Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)

Poslal(a) 12.01. 2009 13:53:27 (26863 čtenářů)

Kovové materiály
Litina
V rozvodech zdravotnětechnických instalací se může použít potrubí z šedé a šedé nelegované litiny. Pro rozvod tlakové vody se používají tlakové litinové trouby ze šedé litiny. Pro kanalizaci je možno použít odpadní litinové trouby z šedé nelegované litiny. Litina je pevná, ale křehká. Je odolná vůči mechanickému i chemickému působení většiny běžných látek, které protékají zdravotnětechnickými instalacemi.

Vodovod a kanalizace: litinové trouby (NEUMANN'S)

Litinové trouby nesmějí být namáhány v ohybu. Spojování se provádí hrdlovými, přírubovými nebo bezhrdlovými spoji. Tlaková potrubí se těsní olověnou zálivkou nebo těsnicími kroužky. Beztlaková potrubí se spojují buť olověnou zálivkou nebo těsnicími kroužky. Dříve se pro spojování odpadního litinového potrubí používala hliníková vata, která se časem rozpadá a je příčinou netěsností spojů. Bezhrdlové spoje jsou prováděny pryžovým těsněním upevňovaným nerezovými manžetami.

Ocel
Ve zdravotnětechnických rozvodech se ocelové potrubí používá výhradně pro rozvody vody. Běžné ocelové potrubí má povrch upraven pozinkováním. Spojování ocelového pozinkovaného potrubí se provádí závitovými spoji pomocí tvarovek z temperované litiny. Životnost tohoto potrubí byla podle praktických zkušeností přibližně 12 až 15 let, někdy i méně. Při průtoku vody dochází v důsledku elektrochemické koroze k odbourávání zinku z vnitřního povrchu potrubí a současně se na stěnách vnitřního povrchu potrubí usazují železité inkrustace. Po čase se projevují závady v dodávce kvalitní vody. U velmi tvrdých podzemních vod může docházet k vylučování tvrdých vápenatých vrstev, které chrání vnitřní povrch potrubí před plošnou korozí, mohou však způsobit zmenšení průřezu.

V současné době lze předpokládat, že veškeré rozvody vnitřních vodovodů realizované v hromadné výstavbě z ocelových pozinkovaných trub překročily svou životnost.

Někteří výrobci si jako perspektivní materiál zvolili ocelové nerezové trubky a tvarovky se speciální úpravou povrchu. Nerezová ocel může spojit výhody potrubí z galvanicky pozinkované oceli (zejména pevnost) s hydraulickými vlastnostmi měděného potrubí. Vyrábí se potrubí a tvarovky, které se navzájem spojují mechanickými spoji. Nerezová ocel má speciálně upravený povrch. Podle dosavadních zkušeností se v potrubí nevytváří při obvyklých vlastnostech vody nepravidelné inkrustace. Pokud je však voda velmi tvrdá, může docházet k narůstání usazenin obdobně jako u plastového potrubí. Doporučuje se před použitím potrubí z nerezové oceli získat atest nebo souhlas dodavatele k použití nerezového potrubí pro danou kvalitu vody.
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.neumanns.cz

Články: vodovod kanalizace

20.01. 2009
28.59 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
22.01. 2009
28.53 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
13.01. 2009
24.21 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
14.01. 2009
22.52 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
16.01. 2009
25.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
228 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
993 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.09 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.19 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.48 kB čtenářů
PF 2012