Skleníky

Poslal(a) 04.03. 2009 14:58:10 (34120 čtenářů)

Skleníky: VENUS 6200 sklo Vitavia® (LANIT PLAST)

Jestliže dříve bývalo označení „skleník“ synonymem pro všechny typy skleníků, protože zkrátka všechny skleníky byly ze skla, pak by dnes bylo na místě hovořit v oblasti zahrádkářské spíše o „plastových domcích“. Podíl plastů se přitom většinou týká jen zastřešení, nosná konstrukce totiž dnes bývá nejčastěji z hliníku, oceli nebo dřeva. V dohledné době lze však očekávat, že se situace změní, protože celoplastové skleníky skýtají v oblasti amatérského zahradničení celou řadu výhod.

Plasty disponují přesně těmi vlastnostmi, které jsou pro skleník důležité. To samé lze tvrdit i o pařeništích, u nichž podíl staveb stavěných svépomocí zůstává i nadále velmi vysoký. Materiálem, upřednostňovaným zahradnickými nadšenci, je (a patrně také v dohledné době zůstane) dřevo. Zvláště pak, když dnes každý běžný kutil používá nástroje, s jejichž pomocí může dřevo obrábět na skutečně profesionální úrovni.

Možnosti využití v závislosti na použité technice
Možnosti využití skleníku do značné míry závisí na jeho vlastnostech a technickém vybavení. Například pěstování tropických rostlin má smysl pouze v teplém skleníku s izolačním zasklením, větráním, vytápěním a zastíněním, protože jen takové zařízení dokáže po celý rok zajistit tropické klima, které tyto rostliny ke svému životu vyžadují. Není-li skleník takto vybavený, potom jej lze použít spíše k přezimování rostlin, pokud je ovšem možnost jej vytápět.

Naproti tomu studený skleník se hodí pro pěstování mladých rostlinek nebo ke kultivaci kaktusů. Tento typ se co do technologie a konstrukce od teplého skleníku nikterak neliší, rozdíl je pouze v nákladech na provoz. U skleníků s jednoduchým skleněným nebo plastovým prosklením se vytápění zásadně nevyplácí, popř. má smysl pouze jako ochrana proti zmrznutí během chladných jarních dní. Přesto však lze i v nevytápěných sklenících prodloužit zahradnický rok až na deset měsíců, protože mnohé rostliny, zejména pak různé druhy zeleniny, vydrží i mírné mrazíky, jsou-li chráněny před vysycháním. V tomto případě lze jako ochranu použít rouno, fólii nebo i jehličnaté chvojí.

Vždy je však na místě dbát na optimální izolaci, a to i tehdy, pokud se s vytápěním zprvu vůbec nepočítalo. Obzvláště důležité je utěsnění desek nebo skla a těsnění kolem dveří.

Doplňkové izolace (fólie se vzduchovými bublinkami, popř. se vzduchovými polštářky, polystyrénové desky) rozšiřují možnosti využití, protože díky nim lze udržet vytápění v chladném jarním či podzimním období v únosných, hospodárných mezích. Na jaře je možné používat a vytápět zprvu pouze jednu polovinu či dokonce ještě menší část skleníku; tuto část se vyplatí oddělit od zbývajícího prostoru fólií se vzduchovými polštářky – ušetří se tím náklady na vytápění. Na začátku zahradního roku nebývají požadavky na prostor koneckonců zase až tak vysoké.

Označení „skleníku“
Skleník S ohledem na materiál, převážně používaný k zastřešení (sklo); jako označení všech typů skleníků.

Pařeniště V jazykovém pojetí se často používá ve stejném významu jako „skleník“. Přesně vzato se jedná o skleníky, které jsou zřizovány výhradně za účelem klíčení a rychlení rostlin s cílem podpořit kvetení a následné zrání plodů.

Stará označení plantarium = budova pro pěstování rostlin, caldarium = teplý skleník, tepidarium = temperovaný skleník a frigidarium = studený skleník

Oranžérie / pomerančový skleník Skleník, většinou opatřený sklem pouze na jižní straně, který se stavěl pouze za účelem kultivace pomerančů; známý od 16. století.

Zimní zahrada Nejeden výrobce označuje skleníky, přiléhající ke stěně domu, zimní zahradu. Toto označení však není na místě; zimní zahrada musí totiž odpovídat určitému tepelnému ustanovení. Dříve se však skleněné přístavky takto označovaly. „Správné“ zimní zahrady však byly velké budovy s kavárnou, kde se prostředí se vzrostlými palmami využívalo coby veřejné zábavní centrum.

Zapuštěný prosklený domek Zde jsou boční stěny značně zapuštěné pod úroveň terénu a jsou z cihel nebo betonu; většinou se jedná o domky se sedlovou střechou. Na jedné straně jsou energeticky úsporné, na straně druhé ovšem neposkytují rostlinám dostatek světla.

Malý skleník Název napovídá, že se jedná o malý skleník pro amatérské zahrádkáře. I skleníčky však mohou být co do prostoru velké, jejich průměrná výměra však činí cca 10 m2.

Solární skleník Pojem používaný pouze pro skleníky, které mají střešní plochy o různém sklonu. Díky tomu lze docílit obzvláště velké jižní střešní plochy nebo úhlu sklonu střechy většího než 30 %.

Palmový skleník Pro typický symbol tropických oblastí – palmy – se v předminulém století budovaly ve veřejných a botanických zahradách mimořádně vysoké skleníky. Jeden z nich lze obdivovat např. v Berlíně – Dahlemu.

Fóliovník / fóliový stan Za své označení vděčí tento „skleník“ použitému materiálu – fólii.

Okenní blok / japon. skleník / japan Z jednotlivých pařeništních oken se dříve za pomoci speciálních spojovacích prvků sestavovaly skleníky, ať už jako trvalé, nebo jako mobilní příbytky pro rostliny.

Skleníky: VENUS 5000 polykarbonát Vitavia® (LANIT PLAST)

Ukázka části textu z knihy Skleníky, Jörn Pinske
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz
EUROMEDIA GROUP, k.s., Knižní kub
Nádražní 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

foto www.lanitplast.cz

Články: skleníky

10.01. 2017
6.64 kB čtenářů
Skleníky - připojené skleníky
04.04. 2008
51.96 kB čtenářů
Skleníky
21.12. 2016
5.55 kB čtenářů
Skleníky - polokoule
29.12. 2016
5.83 kB čtenářů
Skleníky - mansardová střecha
03.01. 2017
4.77 kB čtenářů
Skleníky - snížená chodba
12.03. 2015
14.31 kB čtenářů
Skleníky a fóliovníky
13.12. 2016
7.71 kB čtenářů
Skleníky - tradiční typ skleníku
25.03. 2009
48.34 kB čtenářů
Skleníky - typy skleníků (2)
10.03. 2008
34.12 kB čtenářů
Skleníky - police a pracovní stoly
29.03. 2009
36.27 kB čtenářů
Skleníky - materiály používané na rámy (2)
04.03. 2008
30.59 kB čtenářů
Skleníky - rozdělení skleníků podle teploty vytápění
Diskusní fórum / Skleníky, foliovníky
23.03. 2017
4.84 kB čtenářů
Mech ve skleníku
04.02. 2012
18.81 kB čtenářů
Fóliovník
22.01. 2012
13.84 kB čtenářů
Výstavba skleníků
24.02. 2011
13.22 kB čtenářů
Skleník
27.01. 2010
12.11 kB čtenářů
Vytápěná zimní zahrada
08.12. 2009
32.62 kB čtenářů
Skleníky
29.03. 2009
19.16 kB čtenářů
Pařeniště