Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody

Poslal(a) 22.01. 2009 09:38:35 (28429 čtenářů)

Vodovod a kanalizace - kopaná studna a schéma zásobování vodou (ERA)

Vlastním zdrojem vody se většinou rozumí studna. Studny mají být upraveny tak, aby se snadno udržovalo zařízení, které je v nich vloženo. Povrch kolem studní a rozrušená zemina v okolí musí být upraveny tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody průsakem z okolního povrchu, většinou ojílováním. U studní, které jsou kolaudovány jako veřejný zdroj pitné vody, se musí vytyčit ochranné pásmo vodního zdroje.

Studny se podle způsobu provedení dělí na studny vrtané a hloubené. Vydatnost studny a kvalita vody je závislá na geologických poměrech v jejím okolí a hloubce umístění vodonosné vrstvy. Mělké studny mají vydatnost kolísající podle objemu srážek na povrchu v okolí studny. Kvalita vody může být rychle ovlivněna činností na povrchu v okolí studny. Voda bývá měkká, může mít nižší pH a může obsahovat dusíkaté látky nebo huminové kyseliny. Hluboké studny jsou nezávislé na krátkodobé srážkové činnosti na povrchu. Vydatnost studny může být ovlivněna dlouhodobým nedostatkem nebo přebytkem dlouhodobého úhrnu srážek. Voda bývá velmi tvrdá, často má zvýšený obsah iontů železa a někdy i manganu. Kolísání odběru vody může způsobit zakolmatování („zalepení“) studny a nakonec může vést ke ztrátě vody vůbec. Vrtané studny mohou dosahovat hloubky několika desítek metrů. Vydatnost vrtaných studní závisí na geologických poměrech v území, většinou bývá kolem 0,1 l.s-1 a méně. Vrtané studny mohou mít v některých hydrogeologicky příznivých lokalitách vyšší vydatnost, někdy dokonce s výronem vody. Takovým studnám se říká artézské. Voda z nich vytéká bez čerpání přetlakem.

Vrtané studny mají velmi malý objem akumulované vody. Vrtaná studna obvykle nemůže zajistit zásobování objektu vodou přímým čerpáním do vnitřního vodovodu. Z vrtané studny by se měla odebírat voda při co nejmenším kolísání hladiny. Voda se čerpá většinou ponorným čerpadlem do akumulační nádrže, ve které se vyrovná rozdíl mezi vydatností studny a maximální okamžitou potřebou vody v objektu. Akumulační nádrž musí být navržena tak, aby se udržela kvalita vody včetně její teploty. Plnění nádrže nesmí zvyšovat úroveň hluku v objektu (dopadající voda při poloprázdné nádrži). Nádrž musí být navržena tak, aby na jejím povrchu nekondenzovala voda.

Hloubená studna mívá průměr 1 m. Objem vody ve studni je poměrně velký. Většinou, pokud má studna dostatečnou vydatnost, se může akumulační objem studny využít pro přímý odběr vody ze studny. Voda se podle hloubky čerpá buť ponorným čerpadlem nebo čerpadlem se sacím hrdlem nad hladinou vody (hladina vody ve studni nemá být níže než 8 m pod osou sacího hrdla čerpadla).

Vodovod a kanalizace - vrtaná studna a schéma zásobování vodou (ERA)

Ukázka textu a obrázků z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: vodovod kanalizace

20.01. 2009
28.50 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
12.01. 2009
26.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
13.01. 2009
24.21 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
14.01. 2009
22.51 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
16.01. 2009
25.86 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
209 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
975 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.87 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.64 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012