Trávník - nejčastější problémy s trávníkem a možnosti řešení

Poslal(a) 21.04. 2009 10:32:05 (27794 čtenářů)

Špatně založený trávník

Pokud už při zakládání trávníku budete postupovat pečlivě, zajistíte si bezstarostnou budoucnost. Kvalitní travní semeno je základem hustého trávníku, který neumožňuje růst ani klíčení plevelů. Pečlivě připravený pozemek s propustnou půdou poskytne travám optimální podmínky pro růst a podpoří jejich konkurenceschopnost vůči mechům i plevelům.

Mechy se usídlují především v trávnících, které nejsou dostatečně vyživovány a jsou koseny příliš nízko. Tyto základní pěstitelské chyby nadměrně oslabují růst trav. Poměrně snadno je však lze napravit vertikutací a přihnojením.

Větší problémy vzniknou, pokud je příčinou nadměrná vlhkost či dokonce trvalé zamokření. V tomto případě je nutné po vertikutaci vlhká místa nakypřit rycími vidlemi a následně pokrýt přibližně 3 cm vysokou vrstvou písku. Pokud budete každoročně ošetření opakovat, zlepší se propustnost půdy a mech časem zmizí.

Přípravky na likvidaci mechu nejsou všelékem
Problém s mechy v trávníku nevyřešíte pouhým ošetřením přípravky určenými proti mechům. Omezíte tak sice jejich růst, ale velmi rychle se objeví nové mechové polštářky. Přibližně dva týdny před vertikutací ošetřete chemickými přípravky pouze části plochy silně zarostlé mechem a pak se zaměřte na odstranění příčin zamechování.


Plevele se rychle šíří především v nezapojených, mezerovitých trávnících. Příčinou je, stejně jako u mechu, nedostatečné zásobování živinami. Sklonem k snadnému zaplevelení se vyznačují také levné travní směsi, které neobsahují druhy trav tvořící hustý pažit. Plevele můžete hubit herbicidy určenými k ošetření trávníku (např. Banvel, Dominator, Bofix), ale k vyřešení problémů se zakořeněnými plevely je nutné zlepšit především růstové podmínky pro trávy. Často stačí pravidelné sečení a hlavně vyrovnaná výživa. Pokud je hodnota pH půdy pod 5,5, je nutné upravit její hodnotu vápněním. Pokud je trávník silně zaplevelený, je vhodnější ho zrušit a znovu založit.

Čarodějné kruhy vyrůstají z podhoubí (mycelia) hub, které se paprsčitě rozrůstají pod povrchem půdy. Na povrch vyrůstají jen plodnice. Protože podhoubí odčerpává travám vodu, mohou být na trávníku v těchto místech i při zavlažování viditelné příznaky poškození suchem. Ochrana: hlubokými vpichy rycími vidlemi a mírným nadzvednutím půdy nejprve narušte podhoubí. Pak zavlažujte plochu tak dlouho, dokud se voda nepřestane do půdy vsakovat. Pokud čarodějné kruhy rychle nezmizí, je nutné tento postup ještě jednou až dvakrát opakovat přibližně v týdenních intervalech. Nebo půdu i s myceliem do hloubky 30 cm odstraňte, doplňte ji novou zeminou a znovu osejte.

Trávník: plevelné rostliny v trávníku, herbicidy

Ukázka textu z časopisu Naše krásná zahrada
Vydavatelství BURDA Praha spol. s.r.o.
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
http://www.burda.cz/

foto Hana Vymazalová

Články: trávník nejčastější

23.04. 2009
29.87 kB čtenářů
Trávník - hnojení trávníku
22.03. 2010
27.94 kB čtenářů
Trávník - jak se zbavit mechu
21.03. 2008
10.98 kB čtenářů
Trávníky
02.04. 2008
25.25 kB čtenářů
Trávníky - založení trávníku výsadbou sazenic
15.03. 2017
2.34 kB čtenářů
Trávník - první jarní péče o trávník
04.05. 2005
23.77 kB čtenářů
Zahrada v květnu (1)
07.09. 2008
21.77 kB čtenářů
Září v zahradě
24.03. 2010
22.97 kB čtenářů
Pylové alergie - když květy přinášejí radost i potíže
Diskusní fórum / Trávník
26.03. 2017
898 čtenářů
Střešní terasa - jak založit trávník
02.07. 2015
9.13 kB čtenářů
Trávník - spáleno herbicidem?
25.12. 2014
5.73 kB čtenářů
Trávník - úklid listí
16.03. 2013
7.55 kB čtenářů
Trávník - vertikutace
09.11. 2012
7.39 kB čtenářů
Trávník - hromádky na trávníku
06.10. 2012
9.70 kB čtenářů
Trávník - mulčování trávy
06.07. 2012
8.61 kB čtenářů
Trávník - přprava půdy před výsevem
05.07. 2012
9.52 kB čtenářů
Trávník - určení choroby
22.05. 2017
14.55 kB čtenářů
Nový trávník - více plevele než trávy
17.05. 2012
5.12 kB čtenářů
Původní trávník - pohled do tisícileté historie
29.03. 2012
6.73 kB čtenářů
Trávník - plíseň sněžná