Zahrady rodinných domků

Poslal(a) 19.10. 2002 10:28:16 (166067 čtenářů)

Dokončujete stavbu rodinného domu a rozhodli jste se založit zahradu. Potřebujete prostor, kde se budete dobře cítit. Vy, vaše děti, váš pes.Jako jste nezačali bez projektu stavět dům, neměli byste také zahradu zakládat bez předem promyšleného plánu. Jenom tak dosáhnete, aby se dům a zahrada prezentovaly jako jeden celek. Proto byste se měli obrátit na zahradního architekta.

Návrh zahrady rodinného domu může obsahovat:
Kompoziční schéma
Na základě Vašich představ, požadavků a reálných možností vznikne první studie budoucí zahrady, která zohlední např. polohu a velikost budoucího pozemku, klimatické a půdní podmínky, vyřeší provozní vztahy aj. Do konečného návrhu zapracuje zahradní architekt postupně všechny změny, které vyplynou z diskusí nad studií. Kompoziční schéma v půdorysu Vám dává celkovou představu o prostorových nárocích jednotlivých rostlin a ostatního vybavení zahrady. Bez této promyšlené koncepce je většinou nemožné vytvořit působivou a hlavně funkční zahradu.

Osazovací plán
K vlastní výsadbě rostlin slouží osazovací plán. Je zpracován v takové podrobnosti a kvalitě, aby bylo možné provést založení zahrady i vlastními silami. Barevné výkresy jsou pro jednoduchost nejčastěji v rastru 1 m x 1 m a obsahují také seznam, počty a spony vysazovaných rostlin. Podle potřeby jsou na něm detaily, např. jednotlivých trvalkových záhonů, úprava přechodu trávník - záhon, ukotvení dřevin apod.

Seznam rostlinného materiálu
Veškeré navržené rostliny pro novou zahradu obsahuje seznam rostlinného materiálu. Rostliny jsou v seznamu pro názornost řazeny do několika skupin (např. jehličnany, listnaté stromy, opadavé listnaté keře, trvalky, růže, aj.). Za pořadovým číslem rostliny (odpovídá označení v osazovacím plánu) je uveden její latinský a český název, doporučená velikost při výsadbě, celkový potřebný počet, cena za kus a celkem za všechny skupiny. Tato kalkulace nákladů na rostlinný materiál vždy vychází z aktuálních nabídek a ceníků českých zahradnických firem. Návrh je zpracován s ohledem na dostupnost rostlin na našem trhu.

Technologie a náklady na založení
Tato část obsahuje detailní popis postupu při výsadbě navržených rostlin a zakládání trávníku. Jednotlivým činnostem odpovídají ceny z aktuálního Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací. Dostanete tak představu o celkových nákladech nutných k založení zahrady. Tento aproximativní rozpočet Vám pomůže orientovat se v cenových nabídkách realizačních zahradnických firem.

Pohledy
Součástí návrhu může být několik pohledů.
Ing. Hana Vymazalová, kontakní údaje

Zahradní úpravy RD v Lánech - podklad pro konzultaci
Zahradní úpravy RD v Lánech - podklad pro konzultaci
 Zahradní úpravy RD v Zelenči - kompoziční schéma
Zahradní úpravy RD v Zelenči - kompoziční schéma
Zahradní úpravy v Bohusoudově - opěrné zídky
Zahradní úpravy v Bohusoudově - opěrné zídky
 Zahradní úpravy RD ve Znojmě - kompoziční schéma
Zahradní úpravy RD ve Znojmě - kompoziční schéma
Zahradní úpravy - návrh trvalkového záhonu
Zahradní úpravy - návrh trvalkového záhonu
Zahradní úpravy RD Nový Šaldorf - kompoziční schéma
Zahradní úpravy RD Nový Šaldorf - kompoziční schéma
Zahradní úpravy RD v Lubné u Rakovníka - osazovací plán
Zahradní úpravy RD v Lubné u Rakovníka - osazovací plán
Zahradní úpravy a realizace RD ve Znojmě
Zahradní úpravy a realizace RD ve Znojmě
Zahradní úpravy v Poigenu (Rakousko)
Zahradní úpravy v Poigenu (Rakousko)
Zahrada RD v Příměticích - kompoziční schéma
Zahrada RD v Příměticích - kompoziční schéma
Zahradní úpravy v Šanově - kompoziční schéma
Zahradní úpravy v Šanově - kompoziční schéma
Zahradní úpravy v Bořanovicích
Zahradní úpravy v Bořanovicích

Články: zahrady rodinných

06.02. 2005
24.57 kB čtenářů
Zahrada - zahradní architekt
24.06. 2008
18.97 kB čtenářů
Inspirace pro rozkvetlou terasu a střechu
02.08. 2007
21.31 kB čtenářů
Trávník (2)
19.10. 2002
415.65 kB čtenářů
Zahradní architektura, kontaktní údaje
23.05. 2007
40.88 kB čtenářů
Popínavé rostliny
11.04. 2008
46.87 kB čtenářů
Bazény - venkovní bazény
24.07. 2007
26.24 kB čtenářů
Rostliny pro extenzivní střešní zahrady (1)
07.10. 2008
125.56 kB čtenářů
Skalky
10.07. 2007
11.55 kB čtenářů
XI. ročník soutěže Rozkvetlé město
26.01. 2012
31.43 kB čtenářů
Letničky a letničkové záhony
11.12. 2017
168 čtenářů
Myrtus communis 'Variegata' - myrta obecná