Včelstvo - savec složený z mnoha těl (2)

Poslal(a) 12.01. 2010 15:43:28 (10528 čtenářů)

Řízení pomocí zpětné vazby je důležitý znak všech živých organizmů. Každý organizmus velmi přesně řídí své „vnitřní prostředí“. Při tom jsou přenosy energie, hmoty a informací uvnitř organizmu nastaveny na odpovídající hodnotu. Tělesná teplota je výsledkem dodané a odvedené energie, tělesná váha je znakem vyváženosti mezi přísunem a odvodem hmoty. V knize The Wisdom of the Body (moudrost těla) zavedl W. B. Cannon v roce 1939 pro takto regulované tělesné parametry pojem homeostáza. Část biologie, která zkoumá základ takto řízených postupů v organizmu, je fyziologie. Přeneseno na analýzu regulovaných stavů ve včelí kolonii jako superorganizmu „savce v mnoha tělech“ zkoumá sociofyziologie, zda a jaké jmenovité hodnoty jsou ve včelí kolonii homeostaticky nastaveny, jak to včely konkrétně dělají a k čemu jim to slouží (kapitoly 6, 8, 10).

Fyziologie savcůsociofyziologie včel dospěly k překvapivě podobným řešením. Podobná řešení vyvinutá na sobě zcela nezávisle označujeme jako analogie nebo konvergence. Příkladem takové analogie jsou křídla ptákůkřídla hmyzu. Společný problém, jehož řešení představuje vynález křídel, se nazýval „pohyb vzduchem“.

Jestliže se zamýšlíme nad souhlasnými vlastnostmi savců a včel, nabízí se otázka: o jaký společný problém vlastně jde? Jaký problém má být vyřešen tímto souborem konvergentních vlastností? Nápadná je přitom skutečnost, že všechny uvedené vlastnosti slouží k tomu, aby savcům a včelám dopřály určitý stupeň nezávislosti na nevypočitatelném okolním prostředí, čehož dosud nedosáhla žádná jiná skupina organizmů. Tato řízená nezávislost se přitom nemusí týkat stejně intenzivně celého života, ale může se omezovat pouze na mimořádně nebezpečná stadia životního cyklu organizmů (kapitola 2).

Včelstvo využívá triky, které se překvapivě podobají trikům používaným savci. Ti produkují málo potomků, kteří jsou však co nejlépe vybaveni a chráněni před nahodilostmi nestálého okolního světa. K tomuto účelu včely vyvinuly schopnosti a vlastnosti, které patří ve světě živých tvorů k těm nejpodivuhodnějším. Jsme však teprve na začátku pochopení tohoto velice komplexního spletence.

Včela medonosná žije v koloniích, které čítají v létě 50 000 a v zimě 20 000 jedinců (BRÁZDA)

Ukázka části textu z knihy Fenomenální včely - biologie včelstva jako superorganizmu
Autor: Jürgen Tautz, foto: Helga R. Heilmann

Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Články: včelstvo savec

07.01. 2010
13.64 kB čtenářů
Fenomenální včely - biologie včelstva jako superorganizmu
09.01. 2010
14.55 kB čtenářů
Včelstvo - savec složený z mnoha těl (1)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
223 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
991 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.09 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.19 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.47 kB čtenářů
PF 2012