Dřeviny - kdy provádíme řez

Poslal(a) 28.01. 2009 10:28:44 (23995 čtenářů)

RANĚ KVETOUCÍ OPADAVÉ KEŘE
Rostliny vykvétající během první poloviny vegetačního období – zlatice, pustoryl (nepravý jasmín) a waigelie – obvykle vykvétají na větvích, které vyrostly během předcházejícího roku. Řez provádíme okamžitě po skončení květu, aby rostliny měly v druhé polovině růstové sezony dost času a dobře obrazily.

POZDNĚ KVETOUCÍ OPADAVÉ KEŘE
Rostlinám kvetoucím později v roce seřízneme výhony, které narostly téhož roku. Příkladem jsou třeba komule (Buddleja – viz níže), ořechokřídlec (Caryopteris) nebo perovskie (Perovskia). Rostliny seřízneme během zimy nebo počkáme až do března či dubna, protože pozdější řez pomůže snížit poškození rostlin následkem pozdních mrazíků.

STÁLEZELENÉ LISTNATÉ DŘEVINY
Většina stálezelených dřevin větší řez nevyžaduje. Výjimkou je odstraňování uschlých větví a tvarovací řez. Pokud je to nutné, provádíme řez v dubnu nebo květnu bez ohledu na to, zda jde o kvetoucí druhy, jako je skimie (Skimmia), nebo o druhy ozdobné listem, jako je aukuba (Aucuba), protože nové výhony může lehce poškodit mráz.

JEHLIČNANY
Řez u okrasných jehličnanů provádíme jen příležitostně, chceme-li posílit keřovitý růst či odstranit hlavní výhon, pokud vyroste příliš do výšky. Uschlé části rostliny ovšem odstraňujeme běžně. Pokud ale je řez nezbytný, provádíme ho na podzim nebo na začátku zimy, čímž se vyhneme nadměrnému vytékání pryskyřice, které by se mohlo objevit na začátku vegetační sezony. Řez neprovádíme ani za mrazu. Živé ploty z jehličnanů upravujeme na konci léta.

Provádíme řez u komule
obr. 1 Větve komule na konci zimy radikálně seřízneme až k prvnímu silnému páru pupenů, případně výhony seřízneme ve výši, která nám vyhovuje.
obr. 2 Abychom dosáhli bohatší násady květů u starších rostlin, provedeme takzvaný zmlazovací řez. K řezu používáme keřové nůžky nebo pilku, jimiž zkrátíme některé větve až ke kmeni či kosterním větvím.

Dřeviny: řez komule obr.1 (READERS DIGEST VÝBĚR)

Dřeviny: řez komule obr.1 (READERS DIGEST VÝBĚR)

Ukázka textu a fotografie z knihy Zima - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: dřeviny provádíme

30.12. 2002
41.01 kB čtenářů
Jak provádět řez dřevin (2)
19.03. 2009
28.05 kB čtenářů
Živé ploty - období řezu
30.11. 2007
15.11 kB čtenářů
Prosinec v zahradě (1)
06.01. 2012
22.15 kB čtenářů
Diospyros kaki - tomel japonský
03.11. 2010
35.50 kB čtenářů
Acer japonicum - javor japonský
30.05. 2015
8.58 kB čtenářů
Tipy na měsíc červen
13.01. 2010
26.73 kB čtenářů
Větve v zimě - Cornus (svída), Acer (javor) a Salix (vrba)
01.09. 2007
35.58 kB čtenářů
Bambus (2)
26.10. 2007
17.18 kB čtenářů
Listopad v zahradě (2)
14.04. 2009
27.97 kB čtenářů
Živé ploty - výsadbový plán pro volně rostoucí živé ploty
03.10. 2008
23.98 kB čtenářů
Říjen v zahradě
Diskusní fórum / Keře a stromy
13.02. 2012
16.39 kB čtenářů
Dřeviny do výběhu ke slepicím
19.05. 2011
26.48 kB čtenářů
Jihočeské parky - zajímavé dřeviny
09.12. 2011
12.16 kB čtenářů
Dřeviny - ochrana kmene a větví
26.04. 2010
7.52 kB čtenářů
Rostliny, dřeviny - 680-700 m n. m.
23.10. 2009
7.89 kB čtenářů
Stálezelené dřeviny
09.12. 2011
22.44 kB čtenářů
Dřeviny - výsadba
18.03. 2009
7.61 kB čtenářů
Dřeviny - potrhaná kůra
30.11. 2009
15.66 kB čtenářů
Dřeviny - řez