Trvalky na celý rok

Poslal(a) 13.03. 2010 12:18:20 (26085 čtenářů)

Každá skupina rostlin má v zahradě své nezastupitelné místo. Zatímco zelené plochy trávníku působí zklidňujícím dojmem a sjednocují jednotlivé zahradní partie, obvodové skupiny dřevin vytvářejí kulisu a izolují zahradu od okolí. Na rozdíl od dřevin a zvláště jehličnanů, které se v průběhu celého roku téměř nemění, trvalky přinášejí do zahrad záplavu barev a tvarovou různorodost, která se během vegetace stále proměňuje.

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Vzhledem k tomu, že trvalky představují velmi rozsáhlou a svými nároky velmi nesourodou skupinu rostlin, máme na jedné straně možnost volby druhů pro všechna zahradní stanoviště od jižních vysychavých svahů až po zastíněná nebo zamokřená místa zahrady. Na druhé straně takovýto rozsáhlý sortiment přináší komplikace se sestavením trvalkového záhonu a výběrem vhodných druhů na příslušné místo na zahradě.

Pro slunné jižní svahy, které bývají velmi suché, s písčitými nebo štěrkovitými půdami, sestavujeme trvalkový záhon ze stepních suchomilných druhů, s větším zastoupením nízkých i vysokých okrasných travin, jako například stříbrné kostřavy (Festuca) nebo vyšší ovsíř (Avena, syn. Helictotrichon sempervirens) nebo kavyly (Stipa). Z vysokých druhů můžeme použít ozdobnici (Miscanthus) nebo velmi dekorativní a nápadnou pampovou trávu (Cortaderia selloana), která ovšem vyžaduje důkladný zimní kryt. Používáme pouze vegetativně množené odrůdy, které na rozdíl od semenáčů kvetou bohatě a mají výrazné květní laty. Nejčastěji budeme zakládat trvalkový záhon na rovině, v normální zahradní půdě, na slunném nebo jen slabě zastíněném stanovišti. Pro tento typ záhonu máme největší výběr druhů. Trvalky vysazujeme buď před vyšší dřeviny, nebo ke stěnám budov, zdí nebo podél komunikací.

Při výběru rostlin přihlížíme kromě nároků na stanoviště také k době květu, aby rostliny nakvétaly po celou dobu vegetace, dále k výšce rostlin (nejvyšší rostliny umisťujeme do pozadí). Jednotlivé (solitérní) vysoké rostliny se mohou použít i mezi nízkými pohledově nejbližšími skupinami.

Pro tento typ záhonu máme na výběr například kosatce (Iris), pivoňky (Paeonia), turany (Erigeron), ostrožky (Delphinium), srdcovky (Dicentra), hvězdnice (Aster), plamenky (Phlox), třapatky (Echinacea a Rudbeckia), záplevák (Helenium), krásnoočko (Coreopsis), šuškarda (Liatris), denivka (Hemerocallis) a mnoho dalších druhů, které v bohatém výběru odrůd nabízejí zahradní centra.

Poněkud menší výběr druhů je na stanoviště zastíněná vzrostlými stromy, kde je silná konkurence kořenů dřevin. Ale i na tato místa můžeme vysazovat některé vhodné druhy. Pokud je půda vlhká, nevápenatá a humózní, můžeme použít například čechravy (Astilbe), bohyšky (Hosta), ploštičník (Cimicifuga), Rodgersia, mitrovnička (Tiarella) a mnoho druhů kapradin.

Na zastíněná, ale suchá místa můžeme použít třemdavy (Dictamnus), mochnička (Waldsteinia), čemeřice (Helleborus), třezalka (Hypericum calycinum) a některé kakosty.

Všechny trvalkové záhony můžeme doplňovat okrasnými travinami, nízkými dřevinami nebo pro jarní aspekt použijeme cibuloviny, zvláště drobnější botanické druhy, které vytrvávají mezi perenami celou řadu roků.

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Trvalky na celý rok (TIP ZC CS)

Ukázka z článku Trvalky na celý rok, Josef Holzbecher

Časopis TIP zahradních center CS
www.zahradnicentra.eu

Články: trvalky rok

23.05. 2018
1.25 kB čtenářů
Kvetoucí trvalky, které se šíří samovýsevem
23.05. 2007
30.05 kB čtenářů
Měsíc trvalek a hra barev (1)
11.02. 2008
29.52 kB čtenářů
Bylinky obohatí kuchyň i zahradu
26.04. 2015
19.04 kB čtenářů
Balkon, který kvete po celý rok
20.03. 2012
10.69 kB čtenářů
Trvalky, které krášlí jaro
06.04. 2009
58.50 kB čtenářů
Rostliny do truhlíků
11.04. 2008
16.19 kB čtenářů
Papaver - mák
02.12. 2008
8.34 kB čtenářů
Zahrada - užitečné termíny (1)
11.08. 2008
33.64 kB čtenářů
Rostliny pod korunami stromů
31.08. 2007
141.28 kB čtenářů
Miscanthus sinensis - ozdobnice čínská
07.01. 2009
23.38 kB čtenářů
Leden v zahradě (3)
Diskusní fórum / Trvalky
17.12. 2017
2.25 kB čtenářů
Trvalky, které můžeme množit z kořenových řízků
23.07. 2017
2.82 kB čtenářů
Trvalky na jihozápadní stranu
23.03. 2017
4.90 kB čtenářů
Trvalky na osázení terénní vlny
28.09. 2016
8.42 kB čtenářů
Odolné kvetoucí trvalky
22.08. 2016
2.69 kB čtenářů
Trvalky a mráz
24.03. 2016
5.83 kB čtenářů
Trvalky a keříky - záhon na zdi
09.11. 2015
3.29 kB čtenářů
Trvalky v pohorském lese
06.03. 2015
12.21 kB čtenářů
Trvalky pod ořech do stínu
20.02. 2013
7.40 kB čtenářů
Trvalky v únoru
30.03. 2012
26.66 kB čtenářů
Kvetoucí trvalky - inspirace
04.11. 2011
29.77 kB čtenářů
Invazní trvalky