Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)

Poslal(a) 13.01. 2009 10:24:27 (24207 čtenářů)

Měď
Materiál má při povoleném složení dopravované vody, dodržení technických podmínek montáže a dodržení povolených rychlostí protékající vody výborné vlastnosti. Podmínkou je dodržení zásady správného návrhu, montáže (nekombinují se různé kovové materiály v systému apod.) a podmínek výrobce. Spojování musí být prováděno způsobem, který doporučuje výrobce potrubí. Pro spojování měděného potrubí se používá pájení, závitové mosazné tvarovky a samosvorné tvarovky.

Vodovod a kanalizace: měděné potrubí (TOPENIVODAPLYN)

Měděné potrubí pro rozvod vody lze bez velkých problémů použít v těch objektech, kde se voda často vyměňuje, uživatelé se střídají (nemocnice) a voda je dodávána z veřejného zdroje s pravidelnou kontrolou kvality vody.

Nesprávná aplikace tohoto materiálu v technické praxi může vyústit v nákladné opravy. Ve vnitřním vodovodu, který je proveden z měděného potrubí, nikdy nesmí být ve směru proudění vody osazena tvarovka nebo armatura z oceli. Vzniká tak galvanický článek, který poškozuje méně ušlechtilý kov v systému. Výrobci ve svých podkladových materiálech důrazně upozorňují na zákaz použití méně ušlechtilých materiálů za materiálem ušlechtilým ve směru proudění vody. Pro spojování se nesmí používat tvarovky z temperované litiny. U systémů s cirkulačním potrubím se výslovně zakazuje napojit zásobník z pozinkovaného plechu [11].

Další z častých závad těchto soustav při použití v rozvodech vody je překročení rychlosti vody. Normou ČSN 73 6655 [39] je povolena maximální rychlost proudění vody 1,2 m.s-1. Při překročení této rychlosti dochází k erozní korozi mědi. V potrubí se velmi rychle vytvářejí díry a životnost špatně navrženého potrubí se může snížit i pod jeden rok.

Nepříjemným problémem je použití mědi v soustavách s přerušovaným provozem. Dlouhé odstávky celého nebo části systému může znehodnotit pitnou vodu vysokým obsahem iontů mědi ve vodě. Vyšší obsah mědi je nebezpečný zejména pro kojence, u nichž měď napadá játra. Výrobci uvádí, že v provozních předpisech při předání vodovodu je třeba předepsat proplachování potrubí (jako ochranu před žalobami). Měděné potrubí nelze použít pro rozvody vody, která má hodnotu pH < 6, obsah železa nad 0,1 mg.l-1, mangan nad hodnotu 0,05 mg.l-1.

V odborné literatuře [5] je uvedeno několik příkladů ohrožení zdraví rozvodem vody z měděného potrubí v rodinných domcích s vlastním zdrojem vody. Příčinou byla kombinace nevhodné kvality vody, dlouhé doby odstávky (rodina přes den v objektu nepobývala) a pravděpodobně i malá dimenze potrubí. Porucha systému může být vyvolána i použitím méně kvalitního měděného materiálu. Na vnitřním povrchu takových trubek jsou zbytky mazadel, které se podílejí na rychlé korozi měděného potrubí.

Olovo
Olovo je jedním z nejstarších materiálů, které se ve zdravotnětechnických instalacích používaly. Pro odvádění odpadních vod se používaly tenkostěnné trubky. Pro vodovod se používaly trubky s cínovou vložkou. Olovo je drahý materiál, při styku s vodou vzniká jedovatý hydroxid olovnatý. Tyto důvody vedly k tomu, že se dnes olovo ve zdravotnětechnických instalacích prakticky nepoužívá, přestože je jeho zpracování jednoduché. V současné době se tyto materiály používají pouze při rekonstrukcích stávajících starých rozvodů. V Evropské unii mají být olověné trubky v rozvodech pitné vody do patnácti let odstraněny.

[5] Kožíšek, F.: Stanovisko hygienika k použití měděných rozvodů na pitnou a teplou užitkovou vodu. UNO Praha, Praha, 1998
[11] Valášek, J., a kol.: Zdravotnětechnická zařízení a instalace. Jaga group, Bratislava, 2001
[39] ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních rozvodů
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.topenivodaplyn.cz

Články: vodovod kanalizace

20.01. 2009
28.50 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
22.01. 2009
28.43 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
12.01. 2009
26.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
14.01. 2009
22.51 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
16.01. 2009
25.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
209 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
968 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012