Zahrada - užitečné termíny (1)

Poslal(a) 02.12. 2008 17:25:58 (8196 čtenářů)

alpínky (skalničky) I když se tento termín používá především a správně pro plané vysokohorské rostliny rostoucí v propustné půdě a ve vyšších nadmořských výškách, užívá se i pro každou rostlinu vhodnou do skalky.

biologická ochrana Ošetření (ochrana) či prevence před škůdci, chorobami či plevely uskutečňovaná přirozenou cestou bez chemických metod. Obvykle využívá přirozeného parazita nebo predátora.

cibuloviny V úzkém smyslu slova trvalky, které přežívají nepříznivé období díky cibulím. V zahradnické praxi se však toto označení používá pro všechny trvalky se zásobními orgány, tedy s cibulemi, hlízami i oddenky.

dvouletka Každá rostlina, která prožije životní cyklus ve dvou po sobě následujících vegetačních sezonách (v našich podmínkách během dvou let).

glyfosát Herbicid (přípravek proti plevelům), který rostlina absorbuje listy a z listů proniká do všech jejích částí, včetně kořenů; hlavní účinná látka přípravku Roundup. Rostlina pak odumírá (viz též systémový přípravek).

habitat Odborné (vědecké) označení přirozeného místa, kde rostlina roste ve volné přírodě. (Pozor, nezaměňovat s pojmem habitus, což je typická forma či tvar rostliny.) Správný český ekvivalent tohoto výrazu je stanoviště.

hlíza Ztlustlý podzemní kořen (třeba u jiřin), bazální část stonku rostlin (u šafránu či mečíku) nebo stonek (u begonií), který má jinou stavbu než cibule, ale je také využíván pro ukládání zásobních látek z roku na rok. U některých rostlin (mečíků, šafránů) se nová hlíza tvoří na vrcholu odumřelých zbytků hlízy loňské.

hrnkování Vysazení rostliny ze sadbovače, záhonu nebo volné půdy do květináče.

hřížení Způsob množení, kdy letorost zakoření, ačkoli je ještě připojen k mateřské rostlině. Zakořeňování větve na místě, kde se dotkne země, se nazývá jednoduché hřížení. Pod pojmem hadovité (vlnovité) hřížení se rozumí zakořenění dlouhého ohebného stonku na několika místech. Z dlouhých větviček můžeme získat nové rostliny i takzvaným koncovým (vrcholovým) hřížením tak, že růstový vrchol větvičky pohroužíme do země nebo zasypeme půdou.

humus Tmavá, vodu zadržující složka půdy, která vzniká rozkladem organické hmoty.

jednocení Snižování („zřeďování“) počtu rostlin, poupat nebo plodů proto, aby zbývající měly dostatek místa pro plný rozvoj.

kordon Rostlina opakovaně upravovaná do tvaru jediného nevětveného kmene (stonku – jednoramenný kordon), nebo do tvaru stěny s několika souběžnými vodorovnými či svislými řadami větví (dvouramenný kordon). Jako příklad lze uvést jabloně pěstované u stěny, případně rajčata či dřeňový hrách, pěstované u opěrných tyček.

kořenový bal Svazek kořenů spolu s půdou či substrátem. Rostliny určené k prodeji mají kořenový bal většinou chráněný síťovinou.

kořenový výmladek Výhon vyrůstající z kořene často daleko od hlavního stonku (kmene) rostliny, někdy též z podnože.

kultivar Zcela jasně odlišitelná (definovaná a pojmenovaná) odrůda rostliny, která vznikla cíleně při pěstování, případně v přirozených podmínkách, ale pak je nadále záměrně udržovaná. Kultivarům se často jednoduše (ale nesprávně) říká sorty; český ekvivalent je kulturní odrůda.

letnička Rostlina, která vyroste, vykvete, utvoří semena a odumře během jednoho růstového období (roku).

listová výživa Tekuté hnojivo používané jako postřik nebo zálivka na listy rostlin (hnojení na list). Obvykle se aplikuje pro rychlé působení nebo tehdy, pokud rostliny nejsou schopny aktivně přijímat živiny prostřednictvím kořenů (třeba po poranění nebo za studeného počasí).

na rýč Způsob měření, kdy se hloubka výkopu rovná délce listu rýče (obvykle asi 25 cm).

nadzemní část rostliny Vrchní, viditelná část rostliny nad úrovní země; prýt.

nastýlka Jakýkoli materiál používaný k zakrytí či ochraně povrchu půdy. Mezi organické nastýlky patří sláma, hnůj či posekaná tráva, zatímco anorganické nastýlky představují třeba polyetylenová folie či kameny. V poslední době se z angličtiny stále častěji přebírá výraz mulč.

oddenek Podzemní část rostliny (přesněji podzemní stonek), který má určité vlastnosti hlízy: uchovává zásobní látky mezi dvěma po sobě následujícími sezonami. Termín označuje i plazivé výběžky některých rostlin, zejména trav, které se šíří pod zemí.

odumírání od špičky Je většinou následkem houbové infekce (choroby), která způsobuje odumírání výhonků od nejmladších částí.

organický Doslova jde o jakoukoli hmotu vzniklou rozkladem rostlinných či živočišných zbytků. Termín se rovněž používá k popisu takového zahradnického přístupu, který využívá buď malého množství chemických látek, jako jsou anorganická hnojiva či pesticidy, nebo který tyto látky neužívá vůbec.

otužování Postupná aklimatizace rostlin, pěstovaných původně ve skleníku či pařeništi, na venkovní podmínky na zahradě. pařeniště Nízká, nevyhřívaná stavba s průhlednou svrchní částí, kde se rostliny pěstují chráněné před vlivy vnějšího prostředí.
Ukázka části textu z knihy Zima - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: zahrada užitečné

16.01. 2008
18.47 kB čtenářů
Zahrada pro inteligentní lenochy II v 7 krocích
21.01. 2008
35.73 kB čtenářů
Živé ploty ušetří práci i námahu
10.06. 2011
26.15 kB čtenářů
Brugmansia - durman
06.06. 2005
35.49 kB čtenářů
Výběr a péče o bonsai
16.03. 2009
10.76 kB čtenářů
Ilustrovaný průvodce zahrádkáře - Časné jaro
18.02. 2011
13.32 kB čtenářů
Únor - okrasná zahrada
25.06. 2011
13.87 kB čtenářů
Rostlinolékař - přípravky proti plžům
18.06. 2008
77.94 kB čtenářů
Zahradní domky, chaty, kůlny
08.03. 2011
25.43 kB čtenářů
Ochrana ovocných dřevin (1)
28.03. 2012
9.42 kB čtenářů
Rostlinolékař - jak se zbavit slimáků a plzáků (1)
31.07. 2005
34.16 kB čtenářů
Kořenová čistírna
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
209 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
969 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.87 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012