Hosta - královna stinné zahrady (2)

Poslal(a) 06.02. 2005 18:52:53 (45998 čtenářů)

Neobyčejně pěkné jsou i v nádobách, trs je ale třeba častěji dělit a rostlina je náročnější na vodu i živiny. Zvýrazněného půvabu docílíme výsadbou funkie v těsné blízkosti rostlin s hojností drobných kvítků. Funkie výborně snášejí dosadbu do podrostu již vzrostlých stromů a keřů.

Hosta - královna do polostínu

Dobře zvládají kořenovou konkurenci a dokážou bojovat o vláhu a živiny, pokud jim alespoň v prvních dvou letech pomůžeme se zálivkou a hnojením. Drtivé většině druhů vyhovuje polostín s vlhčí zahradní zeminou. Polostínem rozumějme buď toulavý stín budov, který dává rostlinám odpočinout část dne od přímého slunce, zejména pak přes poledne, nebo to může být stín korun stromů, keřů či pergol, který přes hosty putuje během dne. Část druhů snese při dostatečně vlhké půdě i plné slunce. Podíl slunce a stínu u mnoha druhů funkií ovlivňuje výrazně zbarvení listů. Zatímco sivé typy na slunci značně ztrácejí, některé pestré nebo žluté typy naopak velmi nabývají na atraktivitě.

Vhodně umístěné
Díky rozmanitým podmínkám, ve kterých lze funkie pěstovat, vytvoříme buď partie na několika místech s různými pěstebními podmínkami, nebo vybereme jednu lokalitu, která odpovídá jak světelným, tak vlhkostním nárokům funkií. Právě díky druhům s odchylnými nároky na prostředí získáme plynulý přechod funkií od záhonu u vodní partie přes trvalkové rabato až po suché stinné stanoviště v blízkosti stromů. Při samotné výsadbě nezapomínáme na prostorové nároky jednotlivých rostlin, aby nedocházelo k vzájemnému utlačování či k příliš rozvolněné výsadbě. Důležité je také pojetí v kompozici s ostatními rostlinami a umístění vzhledem k světovým stranám. Do stínu při severní straně domu vysadíme funkie spolu s vřesovištními rostlinami (vřesy, azalky, pěnišníky, pieris...), které vhodně doplní traviny, kapradiny a hajní trvalky. Keřové patro mohou představovat lísky, dřín nebo kalina a neopadavé zimostráz, bobkovišeň či cesmína. Trvalkový záhon doprovázející cestu nebo zahradní stavbu má za úkol poskytnout pohled na celoročně rozkvetlé trvalky. Funkii poskytneme místo v bloudivém nebo úplném stínu a vybíráme druhy se subtilnějším vzhledem, aby svou mohutností nezastiňovaly ostatní trvalky. Kompozici doplníme badanem, denivkou, dlužichou, pivoňkou či kakostem. Působivá je funkie vysazená pod vzrostlé stromy a doplněná mimo již zmíněných travin a kapradin také podléškou, plicníkem, mochničkou či barvínkem.
Podle Dům a zahrada, foto Hana Vymazalová

Články: hosta královna

06.02. 2005
28.91 kB čtenářů
Hosta - královna stinné zahrady (1)
02.02. 2012
27.34 kB čtenářů
Hosta - bohyška
Diskusní fórum / Trvalky
06.01. 2017
47.40 kB čtenářů
Ibišek bahenní - pěstování
13.10. 2016
924 čtenářů
Trvalka s "javorovými" listy
28.09. 2016
997 čtenářů
Odolné kvetoucí trvalky
28.09. 2016
621 čtenářů
Francouzská levandule - pěstování
28.09. 2016
640 čtenářů
Udatna - pěstování
24.09. 2016
117.77 kB čtenářů
Chryzantéma - pěstování
22.09. 2016
22.73 kB čtenářů
Mečík - pěstování
16.09. 2016
20.41 kB čtenářů
Balkónové jahody
22.08. 2016
844 čtenářů
Trvalky a mráz
28.06. 2016
65.78 kB čtenářů
Semínka
27.06. 2016
25.90 kB čtenářů
Změna barvy květu