Slovníček: E-CH

Poslal(a) 25.04. 2010 11:25:56 (7549 čtenářů)

Eliptický (tvar listu): List, jehož čepel je nejširší uprostřed a k oběma koncům se zužuje.

Endemit: Taxon vyskytující se jen na určitém vymezeném území.

Epifyt: Rostlina vyrůstající na jiné rostlině, aniž by na ni parazitovala; nekoření v půdě (např. orchideje, tilandsie).

Epikormické výhony: Výhony, které se tvoří (zpravidla po poranění) na kmeni nebo na kořenech, ale nikoliv na špičce nebo v úžlabí listů.

Explantát: Malá část pletiva rostliny, která se odebere z mateřské rostliny a přenese na aseptické medium k dalšímu pěstování. Viz též tkáňové kultury.

F1-hybridy: První generace z křížení dvou vybraných rodičovských rostlin; potomstvo je jednotné, silné a výnosnější než rodiče.

F2-hybridy: Potomstvo rostlin F1-hybridů vzniklé samosprášením nebo cizosprášením rodičů; je méně jednotné než rodiče.

Fertilní: Plodný; rostlina, jejíž semena jsou životná, klíčivá; též květonosný výhon (na rozdíl od sterilního výhonu, který nese pouze listy, a nikoliv květy).

Forma (f.): Taxonomická jednotka v systému rostlin s velmi nízkou hodnotou, např. jen odchylka v jediném znaku: Clematis montana f. grandiflora je přírodní, spontánně vzniklá velkokvětá odchylka plaménku horského.

Fotosyntéza: Tvorba organických látek v pletivech zelených rostlin vznikajících na světle z oxidu uhličitého a vody za pomoci zeleně listové, chlorofylu.

Fylodium: Listovitě rozšířený řapík, přebírající funkci zaniklé čepele listu.

Generativní rozmnožování: Pohlavní rozmnožování semeny.

Habitus viz vzrůst

Hlávka (též strboul): Jednoduché hroznovité květenství se zkráceným vřetenem, většinou kulovitého tvaru (jetel).

Hlinitá půda: Půda střední textury, snadno zpracovatelná, obsahující více nebo méně stejné podíly písku, hlíny a jílu; většinou je bohatá na humus; jestliže jeden z podílů převyšuje, mluví se o půdě hlinitopísčité nebo písčitohlinité, písčité nebo jílovité.

Hlíza: Ztlustlý, většinou podzemní zásobní orgán stonkového původu (brambor) nebo kořene (jiřinka).

Hodnota pH: Hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů číselnou stupnicí od 1 do 14. Hodnoty nižší než 7 označují kyselé prostředí, hodnoty vyšší než 7 prostředí alkalické, bazické; pH=7 je prostředí neutrální.

Holandské rytí: Metoda zpracování půdy, při níž je půda přeryta na hloubku dvou čepelí rýče.

Hrnkování: Výsadba semenáčků jednotlivě do květináčů.

Hrozen: Nerozvětvené květenství s dlouhým vřetenem a s více nebo mnoha krátce stopkatými květy.

Hřížení: Metoda vegetativního rozmnožování rostlin, při níž se výhon přiměje k zakořenění, před oddělením od mateřské rostliny. Výhon se obloukovitě sehne do připravené prohlubně v půdě, upevní se a zahrne zemí. Po určitém čase zakoření; potom se může oddělit od mateřské rostliny. Obdobné je tzv. vzdušné zakořeňování.

Humus: Mechanicky i chemicky rozložené organické zbytky rostlin a jejich částí v půdě. Výraz se používá také pro zahradní kompost nebo podobné substráty (viz listovka, vřesovka).

Hybrid (též kříženec): Potomek po zkřížení geneticky rozdílných rodičů. Hybridy mezi druhy téhož rodu se nazývají mezidruhové; hybridy mezi různými, ale obvykle příbuznými rody jsou mezirodové (viz také F1-hybridy).

Hybridizace: Záměrné křížení, vedoucí k získání hybridů (kříženců).

Hydroponie: Pěstování rostlin bez půdy, ve vodních roztocích.

Hypokotyl: Část prýtu mezi kořenovým krčkem a děložními lístky.

Chlup: Výrůstek pokožky, vznikající z jediné buňky pokožky, ale sám může být složen i z více buněk.

Chmýr: Kalich přeměněný do podoby štětin nebo štětinek u hvězdnicovitých rostlin (např. u pampelišky).

Chocholík: Hroznovité květenství, s dolními stopkami prodlouženými tak, že jsou květy v jedné rovině.

Chůdové kořeny: Velké nadzemní kořeny podpírající kmen.
Ukázka textu z knihy Zahradní rostliny - 500 nejkrásnějších druhů, Annette Timmermann
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto Hana Vymazalová

Články: slovníček

06.04. 2010
8.21 kB čtenářů
Slovníček: A-B
12.04. 2010
7.98 kB čtenářů
Slovníček: C-D
05.05. 2010
10.35 kB čtenářů
Slovníček: I-K
19.05. 2010
8.94 kB čtenářů
Slovníček: L-N
25.05. 2010
12.86 kB čtenářů
Slovníček: O-P
27.05. 2010
10.70 kB čtenářů
Slovníček: R-S
05.06. 2010
7.93 kB čtenářů
Slovníček: T-U
09.06. 2010
9.93 kB čtenářů
Slovníček: V-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
208 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
966 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012