Painshill - zahrada pozemských rozkoší (ukázka z knihy Krásy anglických zahrad)

Poslal(a) 03.12. 2005 19:03:30 (18125 čtenářů)

Nebo ráj na zemi. Takto návštěvníci v 18. století zdejší zahrady a park označovali a srovnávali s biblickým rájem. Nalezneme zde mnohé atrakce a zajímavosti připomínající různá místa a doby. U Tureckého stanu se přeneseme do prostředí islámu a můžeme blahořečit někdejší dobyvatele za posezení u šálku kávy.

Painshill

Nebo v prostředí ruin gotického chrámu vzpomenout dobu rytířů a křižáckých válek, či obdivovat obrovské vodní kolo, překročit jezerní úžinu přes čínský most a mnohá další překvapení. Autorem tohoto romantického díla anglické krajinářské architektury, které vzniklo na místě vřesoviště, je ctihodný Charles Hamilton (1704 - 1786). Žil v Painshill v létech 1738 -1773, kdy rozšířil plochu bývalého panství ze 125 na více než 200 akrů (cca 80 ha). Zahrady byly rozděleny do dvou částí intenzivní okrasné zahrady a volné parkové krajiny, obě přibližně stejně velké. Volnou část později změnil Capability Brown podle Hamiltonových myšlenek; komponoval zahrady jako sérii nepřetržitě se střídajících obrazů, s překvapeními a optickými klamy. (Jezero se zdálo větší, než je ve skutečnosti, a podobná zjevení .) Celek je též zahradou nálad určených k meditaci. Procházka tímto prostředím, zejména v 18. století, byla emotivním a hluboce citovým zážitkem. Hamilton toho dosahoval i vysazováním cizokrajných druhů dřevin, zejména ze Severní Ameriky, čímž předčil své následovníky.

Každé z význačných stanovišť (Bacchův chrám, Turecký stan, Gotický chrám) v parku mělo svoje osobité prvky. Byly viditelné a skýtaly pohled na jezero. Zajímavé jsou též poustevna a grotta (Joseph Lane, 1760) s krystalky a krápníky, ovšem umělými. Poblíž poustevny na vrcholu západní části stojí gotická věž Rozhledny inspirovaná Vanbrughovým Belvederem a od ní se rozprostírá rovina Elysejských polí s vlnícími se travnatými pěšinami okolo pestře barevných keřů. Tato úprava z poloviny 18. století dokumentuje přechod formálních, pravidelných stylů k volným krajinářským zahradám. Nedaleko je Bacchův chrám a cesta směřuje k Tureckému stanu (Henry Keen, 1750) s vyhlídkou na jezero. Na opačné straně pozemku na jižních svazích a břehu jezera je zajímavá vinice, založená Hamiltonem, která byla považována za nejúspěšnější v Anglii. Hamilton byl též sběratelem antických soch bohů i císařů, které v zahradách a jejích stavbách rozmísťoval. Z původních výsadeb zůstaly pravděpodobně pouze cedry. Jeden z nich, poblíž Římských lázní (B. B. Hopkins), je považován za největší v Evropě. Zahrady parku Painshill jsou příkladem krajinářské architektury vytvořené jako romantický, myšlenkově bohatý celek, zvoucí k meditaci i poučení.

Více se o anglických parcích a zahradách můžete dozvědět v publikaci profesora Ivara Otruby Krásy anglických zahrad, kterou si můžete objednat u Vydavatelství ERA.


Painshill

podle materiálů Vydavatelství ERA
11 článků v tomto tématu
22.01. 2018
77 čtenářů
Herbář - Přírodní lékárna
Zevrubná výpravná publikace se zabývá léčivými rostlinami, nejen pěstovanými, ale i volně rostoucími. Samostatnou část knihy tvoří přírodní lékárna, v níž jsou přehledně uvedeny
22.01. 2018
52 čtenářů
Houby
V Evropě roste několik tisíc druhů hub rozmanitého vzhledu, barvy, chutě i vůně. Některé houby jsou spjaté s určitými stromy, jiné rostou jak na opadavých, tak na jehličnatých dřevinách.
13.11. 2017
425 čtenářů
Lunární kalendář pro každého 2018
Tento unikátní Lunární Kalendář má již 40 let existence a vydává se v různých evropských zemích ve statisících exemplářích. Jeho obsah a popisy, jak užívat výhod které nám příroda
13.11. 2017
255 čtenářů
Léčivé rostliny
Kniha přináší zajímavosti a podrobné informace ze světa rostlin. Shrnuje výběr bylinek z celé Evropy a obsahuje výstižné vyobrazení více než 180 druhů. Profily jednotlivých rostlin zahrnují
03.11. 2017
317 čtenářů
Stromy
Publikace přináší zajímavosti a podrobné informace o jednotlivých druzích z celé Evropy. Stromy hrají životně důležitou roli v udržení a ochraně našeho prostředí: brání erozi, jsou
27.10. 2017
429 čtenářů
Nejmohutnější stromy naší země
Marie Hrušková (nar. 1939) je česká spisovatelka a scenáristka. Ve svém celoživotním díle se soustředí na tématiku stromů, přispívá do časopisů, vede webovou stránku www.pamatnestromy.cz,
19.09. 2017
331 čtenářů
Klášterní léčivé prostředky pro tělo i duši
Publikace se věnuje nejen jednotlivým prostředkům, ale i filozofii řádového způsobu života. Střídají se kapitoly teoretické (o historii klášterů, o holistickém konceptu léčby, o světcích
19.09. 2017
339 čtenářů
Léčebné umění Hildegardy z Bingenu
Hildegarda z Bingenu patří mezi největší postavy středověké medicíny. Nadčasovost a účinnost jejích bylinných léků nás neustále překvapuje.
10.08. 2017
526 čtenářů
Prořezávání
Umění prořezávat a tvarovat rostliny patří k nejdůležitějším praktickým dovednostem, které by měl ovládat každý zahradník. Správný střih znamená, že rostliny budou dobře prospívat,
10.08. 2017
539 čtenářů
Kompost
Přehledná příručka o organickém kompostování uvádí historii kompostování a podrobně rozebírá jednotlivé kroky různých metod: od vysvětlení základních procesů, které v kompostu probíhají,
03.08. 2017
443 čtenářů
52 projektů na městskou zahradu
Zahradnická příručka, která se věnuje městskému zahradničení, což je poslední dobou narůstající trend.
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
6.04 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
225.76 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
12.59 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
15.40 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
15.87 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda