Máte zájem o kurz Komplexní péče o dřeviny?

Poslal(a) 18.01. 2006 12:37:07 (15795 čtenářů)

Na základě požadavků odborné veřejnosti bude na Vyšší odborné škole zahradnické (VOŠZa) a Střední zahradnické škole (SZaŠ) zahájen týdenní aktualizační kurz, který je určen zejména pro dřívější absolventy studia Komplexní péče o dřeviny (dále jen KPD) po 10-ti letech a bude se konat od 23. do 27.1.2006.

Absolvování základního studia KPD není podmínkou účasti na aktualizačním kurzu.
Jeho náplní je především doplnění informací o nejnovější poznatky z oboru. Lektory jsou naši vrcholní specialisté z oboru.

Kurz vyhovuje podmínkám povinného průběžného vzdělávání úředníků dle §20, odst. 1. a 2., zákona 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků.

Uchazeči podávají přihlášku, která je přílohou této informace, (možno i elektronicky).
Kursovné ve výši 2495,- Kč + DPH může uhradit každá právnická nebo fyzická osoba složenkou nebo příkazem k úhradě na účet VOŠZa a SZaŠ Mělník (č.ú.: 182-802 308-824/0600, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo). K prezentaci přivezte kopii dokladu o úhradě; výjímečně je možné školné uhradit hotově nejpozději první den kurzu.
Stravování bude zajištěno ve školní jídelně podle požadavků posluchačů v cenách nepřevyšujících denní diety. Stravování se platí přímo na místě v den zahájení při prezenci.
Ubytovaní škola zajišťuje jen vyjímečně na zvláštní objednávku přes sekretariát školy. Prosíme dejte přednost přímému zajištěni podle přiložených ubytovacích zařízeni.

Přehled přednášejících a témat:

1. Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., matematicko - fyzikální fakulta Karlovy univerzity Praha: Globální změna klimatu - co pozorujeme a jak se dělají výhledy

2. Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc., Ústav ekologie krajiny Akademie věd České republiky, pracoviště Brno: Pravděpodobný dopad očekávané klimatické změny na vegetaci

3. Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Lednice:
- Dendrologický potenciál a jeho interpretace,
- Management ploch sídelní zeleně a komplexní péče o dřeviny

4. Ing. Karel Drhovský, soukromý projektant Plzeň: Památková péče versus ochrana přírody

5. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., firma List a Schola arboricultura, s.r.o. Rosice u Brna:
- Přírodě blízké metody ošetřování stromů a péče o ně,
- Provozní bezpečnost stromů - současné názory
- Inventarizace stromů velkých území - zkušenosti z Evropy

6. Ing. Michal Hnízdil, Státní rostlinolékařská správa Praha:
- Fytokarantenní požadavky v EU na dovoz a obchod s rostlinami
- Škodlivé organismy ovocných a okrasných dřevin se zákazem zavlékání a šíření v EU

7. Ing. Josef Korba, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumná stanice Slaný: Významné bakteriální choroby na dřevinách

8. Doc. Dr. Libor Jankovský, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno: Akutně nebezpečné houbové choroby na dřevinách - současný stav a prognózy

9. Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Praha: Živočišní škůdci na okrasných dřevinách - současný stav a prognózy

10. Doc. Ing. Helena Součková, CSc. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha a Univerzita Jana Enangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Využití strukturálních fondů pro rozvoj krajiny

11. Ing. Martin Vlasák, Vyšší odborná škola zahradnická Mělník:
- Rod Rosa
- Rod Rhododendron

12. Karel Rys, Vyšší odborná škola zahradnická Mělník: Software Sadovnická projekce, verze 3.60

13. Ing. Miroslav Ezechel, Státní fond životního prostředí České republiky, Praha: Možnosti čerpání prostředků ze Státního fondu životního prostředí z programu péče o životní prostředí
Vyšší odborná škola zahradnická,
Střední zahradnická škola
Na Polabí 411, 276 01 Mělník
tel: 315623023-5, 315 636 111
www.zas-me.cz

Články: zájem kurz

10.01. 2004
19.27 kB čtenářů
Základy zahradní a krajinné architektury
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
223 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
990 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.09 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.18 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.64 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.47 kB čtenářů
PF 2012