Slovníček: A-B

Poslal(a) 06.04. 2010 10:39:32 (8221 čtenářů)

Adventivní: Přídatné (morfologický výraz): vznikající na místě, kde by se normálním způsobem žádný orgán nevyvinul (např. adventivní kořeny mohou vyrůstat přímo ze stonku); (fytogeografický výraz): adventivní rostliny jsou takové, které jsou na daném území cizí, příchozí (např. ze semen zavlečených ptáky, lodní nebo pozemní dopravou apod.) a příležitostně vytlačují původní, domácí rostliny (např. agáve a opuncie na Kanárských ostrovech, křídlatky a zlatobýly kanadské v ČR). Adventivní pupeny viz pupen.

Aerifikace: Provětrávání povrchových vrstev půdy; provádí se ručně, vpichováním rycích vidlí nebo speciálními stroji a přístroji, tzv. aerifikátory. Slouží k fyzikálnímu zlepšení půdy.

Alkalická (půda): Půda s hodnotou pH nad 7; alkalická půda je vápenitá (viz také kyselý a neutrální).

Alpinské rostliny: Rostliny rostoucí v horách nad horní stromovou hranicí; výraz je používán i pro rostliny, jež se pěstují na skalkách a pocházejí i z relativně nižších nadmořských výšek, tzv. skalničky či alpinky.

Alpinský skleník: Nevytápěný, dobře větraný skleník pro alpinské rostliny a některé cibuloviny.

Anthera: Odborný výraz pro prašník.

Apikální: Vrcholový, viz též terminální.

Apikální pupen viz pupen

Autogamie: Též samosprašnost, opylení vlastním pylem.

Autosterilní: Rostliny, které nemohou po opylení vlastním pylem přinést životaschopná semena; potřebují tedy vnějšího (jiného) opylovače, aby zajistily potomstvo.

Bal viz kořenový bal

Bazální: (1) základní; (2) vyrůstající od báze (paty) rostliny.

Bazální skvrna: Skvrna v jícnu květu nebo při bázi korunního lístku.

Báze kmene: Místo, kde stonek přechází v kořen; v lesnické terminologii bývá nazýváno oddenek.

Bazický: S hodnotou pH vyšší než 7 (viz též alkalický, kyselý a neutrální).

Bažinné (bahenní) rostliny: Rostliny, jejichž přirozená stanoviště jsou trvale vlhká nebo podmáčená nebo jimž se v takových podmínkách dobře daří.

Bělení: Zakrytí vyvíjejících se listů nebo stonků (půdou nebo jiným materiálem), aby rostlinná pletiva zůstala měkká a byla chutnější (bělí se např. čekankové puky, chřest).

Blizna: Apikální (horní) část pestíku (plodolistu nebo plodolistů), jež většinou navazuje na střední část, čnělku; na blizně se zachycuje pyl před oplozením.

Bobule: Nepukavý dužnatý plod, často vícesemenný.

Bordura: Termín ze zahradní architektury označující zvýrazněný, často ornamentální tvar záhonu. Nejčastěji se pro bordury používají nízko stříhané zimostrázy (buxusy) nebo tisy, ale mohou to být i tzv. lemové letničky (begonie, aksamitníky atd.).

Borka: Vnější odumřelá vrstva pletiv na povrchu kmene dřevin, pro určitý rod či druh charakteristicky rozpraskaná nebo odlupčivá. Hovorově se označuje jako „kůra“.

Botka: Blanitý útvar na lodyze nad uzlinou, který vznikl srůstem dvou palistů.

Bromélie: Hovorový výraz, označující všechny příslušníky čeledi Bromeliaceae.

Brut: Malé stonkové hlízky, jež slouží vegetativnímu rozmnožování; tvoří se při bázi mateční hlízy (např. u mečíků, šafránů).

Bulva: Řepovitě ztlustlý kořen.

Bylina: (1) botanicky: měkká, nedřevnatějící rostlina (trvalka, letnička), jejíž nadzemní části na konci vegetační doby odumírají; (2) rostlina pěstovaná jako léčivá, kořenící nebo kuchyňská; v češtině je pro (2) vhodnější výraz bylinky.

Bylinný: Měkký, nedřevnatějící.

Bylinný řízek viz řízek
Ukázka části textu z knihy Zahradní rostliny - 500 nejkrásnějších druhů, Annette Timmermann
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

Články: slovníček

12.04. 2010
7.99 kB čtenářů
Slovníček: C-D
25.04. 2010
7.56 kB čtenářů
Slovníček: E-CH
05.05. 2010
10.36 kB čtenářů
Slovníček: I-K
19.05. 2010
8.95 kB čtenářů
Slovníček: L-N
25.05. 2010
12.87 kB čtenářů
Slovníček: O-P
27.05. 2010
10.72 kB čtenářů
Slovníček: R-S
05.06. 2010
7.94 kB čtenářů
Slovníček: T-U
09.06. 2010
9.94 kB čtenářů
Slovníček: V-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
236 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
997 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.10 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.64 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.20 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.89 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.52 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.65 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.57 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.48 kB čtenářů
PF 2012