Vegetační střecha

Poslal(a) 04.12. 2008 13:29:52 (32066 čtenářů)

Vegetační střecha - ozeleněné střechy (STAVCOM)

Vegetační střecha (obrácená zelená střecha) se skládá z vegetačního souvrství nad konstrukcí střechy, které zajišťuje nepropustnost střechy. Je srovnatelná s běžnými venkovními plochami a potřebuje přirozeně odpovídající péči.

Správný návrh a realizace vegetační střechy vyžaduje vysoce profesionální přístup, kdy je třeba navrhnout podle zvoleného typu ozelenění odpovídající skladbu jednotlivých vrstev střešního pláště včetně správného typu a složení substrátu.

Vegetační střechy jsou především v městských oblastech vysoce ceněným místem pro využití volného času a odpočinku. Konstrukce střechy se liší od běžné střešní konstrukce především požadavkem na vyšší únosnost. Další důležitou vlastností je odolnost hydroizolace proti prorůstání kořenovým systémem (běžné živičné povlakové krytiny tuto vlastnost nemají) a odolnost proti působení biologických a chemických činitelů přítomných v substrátu. Vegetační střechy se používají zejména pro ploché střechy. Někteří architekti navrhují vegetační vrstvy i na skloněné povrchy, dokonce na stěny. Pak se důležitou součástí souvrství stávají zábrany proti sesuvu vegetační vrstvy.

Vegetační souvrství musí především poskytovat potřebné životní podmínky zvolenému typu ozelenění (biotopní, extenzivní, intenzivní) a odolávat povětrnostním a erozním vlivům. Skladba vegetačního souvrství je tedy závislá především na typu vegetace.

Ve vegetačním souvrství se vyskytují následující vrstvy:
● vegetace;
● substrát;
● výztužná síť či rohož;
● hydroakumulační vrstva;
● filtrační vrstva;
● drenážní vrstva;
● ochranná vrstva.

Na intenzivní vegetační střeše můžeme pěstovat prakticky cokoli s výjimkou příliš vysokých stromů. Intenzivní vegetační střecha vyžaduje vysoké investiční i provozní náklady. Extenzivní vegetační střecha omezuje výběr rostlin na rozličné druhy mechů, sukulentů, bylin, trav a trvalek a eventuálně i některé druhy nízkých dřevin, které dobře snášejí jak delší období sucha, tak i občasná přemokření. Při konkrétním výběru skladby rostlinného pokryvu na extenzivní či biotopní vegetační střechu je nutno se poradit s odborníkem v dané lokalitě.

Substrát zajišťuje dostatečný prostor pro kořenový systém pěstovaných rostlin a potřebný přísun živin. Další funkcí substrátu bývá akumulace srážkové vody, odvod přebytečné vody a substrát může sloužit i jako vyrovnávací vrstva u plochých střech s větším spádem hydroizolace.

Při intenzivním ozelenění se složení substrátu nemusí příliš lišit od běžného zahradního substrátu, neboť se předpokládá, že o vegetační pokryv se bude někdo starat (zálivka, pletí, hnojení atd.). Naproti tomu u extenzivních a biotopních střech se požaduje, aby složení substrátu odpovídalo požadavkům pouze těch druhů rostlin, které budou na střeše pěstovány.

Důležitou součástí vegetační střechy je závlahový systém. Instaluje se zejména na intenzivní vegetační střechy. Automaticky ovládané zavlažovací potrubí může být umístěno jak na povrchu, tak pod povrchem substrátu. Dodávka vody může být zajištěna také vytvořením stálé hladiny vody nad hydroizolací střechy. Pro extenzivní vegetační střechy se závlahový systém nezřizuje, ale doporučuje se v dostupném místě zajistit možnost připojení hadice (zálivka při výsadbě a údržbě). Ručně ovládané, automatické nebo solárně ovládané zavlažovací potrubí může být umístěno jak na povrchu, tak také pod povrchem vrstvy substrátu.

U významných staveb nebo na zvláštní přání investora se může na střeše vytvořit vodní plocha např. střecha krytého bazénu v Sydney v Austrálii. Bazén je jednou stranou zasunutý do svahu tak, že horní úroveň navazuje na přilehlé náměstí. Návštěvník, který přichází z této strany, je upoután vodní vegetací, která sice technicky, ale přirozeně navazuje na parkovou úpravu kolem. Na střeše kanalizační čistírny v New Yorku je dokonce vybudován celý parkový systém se sportovišti a fontánami.

Vegetační střecha - ozeleněné střechy (STAVCOM)

Vegetační střecha - střešní zahrady (STAVCOM)

Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.stavcom.cz

Články: vegetační střecha

07.11. 2009
25.08 kB čtenářů
Zelená střecha - budova ČSOB v Praze - Radlicích (2)
24.07. 2007
29.69 kB čtenářů
Rostliny pro extenzivní střešní zahrady (1)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.51 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.77 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.08 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.34 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.88 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.51 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.75 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.31 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.01 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
22.79 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
10.74 kB čtenářů
Rozmary počasí