Vodovod a kanalizace - zavlažování zahrad

Poslal(a) 25.01. 2009 19:33:35 (21433 čtenářů)

Pro zavlažování zahrady se s výhodou využívá voda dešťová nebo voda z vlastního zdroje. Velmi důležitá je otázka kvality vody. Příliš tvrdá voda může při intenzivním zalévání zasolit půdu a nepříznivě ovlivnit koncová zařízení automatických zálivkových systémů. V místech s nedostatkem vody se s výhodou používá tzv. kapková metoda zálivky. Voda se dopravuje tenkými trubkami a vytéká po kapkách přímo k jednotlivým rostlinám. Systém je ale náročný na délku potrubí.

Automatický systém kropení vyžaduje většinou zvýšení tlaku vody zesilovací stanicí. Bezpodmínečně nutné je ochránit koncové prvky systému před vnikáním nečistot. Kropicí trysky mají velmi malé otvory, které se snadno ucpou nečistotami unášenými vodou. Systém je většinou navržen jako větevnatá síť, jednotlivé větve se postupně automaticky zapínají a zalévají jednotlivé sekce zahrady. Zavlažování celé zahrady naráz by vyžadovalo větší zdroj vody.

Koncové kropicí prvky mohou být buť pevně instalované na povrchu nebo jsou zabudovány pod zemí a vysunují se tlakem vody v potrubí, po uzavření větve se koncový prvek zase ukryje pod okolní terén.

Vodovod a kanalizace: kapková závlaha zahrady (AGF-ZAVLAHY)

Vodovod a kanalizace: výsuvný rozstřikovač rotační Saturn (AGF-ZAVLAHY)

Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto agf-zavlahy.com

Články: vodovod kanalizace

15.12. 2008
11.35 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace
12.01. 2009
29.64 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
22.01. 2009
32.12 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
13.01. 2009
26.48 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
06.01. 2009
22.57 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)
04.01. 2009
15.81 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (1)
24.02. 2009
19.18 kB čtenářů
Elektrické nářadí - brusky na beton
08.03. 2009
24.49 kB čtenářů
Elektrické nářadí - tesařské hoblíky
06.03. 2009
17.45 kB čtenářů
Elektrické nářadí - ocasky, příslušenství a způsob práce
10.03. 2009
15.45 kB čtenářů
Elektrické nářadí - sponkovačky
17.02. 2009
75.21 kB čtenářů
Elektrické nářadí - vrtací šroubováky
Diskusní fórum / Závlahy
17.01. 2014
35.62 kB čtenářů
Závlahy - ale od koho?
08.10. 2013
4.42 kB čtenářů
Zavlažování zahrady
03.05. 2012
5.71 kB čtenářů
Samozavlažovací kužele - čištění od vodního kamene a solí
13.11. 2009
17.70 kB čtenářů
Nádoby na vodu - sudy, konve
14.08. 2009
13.77 kB čtenářů
Zavlažovací systém - bude to fungovat?
20.05. 2009
29.80 kB čtenářů
Zavlažování - automatický zavlažovací systém
23.03. 2009
20.08 kB čtenářů
Zavlažování - spotřeba vody pro trávník
23.03. 2009
12.04 kB čtenářů
Závlahové systémy - spotřeba vody
07.08. 2008
19.35 kB čtenářů
Zavlažování - dešťová voda na zálivku