Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (1)

Poslal(a) 04.01. 2009 03:36:19 (14746 čtenářů)

Voda je základem pozemského života. Bez jídla lze žít poměrně dlouhou dobu, bez vody málokdo vydrží déle než 48 hodin. Naše tělo tvoří ze 70% voda. Chybí-li tělu 1% vody, začne mít pocit žízně. Při ztrátě 5% dostává slabou horečku, při ztrátě 10% se přestává pohybovat a při ztrátě 12% vody člověk umírá. Z celkového počtu 6,3 miliardy obyvatel planety postrádá velká část přístup ke kvalitní pitné vodě. Přibližně 2,4 miliardy lidí nemá dost vody na to, aby mohli dodržovat základní hygienu.

Voda - moře

Do roku 2025 vzroste potřeba vody natolik, že dvě třetiny lidí na Zemi budou trpět nedostatkem této tekutiny. Už dnes umírá na zeměkouli každých osm vteřin jedno dítě na nějakou nemoc, která souvisí s nedostatkem nezávadné vody. Jak je voda důležitá pro lidstvo, uvádí dva citáty: „Voda, podobně jako náboženství nebo ideologie, má sílu uvádět do pohybu miliony lidí. Od úsvitu civilizace se lidé stěhovali, aby se usadili blízko ní. Stěhovali se, když jí začalo být málo, nebo když jí bylo příliš mnoho. Lidé ji využívají jako dopravní cesty. Lidé o ní píší, zpívají a tančí. Lidé o ni bojují. A všichni všude a každý den ji potřebují.“ [1]

„Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti. Voda odtékající z hor unáší svědectví o kolektivní neodpovědnosti lidstva. Každoročně chemické znečištění a choroby způsobené znečištěnou vodou zabíjí 15 milionů lidí. Část znečištění je způsobena lidskými výkaly a výkaly domácích i divoce žijících zvířat, část přináší zemědělství a část průmysl. Společně dusí naše řeky a kontaminují podzemní vodu. Velmi pomalu přijímáme poučení, že situace je opravdu vážná.“ [10]

Následující obecné informace jsem do této publikace zařadil proto, že mohou čtenáři pomoci při rozhodování o výběru systému zdravotnětechnických instalací, který příliš nepoškodí životní prostředí.

Původ, druhy, vlastnosti a úprava vody
Voda se na naší planetě vyskytuje v kapalném, plynném i pevném skupenství. Přechod vody mezi jednotlivými skupenstvími v přírodních podmínkách je vázán hlavně na sluneční energii. Změna teploty povrchu země vyvolává následně změny v atmosféře, jejichž výsledkem je základní koloběh vody v přírodě. V současné době se na změnách koloběhu vody ve stále větší míře podílí činnost člověka.

Množství vody na povrchu planety je asi 1,33 miliard km3, množství podpovrchové vody obsažené ve vrstvách zemské kůry ve všech skupenstvích činí asi 1,3 miliard km3. V rámci přírodního koloběhu vody se na pevnině vyskytuje prostá voda, která umožňuje přežití většiny suchozemských rostlin a živočichů. Lidstvo může z celkového množství sladké vody využívat asi 1 % (asi 200 tisíc km3). Srážky obnovují dostupné zdroje vody objemem 40–50 km3 vody za rok.

Voda může obsahovat i látky škodlivé zdraví nebo poškozující okolní prostředí, zařízení a potrubí. Použití takové vody pro činnost člověka je podmíněno odstraněním těchto látek z vody úplně nebo snížením jejich koncentrací tak, aby nebyly překročeny předepsané mezní hodnoty [20].

[1] Gorbačov, M., prezident Mezinárodního zeleného kříže: Water, the drop of life. NordWord Press, Minnesota, 2001
[10] Swanson, P.: Wather, the drop of life. NordWord Press, , Minnesota, 2001
[20] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Voda - rybník na podzim

Voda - přehrada v zimě

Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: voda vlastnosti

20.11. 2008
20.58 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
21.11. 2008
10.31 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
06.01. 2009
19.28 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)
07.01. 2009
15.12 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (3)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
233 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
995 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.10 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.64 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.20 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.48 kB čtenářů
PF 2012