Jehličnany v současné zahradě

Poslal(a) 29.10. 2001 09:04:52 (55390 čtenářů)

Jehličnany v zahradě

Snad není v živé přírodě jiné rostliny, která by se těšila tak proměnlivé společenské oblibě jako jehličnany. Zatímco éra let sedmdesátých a osmdesátých se z hlediska zahradní architektury jednoznačně přikláněla k hojnému užívání jehličnanů, dnes je jejich prezentace v zahradě spíše decentní nebo dokonce doplňková.

Zvláštní postavení jehličnanů v sadovnické tvorbě je dáno jejich charakteristickými a do jisté míry zvláštními vlastnostmi. Na rozdíl od listnatých dřevin si zachovávají víceméně konstantní, v průběhu roku neproměnlivý vzhled, ovšem zcela barevně stálé také nejsou. Například některé zlatožluté zeravy se na zimu zbarvují až do matně či temně okrové barvy, i když tak silných nuancí jako u podzimního zbarvení listnatých dřevin samozřejmě nedosahují. Tento fakt však popírá všeobecně rozšířený názor, že zahrada či část zahrady založená z kombinace různě zbarvených jehličnanů působí vesele i v zimě.

Několik pro a proti
Přesto jsou však jehličnany neodmyslitelnou součástí každé sadovnické úpravy. Jejich okrasný účinek spočívá mimo jiné také v odlišném chápání jejich vlivu na lidskou psychiku: zatímco v zimě jsou často vnímány mezi bezlistými korunami poměrně teple, v létě působí uprostřed kvetoucího okolí poměrně chladně. Obecně je tedy vnímáme jako prvek zklidňující, strohý, vážný, někdy dokonce až ponurý a strašidelný. S tím je spojen i efekt akustický: zatímco vítr prohánějící se korunami listnatých stromů je ševelivý, u jehličnanů je negativně hičivý. Okrasný účinek jehličnanů nespočívá ani tak v kvetení, které je zpravidla nenápadné, jako častěji v plodenství nebo textuře a tvaru.
Dobová obliba jehličnanů vycházela především z jednoduchého vegetativního množení většiny druhů. I dnes si můžeme velmi snadno vypěstovat jehličnany z řízků a podobně tomu bylo i před několika lety. Zahradníky k tomu vedl především ekonomický efekt - jednoduše množitelné druhy jehličnanů se tak velmi rychle rozšířily nejen do veřejné zeleně, ale i do soukromých zahrad, kterým tak vtiskovaly víceméně uniformní podobu.
Ačkoliv argumentovat zvýšeným použitím jehličnanů díky jejich bezúdržbovosti je trochu zavádějící, je jejich použití žádoucí především v případě, že to vyžaduje okolní příroda nebo dům samotný. Například zahrada v podhůří či v oblastech s výskytem lesů jehličnatých nebo smíšených s převahou jehličnamů by pouze s listnatými dřevinami působila cize. Svou neproměnlivosí a tvarovou stálostí koruny se dobře hodí k budovám, kde svou pravidelností budou vytvářet pokračování architektury domu. Podobně třeba v těsném sousedství secesní vily budou podtrhovat její stylovou čistotu lépe než listnáče.
Z hlediska zahrady v přírodním stylu je použití jehličnanů ataké nepostradatelné. V zimě totiž poskytují ptákům přirozený úkryt a závětří.

S jehličnany s citem
Jak tedy používat stálezelené jehličnaté dřeviny v zahradě tak, abychom dosáhli efektního, nijak extrémně nevybočujícího účinku? Především si musíme uvědomit, že i světlé či barevné kultivary jehličnanů působí v konečném důsledku tmavě. Toho lze využít pro vytvoření pozadí pro světlejší či kvetoucí rostliny a před stěnu z jehličnanů vysadit například kvetoucí keře, trvalkový záhon nebo vyset trávník. I opačný efekt je žádoucí: pohled z prostředí tmavých jehličnanů do zahrady rprozářené sluncem či barvami je mnohem působivější.
Pokud se rozhodnete vysadit z jehličnanů skupinu, je třeba si uvědomit, že v místech, kde se budou rostliny vzájemně dotýkat, vzniknou na většině druhů holé plochy, které po případném probrání či pokácení některé dřeviny již nikdy neobrostou! Protože jehličnany můžeme použít v zahradě také jako dominanty, je třeba jejich rozmístění věnovat náležitou pozornost. Vhodnější je výsadba do skupin vytvářející jeden výrazný celek, než solitérně roztýlené, kdy tříští pozornost a v zahradě vzniká optický chaos.
A rada na závěr: že méně znamená více platí u jehličnanů obzvláště. Nikdy se nenechte svést k tomu, abyste vedle sebe sázeli ostře odlišné tvary a barvy - štíhlé vysoké vedle nízkých kulovitých, výrazně modré vedle zlatožlutých.

Podle Dům a zahrada

Články: jehličnany současné

05.11. 2008
54.79 kB čtenářů
Cryptomeria - kryptomerie
05.08. 2006
43.79 kB čtenářů
Trvalky - jejich použití v zahradě (1)
11.11. 2009
25.04 kB čtenářů
Živé ploty
10.12. 2007
30.29 kB čtenářů
Abies - jedle (1)
30.06. 2011
23.07 kB čtenářů
Stříhání živých plotů
15.09. 2011
19.96 kB čtenářů
Larix - modřín
19.10. 2002
111.21 kB čtenářů
Zeleň měst a obcí
30.08. 2004
47.99 kB čtenářů
Trvalky a podzim
01.05. 2008
24.93 kB čtenářů
Květen v zahradě
05.08. 2010
35.88 kB čtenářů
Traviny - trávy pro trvalkové záhony
24.11. 2008
63.22 kB čtenářů
Ploty - okrasa nebo opevnění
Diskusní fórum / Jehličnany
25.03. 2017
1.70 kB čtenářů
Jehličnany - hnojení
22.10. 2015
6.69 kB čtenářů
Jehličnany, hnědnutí a opadávání jehličí
17.01. 2012
27.01 kB čtenářů
Kamenná koryta - osázení zakrslými jehličnany
25.09. 2011
69.45 kB čtenářů
Moje jehličnany
02.04. 2011
20.87 kB čtenářů
Jehličnany
18.02. 2011
44.81 kB čtenářů
Rychle rostoucí jehličnany
02.03. 2010
13.03 kB čtenářů
Jehličnany - fotografie
25.03. 2017
31.09 kB čtenářů
Jehličnany - pěstování ze semen