůd. Je vhodná i pro velmi plodné odrůdy typu James Grieve a Idared.

Jabloně - M 26 - Anglie. Tvoří přechod mezi slabě a středně rostoucími podnožemi, roste cca o 30-35% méně než semenáč. Používá se pro intenzivní výsadby a nižší tvary, kde urychluje nástup naštěpovaných odrůd do plodnosti, vybarvení a velikost plodů. Je náročnější na půdní podmínky, nesnese těžké ulehlé půdy a sucho. Je vysoce mrazuvzdorná. Může nahradit podnož M 4.

Jabloně - M 7 - Anglie. Roste středně až silněji (cca o 25% méně než semenáč). Snese vlhčí i sušší polohy a zatravnění. Odrůdy na ní plodí dobře, je zejména vhodná pro slaběji rostoucí sorty (James Grieve, Starkrimson).

Jabloně - Pláně - Roste velmi bujně, bujněji než semenáč. Koření hluboce. Vhodná pro vyšší tvary a volnější spony, pozemky zatravněné a horší půdní kvality, snese sucho i vlhčí podmínky. Je poměrně mrazuodolná a odolná chorobám a škůdcům. Naštěpované odrůdy na ní rostou silně, vstupují později do plodnosti, plodnost pak trvá do vysokého stáří. Vhodná pro výsadby do volné krajiny a alejí.

Jabloně - J-TE-G - Selekce ze ŠS Těchobuzice. Velmi slabě rostoucí (zakrslá) podnož (cca o 25% méně než M 9), vyžadující dobré půdní a vláhové podmínky. Vhodná pro bujněji rostoucí odrůdy a superhusté výsadby, stromy nutně vyžadují oporu. Naštěpované odrůdy významně plodí již ve školce, vhodná i pro nádobové pěstování.Vhodná zejména pro bujně rostoucí odrůdy typu Rubín a Melrose. Snadno se očkuje.

Jabloně - MM 106 - Křížení Malling- Merton (Northern Spy x M 1), Anglie. Roste středně silně, v porovnání se semenáčem cca o 25-30% méně. Dobře zakořeňuje a odolává mrazu, naštěpované odrůdy na ní brzy a dobře plodí, vhodná pro všechny odrůdy, pro slabě rostoucí se používá i pro intenzivní výsadby. Snese zatravnění. Nesnese zamokřené pozemky, kde trpí krčkovou hnilobou. urychluje nástup do plodnosti, zvyšuje specifickou plodnost.

Třešně - Ptáčnice - Roste silně, používá se pro vyšší tvary a pro slaběji rostoucí odrůdy. Je vhodná spíše pro půdy těžší a vlhčí, afinita s naštěpovanými odrůdami je dobrá.

Třešně - Mahalebka - Roste bujně, je vhodná zejména do poloh sušších a snese vyšší obsah Ca, snese i těžší půdy. Afinita s naštěpovanými odrůdami třešní a višní je dobrá, kromě odrůdy ,Hedelfingenská.
Ovocná a okrasná školka Příbor
www.skolkapribor.cz

Články: podnože ovocné

30.06. 2014
16.86 kB čtenářů
Živé ploty a stěny z ovocných dřevin a keřů
20.04. 2015
6.43 kB čtenářů
Ovocné dřeviny v nádobě
02.12. 2015
11.51 kB čtenářů
Roubování (1)
07.09. 2011
15.14 kB čtenářů
Malus - jabloň
24.02. 2012
15.33 kB čtenářů
Morus - morušovník
22.12. 2011
8.12 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
11.10. 2015
5.70 kB čtenářů
Zakládáme ovocnou zahradu
28.03. 2008
52.40 kB čtenářů
Malus - okrasná jabloň
18.12. 2011
7.38 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
01.02. 2016
3.89 kB čtenářů
Ovocná zahrada - nakupujeme (2)
27.05. 2010
10.06 kB čtenářů
Slovníček: R-S
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
05.11. 2016
881 čtenářů
Ovocnictví - studijní materiály
20.10. 2016
1.08 kB čtenářů
Tomel japonský - pěstování
11.10. 2016
1.05 kB čtenářů
Švestka - nerodí
25.09. 2016
904 čtenářů
Vinná réva - pěstování
16.09. 2016
21.43 kB čtenářů
Maliník
13.09. 2016
863 čtenářů
Ostružiny - řez, množení
02.08. 2016
38.89 kB čtenářů
Kanadské borůvky - pěstování
09.05. 2016
1.87 kB čtenářů
Jabloň - usychání
23.03. 2016
2.26 kB čtenářů
Tomel japonský - nemoc, neroste
22.10. 2015
3.33 kB čtenářů
Broskvoně
09.09. 2015
52.31 kB čtenářů
Řez peckovin