Pozvánka: 31. seminář v Klatovech Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích

Poslal(a) 30.08. 2005 20:35:41 (15565 čtenářů)

Městský úřad Klatovy a Technické služby města Klatov, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici na Moravě a Svaz zakládání a údržby zeleně, si Vás dovolují pozvat ve dnech 7. - 8. 9. 2005 do Klatov na seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích, a to na téma Mezioborové potkávání.

PROGRAM

Středa 7. září

7. 30 - 8. 00 prezence účastníků v KD Družba
8. 00 - 8. 45 společná snídaně
8. 45 - 9. 00

zahájení semináře, přivítání účastníků starostou města Klatov
p. Karlem Mrázem
9. 00 -12. 30 odborné přednášky

(vyzvaní přednášející, připravovaná témata)

Nico Brantjess
PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ V NIZOZEMSKÉM PARTNERSKÉM MĚSTĚ HEEMSKERKU

RNDr. Hana Maříková
KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE, MOŽNOSTI JEJÍHO ŘÍZENÍ (A ZLEPŠENÍ) A MĚSTSKÁ ZELEŇ

Mgr. Lucia Dobrucká
HRAD MODRÝ KAMEŇ - MODELOVÉ ÚZEMIE PRE MULTIPROFESNÉ RIEŠENIA ÚZEMIA

RNDr. Václav Cílek
KULT MRTVÝCH A GÉNIUS LOCI

Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Václav Babka
VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADY DNES ? PŘÍSTUP K OBNOVĚ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ V PRAZE
A JIČÍNĚ

Dipl.-Ing. Susanne Zetsch
ZMIZELÉ SUDETYY - PROMĚNY KRAJINY V POHRANIČÍ

NEJLEPŠÍ SADOVNICKÉ DÍLO ROKU 2005
PREZENTACE SOUTĚŽNÍCH OBJEKTŮ

12.30 - 13.30 Oběd
14.00
Exkurze v Klatovech
sraz u Kulturního domu
cca 17.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
NEJLEPŠÍ SADOVNICKÉ DÍLO ROKU 2005
20.00 - 24.00 Společenský večer v Kulturním domě


PROGRA

Čtvrtek 8. září

8. 45 Pokračování semináře
8. 45 - 9. 00 Prezentace firem
9. 00 - 13. 30 Odborné přednášky


Ing. Eva Sojková, Ing. Tereza Hrubá
VEŘEJNÁ ZELEŇ MALÝCH MĚST

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc, Ing. Jan Machovec
SADOVNÍK A KRAJINÁŘ V PRŮSEČÍKU PROFESNÍCH STŘETŮ

Doc. Ing. Petr Kučera, PhD.
DESET MÝTŮ SPOJENÝCH S REALIZACÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ

Ing. Karel Drhovský
STŘETY A POTKÁVÁNÍ V HISTORICKÝCH ZAHRADÁCH

Doc. RNDr. Milena Martinková, CSc.
VLIV IONTOVÉHO A TEPLOTNÍHO STRESU AM ZDRAVTNÍ STAV DŘEVIN

PhDr. Věra Vávrová
PŘEDVÁLEČNÁ A VÁLEČNÁ FOTODOKUMENTACE ZAHRAD A PARKŮ VE SBÍRKÁCH VÚKOZ

Ing. Dagmar Fetterová
MÉNĚ ZNÁMÉ ORANŽÉRIJNÍ STAVBY NA JIŽNÍ MORAVĚ

Starosta města Klatov p. Karel Mráz
ZÁVĚR PŘEDNÁŠKOVÉ ČÁSTI SEMINÁŘE

13.30 - 14.30 Oběd

Přednášky a vyhodnocení soutěže budou doprovázeny dataprojekcí.

Přihlášky a platbu do 31. 8. 2005 směřujte na: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Sadová 362/IV 339 01 K l a t o v y
Informace: Jiří Pour, Petr Pošefka, tel. 376 311 388, 376 312 021, fax: 376 312 071, E-mail: pour@tsklatovy.cz

Články: seminář klatovech

04.08. 2004
14.20 kB čtenářů
Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
17.08. 2003
16.11 kB čtenářů
29. seminář v Klatovech Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích
09.08. 2002
28.62 kB čtenářů
Růže ve veřejné zeleni 10. - 11. 9. 2002 v Klatovech
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
869 čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
7.93 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
15.26 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.10 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
6.48 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)