Rostliny: Taxus - tis | Dendrologická zahrada VÚKOZ (3)

Poslal(a) 05.01. 2010 12:51:14 (23660 čtenářů)

Vzpřímené a vzrůstné odrůdy tisů
Skupina Fastigiata sdružuje dnes celou obsáhlou skupinu odrůd sloupovitého vzrůstu. První sloupovitý tis byl nalezen kolem roku 1780 ve dvou exemplářích sedlákem Willisem v horách nad hospodářstvím nedaleko Florence Court, v hrabství Fermanagh v Irsku. Rostlinu přesadil do svého dvora, kde rostla do roku 1865, kdy se datuje její zánik.

Taxus baccata 'Compacta' - tis červený [foto 1] (ZPK)

Druhý keř věnoval statkáři v Mount Florence. Odtud získala řízky londýnská firma Lee&Kennedy, a ta se již postarala o rychlé rozšíření tisů po celé Evropě. Osivo této rostliny dávalo potomstvo normálního vzrůstu, až na několik výjimek – formu ‘Erecta’ a ‘Cheshuntensis’. První jmenovaná se pěstuje relativně často i dnes. Další formou vzniklou ze sprášení se žlutolistou formou ‘Aurea’ je poměrně často pěstovaná ‘Elegantissima’ s jarními výhony světle zelené barvy a staršími jehlicemi s bílým okrajem listu. Samčí exempláře pyramidálního vzrůstu byly známy až po roce 1927. Ve vyšším věku jsou odrůdy této skupiny široké až kulovité, jako by složené z mnoha sloupovitě rostoucích jedinců. Úzce rostoucí i ve vyšším věku je pouze odrůda ‘Fastigiata Robusta’. Oblíbená forma ‘Fastigiata Aurea’ je dnes překonána odrůdou ‘David’, a to nejen intenzitou barvy a rychlostí růstu, ale také odolností k mrazu. Jehlice některých odrůd tisů bývají na osluněném stanovišti poškozovány mrazy v předjaří.

S ústupem mohutných keřů v parcích se pomalu vytrácí kdysi oblíbená odrůda ‘Dovastoniana’. Z parků ji známe ve dvou růstových formách. Roubované a v mládí vyvazované rostliny vytvářejí přímý kmen s vystoupavými větvemi a převislými letorosty. Řízkované rostliny nevytvářejí průběžný kmen, a jsou proto široce keřovité, také s převislými letorosty. Patří k starým odrůdám, které se udržují v kultuře již od roku 1777. Kromě této tmavězeleně zbarvené odrůdy pěstujeme i žlutolistou alternativu ‘Dovastonii Aurea’. O jejím vzrůstu platí totéž, co u odrůdy ‘Dovastoniana´. Další atraktivní solitéru bizarního vzrůstu a jemné textury představuje odrůda tisu prostředního (Taxus media) ‘Thayerae’ a převisle rostoucí odrůda tisu obecnéhoPendula Graciosa’ s těžko popsatelným habitem. Habitus je řídký, větve má dlouhé a obloukovité, letorosty převislé.

Zvláštní skupinu tvoří tisy s jehlicemi krátkými a širokými. Mezi staré a oblíbené zástupce této skupiny můžeme zařadit odrůdy ‘Adpressa’ a ‘Adpressa Aurea’. První zmíněná s tmavě zelenými jehlicemi, druhá se žlutou barvou na vrchní straně listů. Velmi široké jehlice jsou typické pro odrůdu ‘Amersfoort’, bohužel v Dendrologické zahradě roste velmi špatně a je neustále poškozována okusem. Z keřů širšího vzrůstu je velmi výrazná a působivá odrůda ‘Fowles Dwarf’. Její řídká stavba ji omezuje v častějším použití a řadí ji spíše mezi sběratelské zajímavosti, stejně jako širokolisté a sloupovité odrůdy ‘Great Column’ a pomaleji rostoucí odrůda ‘Pirate’.

Tisy pro tvarované výsadby
Samostatnou kapitolou by mohly být tvarované tisy. Především do živých plotů jsou stále oblíbené, i když pomaleji rostoucí než většina listnatých dřevin. K tomuto účelu se stále používají odrůdy s úzkou korunou, ačkoliv jsou pro takové použití nevhodné. Jednotlivé rostliny se nespojí do souvislé hmoty a nadílka těžkého sněhu je dokáže snadno poškodit. Pro tvarované stěny, ale i jiné tvary je vhodnější použít keřovité odrůdy. V Dendrologické zahradě je asi nejkrásnější část plotu založená z odrůdy ‘Compacta’. Její barva po vyrašení je jasně až trávově zelená, po zbytek sezóny pak středně zelená. Pro tvary s temnou barvou je vhodná odrůda ‘Schwarzgrün’, nebo odrůda ‘Glauca’. Pokud jde o rychlost růstu, nepřekonatelnou stále zůstává stará forma tisu prostředního ‘Hicksii’. Současný sortiment odrůd tisů v evropských školkách je velmi bohatý. Bohužel řadu novinek by bylo vhodnější zařadit mezi odrůdy zakrslé, které najdou uplatnění především v zahradách sběratelů. Takovým odrůdám v dendrologické zahradě věnujeme jen minimální pozornost, a proto se o nich v příspěvku nezmiňuji. Totéž platí o nově vysazených odrůdách, které u nás nejsou dostatečně prověřené. Nabídka našich školek je skromná a ve své podstatě se omezuje pouze na žádanou odrůdu ‘Repandens’. Vzhledem k tomu, že tisy patří ze sadovnického pohledu mezi nejcennější rody, zasloužily by si podstatně větší pozornost našich školkařských podniků. Sadovnická praxe by také jistě uvítala větší dostupnost starých a prověřených odrůd.

Fotografie:
1. Trochu opomíjená je odrůda Taxus baccataCompacta’, ačkoliv svými vlastnostmi je dosud nepřekonaná; barva jehlic je výrazně zelená po celý rok, vzrůst má uspořádaný a kompaktní, přirůstá rychle; je jedinečnou odrůdou jak pro živé ploty, tak pro skupiny v podrostu velkých stromů
2. Tis v odrůdě ‘Adpressa Aurea’ patří k starým odrůdám; na slunci je výrazně žlutý, ve stínu světle zelený a to především horní strana jehlic
3. Taxus baccataSchwarzgrün’ má velmi tmavou barvu; svým kompaktním a částečně vzpřímeným vzrůstem je ideální formou vhodnou pro zakládání živých plotů

Taxus - tabulka (ZPK)

Taxus baccata 'Adpressa Aurea' - tis červený [foto 2] (ZPK)

Taxus baccata 'Schwarzgrün' - tis červený [foto 3] (ZPK)

Ukázka části textu a fotografií z článku Zhodnocení sortimentu tisů pěstovaných v Dendrologické zahradě
Zdeněk Kiesenbauer

Časopis Zahrada - Park - Krajina
www.zahrada-park-krajina.cz

Články: taxus tis

10.06. 2008
29.40 kB čtenářů
Taxus baccata - tis červený
19.02. 2008
36.41 kB čtenářů
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' - tis červený
17.04. 2009
25.31 kB čtenářů
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' - tis červený
18.02. 2008
56.94 kB čtenářů
Taxus baccata 'Fastigiata' - tis červený
01.12. 2002
64.02 kB čtenářů
Taxus baccata L. - tis červený
02.10. 2017
447 čtenářů
Taxus x media 'Hillii' - tis prostřední
20.11. 2007
37.26 kB čtenářů
Taxus - tis
24.11. 2008
41.69 kB čtenářů
Taxus - tis
03.12. 2009
24.31 kB čtenářů
Taxus - tis | Dendrologická zahrada VÚKOZ (1)
08.12. 2009
25.21 kB čtenářů
Taxus - tis | Dendrologická zahrada VÚKOZ (2)
Diskusní fórum / Jehličnany
27.06. 2017
1.94 kB čtenářů
Borovice - pěstování
13.06. 2017
3.01 kB čtenářů
Tůje - výsadba, pěstování
26.05. 2017
1.88 kB čtenářů
Smrk stříbrný - řez živého plotu
26.05. 2017
1.89 kB čtenářů
Zakrslá borovice - stříhání
22.05. 2017
5.12 kB čtenářů
Thuja smaragd - problém
07.05. 2017
33.25 kB čtenářů
Jedle korejská - pěstování
04.05. 2017
1.66 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii - pěstování
24.04. 2017
2.08 kB čtenářů
Množení jehličnanů
04.04. 2017
1.67 kB čtenářů
Thuja - hnědnutí, hnojení
04.04. 2017
1.40 kB čtenářů
Smrk - pěstování ze semen
02.04. 2017
1.55 kB čtenářů
Borovice - pěstování ze semene