Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (3)

Poslal(a) 07.01. 2009 11:08:14 (17097 čtenářů)

Fyzikální vlastnosti vody
Voda mrzne a led taje při 0 °C. Při 4 °C dosahuje své největší hustoty a tím i nejmenšího objemu. Rozpíná se jak při dalším ochlazování, tak i při ohřívání. Tento jev, vyskytující se výhradně u vody, se nazývá anomálie vody.

Voda - voda v kapalném a tuhém skupenství

Při mrznutí se voda při tvorbě ledových krystalů rozpíná o zhruba 10 % svého objemu. Pro změnu skupenství je potřeba odebrat 92,5 Wh.kg-1 tepla.

Dosáhne-li teplota vody 100 °C za tlaku vzduchu ve výši hladiny moře (1 013 milibarů), voda začíná vřít. Skupenské teplo páry je 627 Wh.kg-1. Při ohřátí z 0 °C na 100 °C voda rozpínavostí zvětší svůj objem asi o 4 %.

Mikrobiologické vlastnosti vody
Pitná voda jako potravina podléhá velmi přísným podmínkám pro zajištění své mikrobiologické nezávadnosti. Voda dodávaná z veřejného vodovodu je zabezpečována dávkováním dezinfekčních činidel (většinou na bázi chlóru). Dávkování je stanoveno tak, aby byla za běžných provozních podmínek v místě odběru vody zaručena minimální koncentrace dezinfekčního činidla. Veřejné vodovody mají přesně stanovená místa kontroly mikrobiologické kvality vody.

Přes všechna tato opatření pitná voda obsahuje malá množství mikroorganismů přežívajících většinou ve formě spór. Pokud je vnitřní vodovod předimenzovaný nebo pokud je odběr vody přerušovaný s dlouhými odstávkami, může dojít ke kolonizaci potrubí vnitřního vodovodu různými mikroorganismy. Některé z nich (např.) bakterie Legionella pneumophila, jsou schopné se rozmnožovat i při teplotách kolem 50 °C. Bakterie Legionella pneumophila se vyskytují v každém vnitřním vodovodu. Onemocnění legionelózou je velmi podobné zápalu plic. Lékaři se většinou zabývají přesným stanovením diagnózy pouze v nápadně se opakujících problémech při transplantacích. Statistické údaje o počtu onemocnění nelze objektivně vyhodnotit. S jistou nadsázkou se dá předpokládat, že častá, opakovaná onemocnění zápalem plic mohou být způsobena touto bakterií. V obytných souborech zatím epidemie této nemoci nebyla vysledována.

Infekce se šíří aerosolem. Jestliže se bakterie vdechne (při sprchování, čištění zubů apod.), může osoba se sníženou imunitou touto chorobou onemocnět. Neinformovaný člověk, který se velmi pečlivě vyhýbá požívání vody v neznámém prostředí, neví, jakým nebezpečím může být běžný hygienický úkon. Bakterie Legionella pneumophila kolonizují nejen systémy vnitřního vodovodu, ale také rozvody chladicí vody a zvlhčovací zařízení klimatizace. Mohou se (podle podmínek provozování vnitřního vodovodu) rozmnožovat velmi rychle. Nedávno zveřejněné údaje ukazují, že se nejrychleji reprodukují při teplotách vody v rozmezí 30 až 45 °C, při teplotě vyšší než 70 °C bakterie hyne. Velmi vhodným prostředím pro jejich život jsou usazeniny v rozvodu vody a přítomnost améb. [8] Návrhem vnitřního vodovodu můžeme podstatně ovlivnit životní podmínky mikroorganismů ve vodě. Teplota je důležitým faktorem, který podmiňuje rozmnožování těchto bakterií. Jestliže se studená voda cestou ke spotřebiteli neohřeje na vyšší teplotu než 15 °C a teplá voda nezchladne pod teplotu 50 °C, sníží se riziko rozmnožování mikroorganismů ve vnitřním vodovodu.

[8] Pospíchal, Z., Polcar, R.: Zdravotní riziko teplé užitkové vody. SSTP, Bratislava 2000
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: voda vlastnosti

20.11. 2008
24.07 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
21.11. 2008
11.00 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
04.01. 2009
15.97 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (1)
06.01. 2009
23.08 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
809 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.06 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.38 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.79 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.17 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.68 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.15 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.12 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.08 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.39 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
9.75 kB čtenářů
Rozmary počasí