Odvodnění staveb - zpětné armatury

Poslal(a) 01.12. 2008 15:50:12 (15034 čtenářů)

Jako ochranu před vniknutím vzduté vody ze stokové sítě do budovy je možno za určitých okolností použít zpětnou armaturu. Normy umožňují použití zpětných uzávěrů jako ochrany před zpětným vzdutím pouze v případě, že stavebník souhlasí s občasným zaplavením chráněného prostoru. Zpětná armatura nemůže stoprocentně zajistit ochranu.

V současné době se vyrábí více typů zpětných armatur. Pro splaškové vody bez fekálií nebo dešťové vody je možno použít všechny typy zpětných armatur určených pro kanalizaci. Vhodné jsou zpětné armatury mající kromě automatického také nouzový ruční uzávěr. Pro splaškové vody s obsahem fekálií se smí použít jen zpětná armatura s elektricky nebo pneumaticky ovládaným automatickým uzávěrem a nezávislým nouzovým ručním uzávěrem, nebo zpětná armatura se dvěma automatickými uzávěry a jedním ručním uzávěrem. Zpětné armatury musí být pravidelně kontrolovány a nejméně dvakrát ročně čištěny (pokud výrobce nedoporučuje čištění častější). Jsou-li zpětné armatury na potrubí uloženy v zemi, musí být umístěny v přístupné šachtě.

Odvodnění staveb - utomatická zpětná armatura proti vzduté vodě (HUTTERER LECHNER)

Odvodnění staveb - utomatická zpětná armatura proti vzduté vodě (HUTTERER LECHNER)

Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.hutterer-lechner.com

Články: odvodnění staveb

24.11. 2008
29.42 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
23.11. 2008
29.84 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
27.11. 2008
30.59 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
02.12. 2008
32.66 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
05.12. 2008
23.08 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
08.12. 2008
18.29 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
09.12. 2008
21.12 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
24.12. 2016
422 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
2.42 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
3.98 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.04 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
9.11 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.12 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
18.66 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
7.97 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
17.67 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
7.56 kB čtenářů
PF 2012
20.12. 2011
19.00 kB čtenářů
PF 2010