Fenomenální včely - včelí píle

Poslal(a) 19.01. 2010 10:57:41 (13629 čtenářů)

Včely musí opouštět své komfortní a bezpečné hnízdo v době rojení, mnohem častěji ale proto, aby mohly donést živiny a energii. Létavky každého včelstva podnikají v okolí svého hnízda pátrací lety a společně vytvářejí hustou neviditelnou informační síť, která podchytí všechny dostupné květy.

Fenomenální včely: Relativně zřídka nalezneme létavky, které spí na květech. (BRÁZDA)

Z hlediska rostlin tedy není vůbec nutné, aby na scénu kromě včel vstupoval ještě další opylující hmyz. Včelstvo může čistě teoreticky pokrýt kolem svého hnízda plochu 400 km2, pokud počítáme s maximální vzdáleností, na jakou se může včela od hnízda vzdálit. Ta činí při přímočarém letu asi 10 km. Na tuto trasu postačí včele zásoba energie, kterou si v podobě medu natankuje s sebou na cestu. Tak dlouhé lety však včela podniká jen v extrémních podmínkách. V pustině bez květů se včela při nedostatku nektaru musí vydat i na tak velkou vzdálenost, že spotřeba energie je už téměř stejně velká jako její zisk. Běžně se létavky při svých výletech vzdalují od hnízda na průměrnou vzdálenost 2 až 4 km. Pokud posuzujeme z ekonomického hlediska poměr energie vynaložené na let ve formě medu jako pohonné látky a energie přinesené domů ve formě nektaru, je tato vzdálenost ještě únosná.

Život létavky je patrně nejnáročnější období života včely. Proto nepřekvapuje, že to byly právě létavky, u kterých byly teprve nedávno objeveny a popsány zřetelné stavy spánku. Mladé včely sice spí také, ale kratší dobu, denní a noční aktivita se výrazně neliší. Létavky spí déle a především v noci. Převážně spí v hnízdě, občas i venku mimo včelstvo (obrázek 1). Spící včely poznáme podle držení těla, a to podle ochablého svalového napětí – tykadla jsou svěšená a nohy pod tělem. Proč musí spát především létavky, lze těžko vysvětlit. Obecně je těžké říct, proč musí organizmy spát. Skutečnost, že spánek se výrazně objevuje jen u létavek, ukazuje, že jejich práce v terénu je fyzicky velmi náročná.

Květy a jejich nabídka nejsou včelám k dispozici v každé době a na všech místech letového okruhu včelstva. Jsou zeměpisné oblasti, kde se květy objevují podle ročních období, tedy nikoli stále, ale v době kvetení pak jsou všude. V jiných případech jsou kvetoucí rostliny k dispozici po celý rok, ale jsou soustředěny do určitých míst, nejsou tedy všude. První případ se týká oblastí mírného podnebního pásma, druhý subtropů a tropů.

Vyhledávání a využívání zdrojů potravy proto včelstvo staví v závislosti na vlastnostech životního prostoru pokaždé před jiný komplex problémů. Omezená nabídka květů v dané lokalitě, včely navíc předem netuší, kdy květy rozkvetou, výrazně zvyšuje konkurenci mezi včelstvy v regionu. S touto situací se setkáváme u kvetoucích tropických stromů – v záplavě zelených listů bez jediného kvítku včely tu a tam narazí na kvetoucí strom. V průběhu roku se pak tato místa stále mění. V takových ekologických podmínkách původně včely vznikly a záhy na to založily svoji sběrací strategii na „promyšlené“ vzájemné komunikaci. Když potom později včely pronikly i do mírných podnebních zeměpisných šířek, byly již pro návštěvy květů plně vybaveny.

K efektivnímu využití nabídky květů patří také schopnost superorganizmu včelstva nasměrovat podle vydatnosti snůšky v daném území správné množství létavek. Atraktivní vydatné zdroje by měly být navštěvovány hojně, méně vydatné by neměly být zcela ignorovány, ale mělo by tam létat menší množství pracovních sil. Vyčerpané zdroje by se neměly navštěvovat vůbec.

Obrázky:
1. Relativně zřídka nalezneme létavky, které spí ve volné přírodě na květech.
Ukázka části textu z knihy Fenomenální včely - biologie včelstva jako superorganizmu
Autor: Jürgen Tautz, foto: Helga R. Heilmann

Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Články: fenomenální včely

26.01. 2010
14.27 kB čtenářů
Fenomenální včely - co včely vědí o květech
02.02. 2010
12.09 kB čtenářů
Fenomenální včely - časové znamení
13.01. 2010
19.63 kB čtenářů
Fenomenální včely - rozmnožování a sex
15.01. 2010
12.09 kB čtenářů
Fenomenální včely - smrt a nesmrtelnost
08.02. 2010
13.82 kB čtenářů
Fenomenální včely - největší orgán včelstva, plásty a jejich funkce
28.01. 2010
15.55 kB čtenářů
Fenomenální včely - květ je květ, nebo snad ne?
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
230 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
995 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.10 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.63 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.20 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.51 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.56 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.48 kB čtenářů
PF 2012