Tajuplné a kouzelné rostlinky jara (2)

Poslal(a) 28.04. 2010 16:12:50 (17889 čtenářů)

Fialka
Fialka (Viola) dostala své vědecké jméno na základě řeckého názvu ioné. Toto jméno dostala rostlina na po­čest princezny ló, která byla v řecké mytologii dcerou jednoho z místních vládců. Protože fialky rozkvétají asi v nejoptimističtějším období roku, kdy se po dlouhé zi­mě opět vrací život, zasáhly tyto něžné a jemné rostliny do pověstí mnoha národu světa.

Tajuplné a kouzelné rostlinky jara: fialka

Fialku opěvují jak arabské kultury, tak národy Orientu. Samotný Islám staví fialku mezi rostlinami na jedno z předních míst. V Řecku byla zasvěcena Afrodité a byla symbolem plodnosti, proto tvořila součást směsi pro nápoje lásky. Podobnou funkci plnila fialka později i u Římanů. Měla celou řadu symbolických hodnot. Její barva byla bar­vou smutku a kajícnosti. Především ale byla symbolem čistoty a panenství, proto je Řekové i Římané pokládali na lůžko nevěsty. Věnce z fialek měly posazením na těžkou hlavu léčit nepříjemné následky opilosti. V Německu byla fialka nedílnou součástí rituálu vítání jara. Kdo objevil první fialku, musel tuto radostnou zprávu oznámit. Nejhezčí děvče ze vsi pak fialku utrh­lo, čímž se začaly oslavy příchozího jara. Fialka byla stálou součástí i naší kultury, kromě různých pověstí o tom svědčí i texty některých lidových písní, jako třeba „...modrá fialička co pávové peří, každá holka blázen, která chlapci věří... "

Devětsil
Tuto vytrvalou bylinu můžeme potkat při toulkách v blízkosti po­tůčku a říček. Zajímavé květy se rozvíjejí brzo zjara, listy vyrůstají až po odkvětu. Devětsil má největší listy, jaké jsou v naší přírodě k vi­dění. Bývají občas nesprávně nazývané jako lopuchy. Právě obrov­ské listy se podepsaly na vědeckém názvu rostliny. Slovo petasos, ze kterého se vyvinulo jméno Petasites, je výrazem pro slunečný klo­bouk. České jméno rostliny ukazuje na léčivou sílu této byliny. Od an­tických dob až po středověk se devětsil velmi často používal jako ochrana při morových epidemiích. Taktéž byl kdysi používaný v lido­vém léčitelství při léčbě kašle, dýchacích cest nebo proti střevním pa­razitům. Současné hodnocení této impozantní rostliny není jednot­né. Zatímco některé zdroje vidí v rostlině možnou zásobárnu mnoha zdraví prospěšných látek, jiné devětsil hodnotí spíše opatrně, a to pro případné vedlejší nežádoucí účinky.

Hořec
Hořec (Gentiana) je dobře známou bylinou, která roste ponejvíce v horském prostředí. Jméno dostala po illyrském králi Gentiovi, kte­rý žil ve druhém století před naším letopočtem. Podobně jako devět­sil, i hořec byl prý používanou rostlinou proti moru. Český název je odvozen od přítomnosti některých hořkých látek, které se nacházejí u některých druhů. Tyto hořce chutnající látky patří do skupiny tzv. čistých hořčin, které velmi významně podporují zažívání. V této souvislosti zajímavě o hořcích píše Ottův slovník nauč­ný, který už v roce 1896 tvrdí, že: „... všechny druhy hořcův obsahují zvláště v kořenech hojnost velice hořké látky, kořeny jejich slouží proto k upravování různých likérů a medikamentů. Dobré jsou zvláště jako posilující prostředek pro žaludek. Horalé v Alpách připravují z hořců kořalky 'encian', jež jsou běžnými i v obchodu. Následkem toho mnohé stat­né druhy hořců jsou v horách místy skoro vypleně­ny. V některých krajinách dávají hořec také do pi­va…“. (Hořec žlutý dodává výjimečně lahodnou hoř­kou chuť našemu likéru Fernet Stock - pozn. red.) K nejkrásnějším horským hořcům patří také někte­ré nízké druhy, které se pro výrazné modré květy hojně pěstují i na skalkách a v zahradách.

Tajuplné a kouzelné rostlinky jara: hořec

Ukázka části textu z článku Tajuplné a kouzelné rostlinky jara, Pavel Chlouba

Časopis Zahrádkář
Rokycanova 15, 1300 00 Praha 3
www.zahradkari.cz

foto Hana Vymazalová

Články: tajuplné kouzelné

14.04. 2010
15.05 kB čtenářů
Tajuplné a kouzelné rostlinky jara (1)
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
06.08. 2018
1.20 kB čtenářů
Záhon trvalek a růží
13.04. 2018
1.43 kB čtenářů
Okrasná zahrada - co je důležité v dubnu
03.04. 2018
1.16 kB čtenářů
Plevel
03.04. 2018
951 čtenářů
Zpětný řez na záhonu
22.12. 2017
1.89 kB čtenářů
Závěsný koš na květiny
15.08. 2017
2.86 kB čtenářů
Rostliny na slunce
23.07. 2017
67.76 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
28.04. 2017
3.09 kB čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
1.74 kB čtenářů
Rostliny - sázení
06.01. 2017
4.42 kB čtenářů
Smíšené trvalkové záhony
20.09. 2016
3.25 kB čtenářů
Čarověník