Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)

Poslal(a) 09.12. 2008 10:23:13 (21748 čtenářů)

Hlubinné vsakováníšachty a studny
Další možností snížení odtoku je hlubinné vsakování. Dešťová voda se svádí do vsakovací šachty nebo vsakovací studny. Toto řešení se navrhuje tam, kde je dešťovou vodu nutno odvádět potrubím a přivést ji k vsakovacímu zařízení v poměrně velkých hloubkách. Vytvoření vsakovacích depresí by v těchto podmínkách vyžadovalo rozsáhlé terénní úpravy.

Vsakovací šachta se navrhuje v takových geologických podmínkách, ve kterých převládají málo propustné horniny. Vsakovací šachta slouží jako retenční podzemní nádrž a je doplněna štěrkovým podložím nebo voštinovými bloky. Retenční objem šachty se určí tak, aby se v šachtě a v drenážní štěrkové vrstvě zachytil celý objem předpokládané měsíční srážky. Voda velmi pomalu prosakuje do okolní horniny, část vody také vzlíná kapilárními silami na povrch a odpařuje se. Objem a obvod vsakovací drenážní štěrkopískové vrstvy má být tak velký, aby se za měsíc štěrková vrstva vyprázdnila.

Vsakovací studna využívá skladby podloží na pozemku řešené nemovitosti. Studny bývají spouštěné a dosahují z povrchu až do propustné vrstvy. Na dně šachty se doporučuje zřídit pískové filtrační vrstvy (případně doplněné o molitanovou filtrační vrstvu nebo geotextilii), aby se zabránilo rychlému zanesení vsakovací šachty nebo studny splaveninami.

Odvodnění staveb - vsakovací šachta (ERA)

Ukázka části textu a obrázku z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: odvodnění staveb

24.11. 2008
30.35 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
23.11. 2008
31.05 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
01.12. 2008
15.51 kB čtenářů
Odvodnění staveb - zpětné armatury
27.11. 2008
31.89 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
02.12. 2008
33.54 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
05.12. 2008
23.68 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
08.12. 2008
18.81 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
208 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
965 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012