Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)

Poslal(a) 21.11. 2008 15:36:32 (10302 čtenářů)

Chemické vlastnosti odpadní vody
Chemické složení odpadní vody nelze jednoznačně určit. Odpadní voda obsahuje organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemožné určit obecně platné složení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých látek v odpadní vodě silně kolísá v závislosti na mnoha okolnostech jak během dne, tak podle ročních období. To se týká zejména dešťových odpadních vod.

Podle intenzity deště a místa dopadu kolísá množství organických i anorganických látek. Pro stanovení průměrného složení odpadní vody se používá slévaný vzorek. Takový vzorek se získá odebíráním stejného množství odpadní vody v určený čas během dne a jeho smíšením. Slévaný vzorek dešťové vody lze sice zachytit během jednoho deště, ale už následující dešťová voda bude mít jiné složení v závislosti na délce bezdeštného období.

Anorganické látky jsou většinou rozpuštěné sloučeniny obsahující velmi často ionty dusíku a fosforu, někdy také ionty těžkých kovů. Organické látky v odpadní vodě bývají z jedné třetiny rozpuštěné, zbývající dvě třetiny jsou látky koloidní a suspendované. Organické sloučeniny se vyskytují v odpadní vodě v pestré směsi. Pro snazší a rychlou orientaci v posouzení znečištění odpadní vody byly zavedeny hodnoty, kterými se vyjadřuje množství organických látek v odpadní vodě. Jsou to biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSK), ztráta žíháním a celkový organický uhlík (TOC). V odpadní vodě se ve stále větší míře objevuje i řada léčiv a hormonálních přípravků. Jsou to z organismů vylučované nevyužité léky a hormony a nepoužité přípravky spláchnuté do záchodových mís. O závažnosti tohoto jevu přesvědčují výzkumy živočichů, kteří žijí v blízkosti vyústění z kanalizačních čistíren. V osmdesátých letech minulého století zjistili britští vědci, že se samcům plotic vyrůstajícím v blízkosti městských čistíren odpadních vod hromadí v pohlavních žlázách žloutek nezbytný pro tvorbu jiker. Příčinou jsou zřejmě nepatrná množství hormonů, která pocházejí z moči žen užívajících hormonální antikoncepci. Kolik takových látek prochází v nepatrných množstvích do pitné vody v oblasti úpraven vody na dolních tocích našich řek se běžně nezkoumá – stopové množství těchto látek je velmi obtížné analyticky stanovit.

Mikrobiologické vlastnosti odpadní vody
Množství a druhy mikroorganismů v odpadní vodě závisí na způsobu užívání objektu, na době zdržení odpadní vody v systému, na její teplotě a chemickém složení. Odpadní voda obsahuje patogenní i nepatogenní organismy. Podle obsahu kyslíku probíhají v odpadní vodě aerobní (probíhající za přítomnosti molekulárního kyslíku) nebo anaerobní procesy (probíhající v prostředí bez přítomnosti molekulárního kyslíku). Podle toho se v odpadní vodě vyskytují různé mikroorganismy: bakterie, houby, plísně, prvoci, kvasinky a další skupiny.
Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: odpadní voda

20.11. 2008
20.56 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
31.07. 2012
5.38 kB čtenářů
Voda v domě a na chatě
07.11. 2008
28.76 kB čtenářů
Garáž
12.01. 2009
26.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
05.08. 2008
32.76 kB čtenářů
Bazén - úprava bazénové vody
31.07. 2005
34.17 kB čtenářů
Kořenová čistírna
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
218 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
986 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.09 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.18 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.88 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.50 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.64 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.55 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.46 kB čtenářů
PF 2012