Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka

Poslal(a) 20.01. 2009 19:35:20 (28499 čtenářů)

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pokud není vodoměr osazen, pak je přípojka až po hlavní domovní uzávěr připojené nemovitosti. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem ve smyslu zákona [24].

Vodovod a kanalizace: domovní vodoměr TT-DS TBR (TECHTRADETT)

Každá nemovitost je zpravidla připojena na veřejný vodovod samostatnou přípojkou vody. Výjimečně může dát správce vodárenského zařízení souhlas ke zřízení společné přípojky vody pro několik nemovitostí.

Každá vodovodní přípojka má být opatřena v místě připojení na veřejný vodovod uzávěrem se zemní soupravou. Přípojky do vnějšího průměru potrubí d63 se většinou napojují na vodovodní potrubí navrtávací soupravou. Souprava umožňuje propojení přípojky s veřejným vodovodem bez omezení dodávky vody v okolních objektech. Přípojky většího průměru se napojují pomocí odbočných tvarovek, které se vsazují do vodovodního potrubí. Tento způsob provádění přípojky vyžaduje při propojování uzavření příslušné větve vodovodního potrubí.

Trasa přípojky se volí tak, aby byla co nejkratší, pokud možno se sklonem k místu napojení na vodovodní potrubí. Hloubka uložení (krytí) potrubí má být 1,5 m. Nad přípojkami nesmí být budovány další stavby, přípojky musí být kdykoli přístupné pro opravu. Obvodovou stěnou objektu musí přípojka procházet průchodkou ve vodotěsném, případně i plynotěsném provedení. Na pozemku nemovitosti se ve vodoměrné šachtě nebo v podzemním podlaží objektu umísťuje vodoměrná sestava. Umístění vodoměrné sestavy a velikost vodoměru se určuje po dohodě s dodavatelem vody, obvykle ve vzdálenosti asi 1 až 2 m od hranice nemovitosti (uliční čáry). Propojení požárního vodovodu ochozem vodoměru se dnes již neprovádí. Kovové části vodoměrné sestavy před a za vodoměrem musí být vodivě propojeny, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem při výměně vodoměru. Vodoměr musí zaznamenávat i minimální průtoky vody odebírané v objektu.

Hlavní (fakturační) vodoměr je majetkem dodavatele vody. Dodavatel vody musí zajistit pravidelné cejchování tohoto vodoměru. Při změně majitele je třeba odečíst stav vodoměru a zajistit jeho převedení na nového majitele.

Vodoměrná šachta musí mít takové rozměry, aby vodoměr mohl být snadno a bezpečně přístupný pro odečítání i montáž. Poklop by měl být uzamykatelný a snadno otvíratelný jednou osobou.

[24] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.techtradett.cz

Články: vodovod kanalizace

22.01. 2009
28.43 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
12.01. 2009
26.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
13.01. 2009
24.21 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
14.01. 2009
22.50 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
16.01. 2009
25.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
208 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
965 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.07 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.61 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.16 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012