Živé ploty - finální a udržovací řez

Poslal(a) 25.03. 2009 14:41:33 (29711 čtenářů)

Na toto odkazuje norma ČSN 83 9051: 2006 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“ (idt DIN 18919: 2002), která obsahuje údaje o tom, jak má vypadat nejen péče o danou vegetaci, ale i její výsledek. Abychom u dřevin dosáhli pokud možno husté struktury, musíme podpořit zvětvení pomocí zakracování výhonů. U keřů a pyramidálních tvarů je v prvních dvou letech nutné zastřihávat střední a postranní výhony o polovinu.

Živé ploty

Pokud je výška rostlin zatím nižší než plánovaná výška plotu, střední výhon zpočátku nezakracujeme, zakracovat začneme až po dosažení požadované výšky. Pro první řez bychom si měli vyrobit konstrukci z dřevěných latí, aby byly přesně vymezeny okraje řezu pomocí drátů nebo provázku. Živé ploty do výšky kolem jednoho metru můžeme stříhat tak, že jim ponecháme kolmé stěny. U vyšších živých plotů se doporučuje, aby stěny živého plotu měly 5 až 10% sklon. Tím se zabrání vyholování výhonů u základny v důsledku nedostatku světla a také tomu, aby pak bylo těmito ploty vidět na druhou stranu. To je důležité dodržet hlavně u světlomilných dřevin, jako je modřín opadavý (Larix decidua), smrk obecný (Picea abies) a zerav západní (Thuja occidentalis). Stínomilné dřeviny jako tis červený (Taxus baccata) nebo habr obecný (Carpinus betulus) umožňují i pěstování poměrně vyšších plotů s kolmo vedeným řezem. Klademe-li důraz na vytvoření obzvláště hustých živých plotů, neměli bychom se snažit hned v prvních letech dosáhnout konečné šířky a výšky. Proto volíme nejdříve o něco užší profil, abychom živý plot udrželi od počát-ku hustý i uvnitř. Teprve postupem času necháme plot dorůst do konečných rozměrů. Také zde je vhodné použít provázkovou konstrukci jako pomocného zařízení při tvarování, obzvláště pokud sami nemáme s touto prací dostatek zkušeností. Z perforovaných latí se dá vyrobit také šablona, kde si můžeme nastavovat výšku a šířku a tím ji přizpůsobovat v průběhu doby měnícím se rozměrům daného živého plotu.

Později, po dosažení konečného profilu, je možno provázkovou konstrukci odložit, protože pokud budeme při každém následujícím řezu stříhat na poslední dosaženou výšku, plot zůstane v podstatě udržován v konstantním tvaru.
Ukázka části textu z knihy Živé ploty a stěny, Walter Kolb
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto Hana Vymazalová

Články: živé ploty

18.03. 2008
28.88 kB čtenářů
Živé ploty - tvarované živé ploty
22.06. 2007
39.34 kB čtenářů
Živé ploty
07.08. 2008
21.47 kB čtenářů
Živé ploty - letní řez
30.03. 2009
19.65 kB čtenářů
Živé ploty - tvarovací řez
01.12. 2011
16.29 kB čtenářů
Žívé ploty - zelené hranice
21.03. 2009
37.47 kB čtenářů
Živé ploty - zelené stěny
16.03. 2008
36.15 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (1)
17.03. 2008
63.98 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (2)
02.04. 2012
19.53 kB čtenářů
Dřeviny pro vysoké živé ploty a stěny
01.07. 2016
3.47 kB čtenářů
Živé ploty - výšky a tvary ve stříhání
30.06. 2014
18.69 kB čtenářů
Živé ploty a stěny z ovocných dřevin a keřů
Diskusní fórum / Keře a stromy
19.03. 2017
585 čtenářů
Lišejník na větvích
19.09. 2016
1.18 kB čtenářů
Menší dřevina - metr od domu a 0,4 m od plynoměru
14.02. 2016
3.45 kB čtenářů
Keře, stromky a rostliny na terasu - celoroční!
04.05. 2015
10.72 kB čtenářů
Výsadba keřů
21.10. 2014
73.40 kB čtenářů
Vrba japonská - zasychání Hakuro Nishiki
16.12. 2013
8.92 kB čtenářů
Delonix - ohňový strom
11.10. 2013
10.12 kB čtenářů
Živé ploty nestříhané
08.10. 2013
8.26 kB čtenářů
Původní keře - živý plot
07.10. 2013
14.38 kB čtenářů
Původní keře - druhy vhodné do zahrad
07.10. 2013
16.33 kB čtenářů
Bezúdržbový živý plot
01.10. 2013
39.92 kB čtenářů
Neopadavé keře do živého plotu