Řez ovocných stromů - zásady při řezu

Poslal(a) 02.02. 2009 11:11:33 (89910 čtenářů)

Přestože se každý ovocný strom vyvíjí jinak a je tedy jedinečný, existují jisté zásady, které platí pro všechny druhy ovocných stromů a všechny pěstitelské tvary. Měli byste se s nimi seznámit dříve, než začnete s prací, neboť řez dokážete provést správně pouze tehdy, jestliže nebude odporovat zmíněným zákonitostem růstu.

Řez ovocných stromů: řez palmet broskví (ŠKOLKA PŘÍBOR)

Přinejmenším jedna z těchto zásad je všem dobře známa. Strom se vždy táhne za světlem. Listy a plody na výhonech, které mají málo světla, strádají.

Vrcholový pupen
Pupen, který se nachází na nejvyšším místě výhonu, vyráží vždy nejsilněji a nejvzpřímeněji. Tvorba nových výhonů je proto nejsilnější ve vrchní části svisle rostoucího výhonu. Níže rostoucí výhony, především výhony ve spodní části koruny, dostávají méně světla a živin; pomalu skomírají a plodí ovoce nižší kvality.

Horní pupeny
U vodorovně rostoucích výhonů jsou zvýhodněny pupeny na jejich horní straně. Po celé délce výhonu se objevují slabé, krátké výhony směřující nahoru, ze kterých brzy vzniká plodonosný obrost a které následně nasazují na květy.

Toho lze využít a v mladých korunách vyvazovat vodorovně všechny tyto výhony za předpokladu, že mají dostatek místa a vzájemně se neomezují. Tak se lze brzy dočkat prvních plodů. Na konci výhonu, tedy z terminálního pupenu, vyrůstá vodorovný výhon pouze zřídkakdy.

Pupeny v ohybu
Pod tíhou bohaté úrody se výhony nebo větve většinou silně ohýbají k zemi. Na nejvyšším bodu větve, tedy na vrcholu oblouku, vznikají nové výhony. Můžete je použít k zmlazení plodné větve, tzn. že sesadíte (seříznete) odplozenou větev na jeden z těchto výhonů.

Reakce stromu na řez
Po hlubokém zpětném řezu výhonů a větví zbude jen relativně malé množství pupenů. Vyraší pak malé množství silných nových výhonů. Toho je možné využít u řezu při výsadbě i při zmlazování starších ovocných stromů.

Naopak na slabý zpětný řez reaguje strom mnoha poměrně slabými novými výhony. Slabý zpětný řez tedy podporuje vznik plodonosného obrostu a brání vzniku silných nevětvených výhonů.

Opačná situace nastává, když v jedné části jediné koruny provedete hluboký a v druhé naopak slabý zpětný řez. V tomto případě nastane to, že růst výhonů v té části koruny, kde byl proveden slabý zpětný řez, bude podpořen – neboť tyto výhony jsou delší – na úkor té části, kde byl proveden hluboký zpětný řez, především také proto, že jsou pupeny směrem k vrcholu výhonů lépe vyvinuty.

Pravidla řezu v praxi
V následujících odstavcích se dozvíte více o tom, jaký význam mají tyto zákonitosti pro praxi. Prozatím jen základní pravidlo: při zakládání mladé koruny zastřihujte jen hlavní výhon a roční přírůstky hlavních a postranních větví. Všechny ostatní výhony se buď zcela odstraňují v místě nasazení, nebo se ponechávají netknuty. Seřezáním shora uvedených výhonů podpoříte tvorbu nových letorostů.

Správně provedeným zpětným řezem dosáhnete mohutného přírůstku hlavního výhonu, hlavních a postranních větví stejně jako vzniku ostatních pupenů, který má menší význam.

Pokud začnete se zpětným řezem již při výsadbě, vzniknou mohutné větve, které později budou schopné nést tíhu ovoce, aniž by bylo zapotřebí podpěr. Navíc dosáhnete toho, že strom neporoste tolik do výšky, ale spíše do šířky.

Řez ovocných stromů: palmety meruněk před ořezem (ŠKOLKA PŘÍBOR)

Řez ovocných stromů: palmety meruněk před ořezem (ŠKOLKA PŘÍBOR)

Ukázka části textu z knihy Řez ovocných stromů, Martin Stangl
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto www.skolkapribor.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
15.95 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
14.01. 2015
11.52 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
25.08. 2011
19.40 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
2.21 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (1)
06.02. 2017
1.60 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
8.05 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
22.12. 2011
8.76 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
8.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
9.48 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
27.64 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.39 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.52 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.01 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.95 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.52 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.08 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.61 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.75 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.24 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.12 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.17 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk