Slovníček: L-N

Poslal(a) 19.05. 2010 11:35:29 (8943 čtenářů)

Laloky: Pravidelné nebo nepravidelné velké oblé výběžky okraje čepele neděleného listu.

Lata: Typ hroznovitého květenství, v němž ze silného vřetena odbočují dále větvené postranní větévky květenství.

Lehká půda: Půda s vysokým obsahem písku a nízkým podílem jílu.

Lemování: U karafiátů (Dianthus) mají některé odrůdy na okraji korunního lístku úzký proužek jiné barvy, než je zbarvení vlastního korunního lístku.

Letorost: Přírůstek stonku, větve keře nebo stromu za (poslední) rok.

List: Tvarem a barvou rozmanitý orgán rostliny, zpravidla plochý a zelený a opatřený řapíkem; v listech probíhá fotosyntéza, dýchání a transpirace (viz též tvary listů).

Lísteček: Část složeného lístku u dvakrát nebo vícekrát zpeřeného listu.

Lístek: Část členěného (složeného) listu.

Listen (braktea): Částečně přeměněný list, často s ochrannou funkcí pod vlastním květem. Listeny mohou vypadat jako normální listy, ale mohou být též malé a šupinovité, nebo naopak zvětšené a svítivě barevné.

Listovka: Kompost vytvořený z rozložených listů v přírodě nebo uměle v zahradě; užívá se jako součást substrátů pro hrnkové rostliny nebo k vylepšení půdy, případně k nastýlce.

Listový pupen viz pupen

Listový řízek viz řízek

Lithofyt: Rostlina rostoucí na kamenech (nebo ve velmi kamenité půdě), jež většinu živin získává ze srážkové vody a z atmosféry.

Lodyha: Bylinný (nedřevnatějící) stonek, který na konci vegetační doby odumírá.

Lusk viz plod

Lýkový úvaz: Upevnění očka lýkem předtím, než se očko při očkování ujme (dnes se užívá i jiných materiálů, např. PE-pásky).

Lžicovitý: Tvar čepele listu nebo korunního lístku, který je na konci lžicovitě prohnutý a rozšířený (např. u některých chryzantém).

Malvice: Pevný, dužnatý plod; vzniká srůstem plodolistů s češulí, květním lůžkem, srostlým s bází kalicha a koruny), např. u jabloní a hrušní (obecně jádrovin).

Mateřská rostlina: Rostlina poskytující množárenský materiál, jako jsou semena, řízky a jiné vegetativní části sloužící k množení.

Medovice: Lepkavá látka na listech, vylučovaná škůdci, jako jsou např. mšice, molice a jiný savý hmyz.

Měchýřek: Pukavý suchý vícesemenný plod, otevírající se jedním švem.

Meriklon: Odborný výraz pro geneticky identické potomstvo, vzniklé cestou meristémové kultury (tkáňové kultury).

Meristem: Vytrvalé, dělení schopné pletivo; vyskytuje se na vegetačním vrcholu prodlužovacího růstu prýtů a kořenů a v úžlabí rozvětvení a inserce listů. Bez meristemu není možné očkování ani roubování. Druhotně se vytváří při hojení ran.

Mikroklima: Klima velmi ohraničeného prostoru uvnitř mezoklimatu nebo makroklimatu, např. mikroklima skleníku nebo mikroklima chráněné části zahrady.

Míšek (arilus): Dužnatý útvar v plodu, barevně odlišený a obalující semeno (např. u brslenu).

Množárna: Zařízení k (vegetativnímu) množení rostlin, např. řízkováním; zpravidla se spodním teplem, vytápěné a na povrchu kryté sklem nebo fólií.

Monokarpická rostlina: Taková rostlina, která kvete a plodí jen jednou za život a pak odumře; někdy potřebuje i mnoho let, než vytvoří obrovské květenství, jako např. agave.

Monopodiální větvení: Toto větvení spočívá v tom, že hlavní výhon roste dále a postranní výhony se odklánějí do stran (viz též sympodiální).

Motýlokvěté (Papilionaceae): Starší název rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae).

Motýlovitý květ: Květ, který vzdáleně připomíná motýla; typický pro čeleď bobovitých; skládá se z pavézy, dvou křídel a člunku.

Množárenský záhon: Záhon, jenž je upraven ke klíčení semen nebo k předpěstování sadby před výsadbou na trvalé místo.

Mrazuvzdorná: Rostlina, která snáší bez poškození i teploty hluboko pod bodem mrazu.

Mulč viz nastýlka

Multiplata: Speciální, zpravidla lisované (z plastu, z rašeliny, z papíru), vícejamkové sadbovače, jež se snadno přenášejí a lehce se s nimi manipuluje; rostlinám poskytují dostatek prostoru a stejné podmínky k vývoji.

Mutace: Úmyslně vyvolané nebo spontánní genetické změny vlastností, např. barvy a tvaru květů, odlišných od mateřské rostliny. Některé mutace se označují také jako sporty.

Mycelium: Vegetativní část houbových pletiv, skládající se z mikroskopicky tenkých vláken. Někdy se označuje jako „houbové pletivo“.

Mykorrhiza: Soužití půdních hub s kořeny rostlin s oboustranným prospěchem; např. u lesních stromů, kloboukatých hub apod.

Nakopčení: Nahrnutí nebo přisypání půdy kolem báze rostliny, aby se zabránilo vyvrácení větrem (1), ochránilo místo očkování před mrazem (2, u růží), stonek vybělil (3) nebo se vyvolalo zakořenění z kmínku (rybíz, 4).

Na rýč: Odborný (spíše hovorový, slangový) výraz pro přerytí záhonu do hloubky čepele rýče nebo rycích vidlí, tj. asi 25–30 cm.

Nastýlka (mulč): Vrstva organického materiálu; rozkládá se na povrch půdy v nevelké tloušťce, aby se potlačil růst plevelů, udržela se vlhkost půdy a rovnoměrná teplota kořenových systémů. Vedle shrabaných listů, posekané trávy a organických materiálů, jako je chlévská mrva, drcená kůra a zahradní kompost, se mohou použít i polyetylenové fólie nebo štěrk.

Na široko: Rovnoměrné rozhození osiva nebo hnojiva rukou na širokou plochu půdy, tedy nikoliv do rýh nebo řádků.

Naturalizace viz zdomácnění

Nazpět ohrnutý: Např. korunní lístek, který se ohýbá zpět v ostrém nebo pravém úhlu od původního směru.

Nehet: Spodní, zúžená část korunního lístku přecházející v jeho čepel.

Nektar: Cukernatý roztok, vytvářející se v tzv. nektariích; slouží jako lákadlo a potrava opylujícího hmyzu.

Nektarium: Pletivo vylučující šťávu s vysokým obsahem cukru. Bývá buď samostatným orgánem, nebo jen místem v květu, např. v ostruze (u fialek), ale někdy i na jiných místech rostliny (na listu, na stonku).

Neplnokvěté: Rostliny, jejichž korunní lístky jsou v základním počtu, zpravidla v jediném kruhu. Jiný výraz: jednoduchý květ, opak: plnokvětý, případně poloplný.

Nepohlavní množení: Množení vegetativní cestou různými částmi rostliny, ale nikoliv semeny; viz vegetativní množení.

Neremontující: Kvetoucí (případně plodící) jen jednou za vegetační sezónu. (Viz též remontující, oba výrazy se užívají u růží).

Neutrální půda: Půda, jejíž hodnota pH je 7, není tedy ani kyselá, ani bazická.

Nicí: Převislý, dolů svěšený.

Nitka: Tenká část tyčinky nesoucí prašník.
Ukázka části textu textu z knihy Zahradní rostliny - 500 nejkrásnějších druhů, Annette Timmermann
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

Články: slovníček

06.04. 2010
8.21 kB čtenářů
Slovníček: A-B
12.04. 2010
7.98 kB čtenářů
Slovníček: C-D
25.04. 2010
7.55 kB čtenářů
Slovníček: E-CH
05.05. 2010
10.35 kB čtenářů
Slovníček: I-K
25.05. 2010
12.86 kB čtenářů
Slovníček: O-P
27.05. 2010
10.70 kB čtenářů
Slovníček: R-S
05.06. 2010
7.93 kB čtenářů
Slovníček: T-U
09.06. 2010
9.93 kB čtenářů
Slovníček: V-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
208 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
965 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.07 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.61 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.16 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.44 kB čtenářů
PF 2012