Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)

Poslal(a) 14.01. 2009 11:20:49 (22506 čtenářů)

Silikátové a přírodní materiály
Materiály se vyznačují dlouhou životností a odolností proti působení dopravovaných látek. Nevýhodou je vysoká hmotnost, nevýhodné mechanické vlastnosti a pracnost při spojování.

Vodovod a kanalizace: kameninové trouby (STEINZEUG)

Kamenina
Kameninové trouby a tvarovky se vyrábějí z přírodních kameninových jílů s příměsí ostřiv. Po vypálení je povrch trub pokryt glazurou, která zajišťuje nenasákavost trub a odolnost povrchu.

Hlavní výhodou kameninových trub je jejich dlouhá životnost, odolnost vůči obrusu povrchu a proti působení vlivů zemní vlhkosti. Nevýhodou tohoto materiálu jsou především mechanické vlastnosti – nízká pevnost, velká křehkost materiálu a vysoká hmotnost. Potrubí, u něhož je vyžadována vyšší chemická odolnost, se vyrábí z chemické kameniny. Spojování kameninových trub se provádí hrdlovými spoji s použitím pryžových kroužků, které jsou již při výrobě zalisovány do hrdla i na hladký konec spojovaných trub a po zasunutí trub do hrdla na sebe dosedají. Způsoby spojování používané před rokem 1990 vykazují poruchy a dá se předpokládat, kameninová kanalizace z té doby je netěsná.

Beton a železobeton
Betonové trouby jsou vyráběny z betonu třídy B III–B IV, železobetonové trouby z betonu třídy B V s předpjatou výztuží. Spojování se provádí buť hrdlovými spoji se zálivkou asfaltovým tmelem, nebo pryžovým kroužkem, u beztlakového potrubí jsou také spoje na pero a polodrážku. Potrubí se používá výhradně pro venkovní rozvody.

Sklo
Sklo je využíváno pro výrobu trub určených pro chemický a potravinářský průmysl, výjimečně pro vodovod. Spoje se provádějí nejčastěji přírubové pomocí plastové nebo kovové příruby a těsnicí vložky, která zamezuje přímému styku sklo na sklo. Skleněné trouby mají vynikající hydraulické, ale špatné mechanické vlastnosti.

Azbestocement
Azbestocementové trouby se vyrábějí ze směsi cementu, azbestových vláken a vody. Z důvodu prokázaného negativního vlivu azbestových vláken na lidský organismus se potrubí z běžného azbestocementu již nepoužívá. Při výměně nebo opravách tohoto potrubí se mohou do ovzduší uvolňovat azbestová vlákna.
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.steinzeug.com

Články: vodovod kanalizace

20.01. 2009
28.50 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
22.01. 2009
28.43 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
12.01. 2009
26.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
13.01. 2009
24.21 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
16.01. 2009
25.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
209 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
974 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.87 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.64 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012