Odvodnění staveb - uložení potrubí

Poslal(a) 23.11. 2008 12:13:04 (31070 čtenářů)

Odvodnění staveb - plastové kanalizační potrubí

Ukládání potrubí se musí provádět podle montážních pravidel výrobce trub a tvarovek.

Svodná (ležatá) plastová potrubí ukládaná do země se pokládají na pískové lože (podsyp) a obsypávají se pískem. Únosnost základové spáry rýhy by neměla být menší než 0,2 MPa. Výšky podsypu a obsypu uvádí jednotliví výrobci. Podsyp a obsyp plastového potrubí musí být bez ostrých úlomků horniny. Kameninové či litinové potrubí, které bude vystaveno většímu zatížení z povrchu (např. pod vozovkami), se ukládá na betonové pražce a obetonuje se. Při návrhu a provádění obetonování je třeba zvážit umístění dilatace, aby nedošlo k porušení potrubí smršťovacími silami při vytvrzování betonu. Hrdla kameninového potrubí je třeba před zasypáním obetonovat, aby do potrubí nemohly prorůstat kořeny stromů a keřů. Plastová potrubí vedená v zemi ve sklonu 10 % a větším je třeba zabezpečit proti posunutí obetonováním hrdel s plstěným obalem. Kameninové nebo litinové potrubí vedené ve sklonu nad 15 % je nutno obetonovat. Pod podsypem nebo podbetonováním má být rostlá únosná zemina. Je-li nutno uložit potrubí v násypu, musí být násyp dobře zhutněn, nebo je nutno potrubí podezdít a podezdění založit na rostlé zemině. Prostupy základovými pasy se provádějí kolmo a potrubí musí procházet otvorem o velikosti podle jeho průměru (nejméně 300 × 300 mm). Při souběhu potrubí se základy musí být dodržena určitá vzdálenost, aby nemohlo dojít k poklesu základů způsobenému sesouváním rostlé zeminy pod základovou spárou do výkopu pro potrubí. Při souběhu s příčkou nesmí být potrubí vedeno pod příčkou nebo v její těsné blízkosti.

Odpadní (svislá) a zavěšená svodná (ležatá) potrubí se upevňují ke stavebním konstrukcím objímkami nebo závěsy. Vzdálenost závěsů je dána montážními předpisy výrobce. Odpadní potrubí vedená v drážkách zdí se nesmí zazdívat. Drážky se opatří ocelovým pletivem a zaomítají. Nejvhodnější je vedení odpadních potrubí v instalačních předstěnách nebo instalačních šachtách. Instalační šachty mají být zakryty snadno demontovatelnou konstrukcí (např. sádrokartonem), aby byl při opravách k potrubí přístup. Do jedné ze stěn instalační šachty mají být osazena dvířka. Protože drážky pro odpadní potrubí musí mít určitou hloubku (min. 150 mm), není vhodné je provádět v příčkách. Prostupy odpadních potrubí stropy se zabetonovávají po obalení potrubí plstí. Z důvodu požární bezpečnosti může být předepsáno řešení prostupů s požárním uzávěrem, který zamezí šíření požáru přes stavební konstrukci okolo potrubí.
Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: odvodnění staveb

24.11. 2008
30.36 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
01.12. 2008
15.51 kB čtenářů
Odvodnění staveb - zpětné armatury
27.11. 2008
31.92 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
02.12. 2008
33.55 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
05.12. 2008
23.69 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
08.12. 2008
18.82 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
09.12. 2008
21.75 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
227 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
991 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.09 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.19 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.47 kB čtenářů
PF 2012